Bài giảng Lễ phong chức 19 linh mục BMT

Thứ sáu - 17/05/2024 08:35 | Tác giả bài viết: GM. Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản |   63
“Cũng thư Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người”.

Bài giảng Lễ phong chức 19 linh mục BMT ngày 17/05/2024
(Gr 1, 4-9; 1Tm 4, 12-16; Mt 20, 25-28)

 

Trọng kính cha Tổng Đại Diện, quý cha quản hạt, quý cha trong Ban giám đốc ĐCV Sao Biển Nha Trang, quý cha trong và ngoài giáo phận, quý bề trên, quý tu sĩ nam nữ, chủng sinh, quý ân thân nhân của các tiến chức, và toàn thể anh chị em thân mến.

Hôm nay, toàn thể giáo phận chúng ta hân hoan cử hành lễ phong chức linh mục cho 19 thầy Phó Tế trong giáo phận.
Như anh chị em đã biết, chức linh mục thật là cao quý. Nhờ được phong chức thánh, các linh mục lãnh nhận một bí tích in ấn tín đặc biệt khi các ngài được Thánh Thần xức dầu, và như thế các ngài nên giống Chúa Kitô linh mục, đến nỗi có quyền thay mặt Đức Kitô là Đầu mà hành động.

Vì vậy, linh mục thông phần vào chức tư tế và sứ mạng của giám mục, là cộng sự viên tốt của hàng giám mục, các ngài được gọi để phục vụ dân Thiên Chúa, cùng với giám mục làm thành một linh mục đoàn. Các ngài rao giảng Lời Thiên Chúa cho mọi người; cử hành hy tế tạ ơn trong cộng đoàn; chu toàn thừa tác vụ giao hòa và nâng đỡ đối với tín hữu sám hối và bệnh tật; cùng dâng lên Thiên Chúa Cha mọi nhu cầu và lời nguyện xin của các tín hữu. Các ngài hiện diện giữa cộng đoàn tín hữu, vừa như người mục tử chăm sóc đàn chiên, vừa như người đồng hành và làm gương sáng trong đức tin và đức mến.

Nhiệm vụ của các linh mục thật là quan trọng cho đời sống của Giáo Hội. Vì thế, chúng ta cũng cầu xin Chúa ban cho 19 thầy Phó Tế đang chuẩn bị lãnh nhận chức linh mục hôm nay, được đầy tràn tình yêu và sức mạnh của Người, giúp các thầy luôn biết mở lòng ra với ơn Chúa và biết lắng nghe những nhu cầu của anh chị em tín hữu, để nhờ đó, các thầy có thể trở nên những người phục vụ Chúa và cộng đoàn một cách tốt đẹp nhất.

Chúng ta cũng không quên cầu nguyện cho tất cả những ai đã góp phần nuôi dưỡng, đào tạo các thầy nên xứng đáng với chức thánh mà các thầy sắp lãnh nhận. Xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân thân nhân của quý thầy và của Giáo Hội.

Giờ đây, chúng ta khiêm tốn nhìn nhận tội lỗi trước mặt Chúa để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.

Bài giảng lễ

Anh chị em thân mến,

Đoạn Tin Mừng chúng ta vừa nghe là lời Chúa Giêsu khuyên các môn đệ, sau khi mẹ của hai ông Giacôbê và Gioan xin cho những người con của mình được ngồi bên hữu và bên tả trong nước của Ngài, nghĩa là trở thành những người lãnh đạo cao nhất trong cộng đoàn khi Chúa Giêsu bước vào trong vinh quang. Cũng cần nhắc lại là lời cầu xin của người mẹ này đi liền ngay sau khi Chúa Giêsu loan báo lần thứ ba về cuộc khổ nạn của Ngài. Điều này làm cho mười môn đệ còn lại tức tối với hai anh em Giacôbê và Gioan.

Để làm nổi bật cung cách lãnh đạo của người môn đệ, Chúa Giêsu phân biệt: “Thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ, và nhng người làm lớn thi hành quyền trên họ”, nghĩa là công việc lãnh đạo được hiểu như là phương thế để bày tỏ uy quyền, tìm kiếm lợi lộc, hơn là phục vụ cho quyền lợi của người dân, của cộng đoàn. Từ ngữ “thống trị”, thi hành quyền”, cho thấy phương pháp sử dụng quyền bính dựa vào sức mạnh từ bên ngoài (quyền lc cứng). Trái lại, phương cách lãnh đạo của người môn đệ, nghĩa là người mục tử, thì phải khác: “Nhưng giữa các con thì không như thế. Trong các con ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con; và ai muốn làm đầu trong các con, thì hãy làm tôi tớ các con”. Thánh Phêrô, với kinh nghiệm của người môn đệ trung thành với giáo huấn của Chúa Giêsu, đã khuyên các kỳ mục: Đừng lấy quyền mà thống trị những người mà Thiên Chúa đã giao phó cho anh em, nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên” (1 P 5, 3).

Đối nghịch lại với từ “thống trị”, “thi hành quyền” để chỉ những người làm thủ lãnh các dân tộc”, Chúa Giêsu dùng từ làm người phục vụ, “m tôi tớ để nói về nhiệm vụ của các môn đệ. Chúa Giêsu chính là mẫu gương mà mỗi một môn đệ cần phải noi theo: “Cũng thư Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người”.

Làm thế nào một người lãnh đạo lại chọn con đường “phục vụ anh em trong tinh thần yêu thương và khiêm tốn” thay vì chọn con đường thống trị? Có phải là một hình thức mị dân, hay phương thế của người yếu đuối? Không! Đây là một lựa chọn rất căn bản của Chúa Giêsu: Người xóa mình đi, Người từ bỏ những quyền lợi mình đáng được hưởng, để cho chiên được sống và sống dồi dào. Đây là lựa chọn của người mục tử nhân hậu: “Mục t nhân lành hy sinh mạng sống mình cho đàn chiên... Mạng sống ca tôi, không ai lấy đi được nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha mà tôi đã nhận được”. (Ga 10, 11. 18). Được lãnh nhận ơn gọi phục vụ qua việc đặt tay, người môn đệ phải biết “nêu gương sáng cho các tín hữu, trong lời nói, cách ăn nết ở, trong đức bác ái, đức tin và đức thanh khiết (1 Tm 4, 12).

Anh chị em thân mến,

19 phó tế sắp sửa được xức dầu thánh hiến, phong chức linh mục, là những người suốt đời theo đuổi lý tưởng được phục vụ Chúa và cộng đoàn, nhất là những người bé nhỏ, trong tinh thần yêu thương và khiêm tốn. Chúng ta cầu nguyện cho các tiến chức luôn được sống gắn bó với Chúa Giêsu, với cộng đoàn dân Chúa, và luôn cảm nhận được niềm hạnh phúc của người biết hy sinh phần mình đáng được hưởng cho người khác, vì lòng yêu mến Chúa Giêsu.

Cách riêng, các con, là những người sắp sửa lãnh nhận chức linh mục thân mến,

Là những người chọn Chúa là gia nghiệp, các con đã được Chúa tuyển chọn, thánh hiến, và Ngài sẽ sai các con đến với các cộng đoàn dân Chúa, đặc biệt là cho anh chị em sống trong giáo phận Ban Mê Thuột. Các con sẽ thi hành nhiệm vụ giảng huấn trong Chúa Kitô là Thầy chúng ta. Các con đã vui mừng lãnh nhận Lời Chúa, các con hãy đem ra phân phát cho mọi người với tất cả lòng yêu thương, kính trọng.

Trong tuần vừa qua, chúng ta dịp học hỏi về tông huấn Fratelli Tutti, Tình huynh đệ và tình bằng hữu xã hội, của ĐTC Phanxicô. Có lẽ các con cũng cảm nhận được thao thức của Ngài về việc ng nhau xây dựng một thế giới hòa bình, trong đó, mỗi người theo tấm gương của người samarie nhân hậu nhận ra Thiên Chúa nơi khuôn mặt của người anh chị đang đang đau khổ, cần đến sự quan tâm giúp đỡ. Bởi vì chúng ta cùng là con một Cha Trên Trời, chúng ta có cùng một phẩm giá, một nhân phẩm cần được tôn trọng, và có thể cùng nhận ra giá trị của nhau, cùng nhau xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn.

Là linh mục, các con sẽ là những người dấn thân trong việc phục vụ Chúa và phục vụ con người. Các con hãy khiêm tốn nhìn nhận những giới hạn của mình, cũng như những giá trị tích cực của tha nhân, của anh chị em tín hữu, của quý anh chị em trong các Ban Hành Giáo, để cùng chung tay xây dựng Nước Chúa, xây dựng Giáo Hội. Không ai có thể chu toàn việc Loan Báo Tin Mừng một mình, nhưng cùng với toàn thể dân Chúa.

Sau cùng, các con hãy nhớ là mình dấn thân phục vụ Chúa và tha nhân trong giáo phận Ban Mê Thuột, vùng đất truyền giáo, vùng đất của anh chị em sắc tộc, vùng đất hứa của những người di dân. Cuộc sống đơn giản và tinh thần biết chia sẻ sẽ giúp các con sống đời mục tử một cách thanh thoát và có ý nghĩa hơn. Không phải chỉ có các con cố gắng mỗi ngày để trở nên giống Chúa Giêsu đâu, nhưng các cộng đoàn dân Chúa, trong đó cha mẹ và người thân của các con, đều cầu nguyện và mong ước cho các con, các linh mục của giáo phận Ban Mê Thuột, luôn là các vị mục tử nhân lành như lòng Chúa mong ước, luôn dấn thân hết mình để đem đến cho đàn chiên sự sống dồi dào.

Chúc các con luôn cảm nhận được niềm hạnh phúc vì mình hoàn toàn được thuộc về Chúa và thuộc về đoàn dân của Ngài.

Xin Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em.

GM. Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây