45 Câu Hỏi Thưa Cuộc Đời Thánh Têrêxa Hài Đông Giêsu.

Thứ năm - 29/09/2022 07:59 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   278
06.   Hỏi : Song thân của thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu tên là gì ?    
45 Câu Hỏi Thưa Cuộc Đời Thánh Têrêxa Hài Đông Giêsu.

 

 
 
 
CUỘC ĐỜI Thánh TÊRÊXA HÀI ÐỒNG GIÊSU,
Trinh Nữ, Tiến Sĩ Hội Thánh (1873–1897)

45 Câu Hỏi Thưa
01.   Hỏi : Tên thật đầy đủ của chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu là gì? 
        - Thưa : Marie-Françoise-Thérèse Martin.

02.   Hỏi : Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu sinh năm nào?
- Thưa : Năm 1873

03.   Hỏi : Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu được sinh ra ở đâu? 
- Thưa : Alencon, nướcPháp.

04.   Hỏi : Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu mất năm nào? 
- Thưa : Năm 1897

05.   Hỏi : Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu sinh trưởng tại nước nào? 
- Thưa : Nước Pháp

06.   Hỏi : Song thân của thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu tên là gì ?    
- Thưa : Ông Louis Martin và bà Zélie Guérin

07.   Hỏi : Ông bà Louis Martin và Zélie Guérin có bao nhiêu người con?   
- Thưa : 9 người con.

08.   Hỏi : Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu sống trong Dòng nào? 
- Thưa : Dòng Cát Minh.

09.   Hỏi : Địa danh Dòng Cát Minh nơi Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu ở gọi là gì? 
- Thưa : Lisieux.

10.   Hỏi : Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã xin Đức Giáo Hoàng nào cho phép chị vào Dòng trước tuổi qui định?    
- Thưa : Ðức Giáo hoàng Lêô XIII.

11.   Hỏi : Chị Têrêxa đã vào Dòng Carmêlô ở Lisieux năm nào? 
- Thưa : 1888

12.   Hỏi : Đức Giáo Hoàng nào đã ký sắc lệnh cho phép mở án phong thánh cho người nữ tu trẻ ngày 10 tháng 6 năm 1914? 
- Thưa : Ðức Giáo hoàng Piô X.

13.   Hỏi : Đức Giáo Hoàng nào đã cho phép tiến hành hồ sơ phong thánh cho chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu, miễn chuẩn đòi hỏi phải đợi 50 năm sau khi chết mới được phép tiến hành? 
- Thưa : Đức Giáo hoàng Bênêđictô XV.

14.   Hỏi : Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu được phong chân phước năm nào? 
- Thưa : Năm 1923.

15.   Hỏi : Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu được phong hiển thánh năm nào? 
- Thưa : Năm 1925.

16.   Hỏi : Đức Giáo Hoàng nào đã phong chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu lên bậc hiển thánh? 
- Thưa : Ðức Giáo hoàng Piô XI.

17.   Hỏi : "Thánh Têrêxa Hài Ðồng Giêsu là Vị Thánh lớn nhất của thời đại mới". Đây là lời tuyên bố của Ðức Giáo hoàng nào? 
- Thưa : Ðức Giáo hoàng Piô X (1903-1914).

18.   Hỏi : Đức Giáo Hoàng nào đã đặt thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu làm quan thầy các xứ truyền giáo? 
- Thưa : Ðức Giáo hoàng Piô XI.

19.   Hỏi : Đức Giáo Hoàng nào đã tôn phong thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu là Tiến sĩ Hội Thánh? 
- Thưa : Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.

20.   Hỏi : Thánh Têrêxa Hài đồng Giêsu là vị thánh bổn mạng của những ai?  
- Thưa : Người bệnh AIDS, phi công, nguời bán hoa, bệnh hoạn và các xứ truyền giáo.

21.   Hỏi : Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu được tôn phong là Tiến sĩ Hội Thánh năm nào? 
- Thưa : Năm 1997.

22. Hỏi : Những nữ tiến sĩ của Hội Thánh là những ai? 
- Thưa :   Thánh nữ Têrêxa Avila,  Thánh nữ Catarina Siêna, Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu và Thánh nữ Hildegard Bingen.

23.   Hỏi : Ngoài những lời Thánh Kinh và giáo huấn của Hội Thánh, Chị Têrêxa khi còn trẻ được nuôi dưỡng bởi giáo huấn của cuốn sách này. Gương Chúa Kitô
- Thưa : Gương Chúa Kitô.

24.   Hỏi : Chị Têrêxa được đặc biệt nuôi dưỡng bởi giáo huấn của vị thánh nào? 
- Thưa : Thánh Gioan Thánh Giá.

25.   Hỏi : Tác giả “Truyện một tâm hồn” là ai? 
- Thưa : Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu.

26.   Hỏi : “Tình yêu phải được chứng tỏ bằng việc làm, vậy làm sao tôi có thể bày tỏ tình yêu? Những việc lớn lao, tôi không được làm. Cách duy nhất để tôi chứng tỏ tình yêu là tung những cánh hoa nhỏ, những cánh hoa là tất cả những hi sinh nhỏ bé, ánh mắt, lời nói, việc làm nhỏ bé nhất như những hành động của tình yêu”. Đây là lời của ai? 
- Thưa : Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu.

27.   Hỏi : “Con là một linh hồn rất bé mọn, chỉ có thể dâng những điều bé mọn cho Chúa. Con sẽ sống trên Thiên đàng bằng cách làm điều tốt ở trần gian. Sau khi con chết con sẽ "đổ mưa" hoa hồng”. Đây là lời của ai? 
- Thưa : Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu.

28.   Hỏi : “Tất cả đều là ân huệ tại vì tất cả đều là quà tặng từ Chúa. Cho dù là vai trò của cuộc sống hay những chuyện không lường trước được - đối với một trái tim biết yêu, mọi thứ đều tốt lành”. Đây là lời của ai? 
- Thưa : Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu.

29.   Hỏi : Những đức tính nổi bật của chị Têrêxa là gì? 
- Thưa : Lòng đơn sơ, khiêm nhượng phó thác vào Chúa, bác ái với mọi người và lòng nhiệt thành yêu mến các linh hồn.

30.   Hỏi : Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu xin vào dòng kín năm bao nhiêu tuổi? 
- Thưa : Năm 15 tuổi.

31.   Hỏi : Chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu mồ côi mẹ vào lúc mấy tuổi?  
- Thưa : 4 tuổi.

32.   Hỏi : Con đường Tu đức của Thánh Nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu được gọi là gì?  
- Thưa : “Cuộc sống trọn lành”.

33.   Hỏi : Tác phẩm “Histoire d’une âme – Truyện Một Tâm Hồn” của chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu được xuất bản năm nào?  
- Thưa : Năm 1898.

34.   Hỏi : Ông Louis Martin - Thân phụ của chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu làm nghề gì?  
- Thưa : Thợ đồng hồ.

35.   Hỏi : Bà Zélie Guérin - Thân mẫu của chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu làm nghề gì? 
- Thưa : Người dệt đăng-ten.

36.   Hỏi : Những người chị của chị Têrêxa là ai?
- Thưa : Chị Marie, Pauline, Léonie, và Céline.

37.   Hỏi : Bốn chị em Têrêxa ở tại tu viện Dòng Cát Minh tại Lisieux. Còn chị  Léonie, trở thành nữ tu Françoise-Thérèse của dòng nào? 
- Thưa : Dòng Đức Bà Thăm viếng.

38.   Hỏi : Bà Zélie Guérin, thân mẫu của chị Têrêxa qua đời năm nào?
- Thưa : Ngày 28.8.1877.

39.   Hỏi : Ông Martin Louis, thân phụ của chị Têrêxa qua đời năm nào?
- Thưa : Ngày 29.7.1894.

40.   Hỏi : Song thân chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu – Ông Louis Martin và bà Zélie Guerin - hai ông bà đã được phong tước "Đáng kính" bởi Đức Giáo hoàng nào?
- Thưa : Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II.

41.   Hỏi : Song thân chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu – Ông Louis Martin và bà Zélie Guerin - hai ông bà đã được phong  Đấng đáng kính bởi Đức Giáo hoàng nào?
- Thưa : Ðức Giáo hoàng Gioan Phaolô II (1994)..

42.   Hỏi : Song thân chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu – Ông Louis Martin và bà Zélie Guerin - hai ông bà đã được phong chân phước bởi Đức Giáo hoàng nào?
- Thưa : Ðức Giáo hoàng Biển Đức XVI (19.10.2008).

43.   Hỏi : Song thân chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu – Ông Louis Martin và bà Zélie Guerin - hai ông bà đã được phong hiển thánh bởi Đức Giáo hoàng nào?
- Thưa : Ðức Giáo hoàng Phanxicô.

44.   Hỏi : Song thân chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu – Ông Louis Martin và bà Zélie Guerin - hai ông bà đã được phong hiển thánh bởi Đức Giáo hoàng Phanxicô vào ngày nào?
- Thưa : Ngày 18 tháng 10 năm 2015.

45.   Hỏi : Song thân chị Têrêxa Hài Đồng Giêsu – Ông Louis Martin và bà Zélie Guerin - hai ông bà được mừng kính vào nào?
- Thưa : Ngày 12 tháng 7.


NGUYỄN THÁI HÙNG
 Tags: vhtk tháng 10

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây