Ðời là một chuyến đi

Ðời là một chuyến đi

 00:57 13/03/2023

Ðời là một cuộc hành trình... Ra khỏi lòng mẹ là nhập cuộc và ra đi không ngừng. Tuổi thơ và thanh niên được dệt bằng những năng động để không ngừng dự phóng và tiến tới.
Gieo Gió, Gặt Bão

Gieo Gió, Gặt Bão

 23:23 07/03/2023

Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Galata đã kêu gọi chúng ta, thay vì gieo trong xác thịt, hãy gieo trong thần khí.
BÀI 109 BÀI HỌC TỪ CUỘC SỐNG

BÀI 109 BÀI HỌC TỪ CUỘC SỐNG

 08:11 29/11/2022

“Ai muốn làm người đứng đầu thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người” (Mc 9,35).
C34Vs

Vua muôn vua

 02:50 19/11/2022

Làm vua không để được phục vụ mà trở nên người phục vụ.
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 30 THƯỜNG NIÊN

 08:26 24/10/2022

“Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào” (Lc 13, 24)
tải xuống

BÀI 67 HOÀN THIỆN NHÂN CÁCH

 22:18 09/10/2022

“Bất cứ làm việc gì, hãy làm tận tâm như thể làm cho Chúa, chứ không phải cho người đời, vì biết rằng anh em sẽ nhận được phần thưởng Chúa ban, là gia nghiệp dành cho dân Người. Đức Ki-tô là Chủ, anh em hãy phục vụ Người.” (Cl 3,23-24).
Làm thế nào để nên thánh.

Làm thế nào để nên thánh.

 09:58 30/09/2022

“Muốn nên thánh thì phải chịu đau khổ nhiều, phải luôn luôn tìm sự trọn hảo nhất và phải quên mình; con biết đường thánh thiện có nhiều bậc và mỗi linh hồn được tự do theo tiếng gọi của Chúa để phục vụ Ngài nhiều hay ít, nói tắt một lời là chọn những hy sinh Chúa muốn.”
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 25 THƯỜNG NIÊN

 09:53 21/09/2022

“Thầy là Đấng Ki-tô của Thiên Chúa.” (Lc 9, 20)
BÀI 48 VĂN HOÁ ỨNG XỬ

BÀI 48 VĂN HOÁ ỨNG XỬ

 00:23 17/09/2022

“Ai muốn làm người đứng đầu, thì phải làm người rốt hết, và làm người phục vụ mọi người.” (Mc 9,35).
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 22 THƯỜNG NIÊN

 19:59 28/08/2022

Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn, đều đưa tới Người. (Lc 4, 40)
Lời Chúa CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN – C

Lời Chúa CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN – C

 19:45 25/08/2022

“Và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.” (Lc 14, 14)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 19 THƯỜNG NIÊN

 05:58 08/08/2022

“Ai yêu quý mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.” (Ga 12,25)
Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ HAI TUẦN 17 THƯỜNG NIÊN

 19:50 23/07/2022

“Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc cho muôn người.” (Mt 20, 28)
Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 4 PHỤC SINH

Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 4 PHỤC SINH

 19:24 10/05/2022

“Thầy bảo thật anh em: tôi tớ không lớn hơn chủ nhà và kẻ được sai đi không lớn hơn người sai đi.” (Ga 13, 16)
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 3 PHỤC SINH

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 3 PHỤC SINH

 07:31 04/05/2022

“Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì sẽ được sống muôn đời.” (Ga 6, 54)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 4 MÙA CHAY

Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 4 MÙA CHAY

 18:49 28/03/2022

“Người Con không thể tự mình làm bất cứ điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm; vì điều gì Chúa Cha làm, thì người Con cũng làm như vậy.” (Ga 5, 19)
Tình Yêu Qua Nhục Thể

Tình Yêu Qua Nhục Thể

 03:36 23/03/2022

Bấy giờ con mới thưa: Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài, như Sách Thánh đã chép về con.” (Dt 4,4-7).
Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN

Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 7 THƯỜNG NIÊN

 17:40 23/02/2022

“Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con ngưòi có nam có nữ; vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt.” (Mc 10, 6-8)
VongCN4

Hãy sống yêu thương và phục vụ

 18:32 17/12/2021

Yêu thương và phục vụ, phục vụ và yêu thương, đó là nét đẹp của Ki-tô giáo. Trong suốt chiều dài lịch sử Giáo Hội, “nét đẹp” này đã xuất hiện khắp nơi trên thế giới.
Linh mục: ra đi và phục vụ

Linh mục: ra đi và phục vụ

 20:57 15/12/2021

Linh mục bước đi trong chương trình và kế hoạch của Chúa nên các ngài luôn tín thác vào Thiên Chúa.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây