Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 7 PHỤC SINH

Chủ nhật - 12/05/2024 19:25 |   42
“Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta”. (Ga 17,11b-19)
Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 7 PHỤC SINH

15/05/2024
thứ tư tuần 7 PHỤC SINH

t4 t7 PS

Ga 17,11b-19


đăng giả hội
“Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta”. (Ga 17,11b-19)

Suy niệm: Trong thời khắc cuối cùng ở trần gian, Chúa Giê-su cầu xin cho các môn đệ điều Ngài ưu tư nhất, đó là xin cho họ được hiệp nhất, sự hiệp nhất tuyệt hảo: “được nên một trong chúng ta”, được hiệp nhất trong Chúa Ba Ngôi. Đó không phải là lời cầu đơn thuần theo cảm tính mà là mối ưu tư thiết yếu bởi vì đó là nguyên lý nền tảng làm nên Hội Thánh. Cũng như Thiên Chúa không phải là một Ngôi đơn độc mà là Ba Ngôi “cùng một bản thể duy nhất và một uy quyền như nhau”, thì chúng ta khi được “nên một trong Ngài”, chúng ta cũng trở nên “một thân thể duy nhất, trong cùng một Thần Khí,… một Chúa, một đức tin, một phép rửa” (x. Ep 4,3-6).

Mời Bạn: Bằng mấy từ ngắn gọn “Đăng giả hội” (=lên cao thì hội tụ với nhau), cha Teilhard de Chardin đã tóm tắt viễn tượng của sự quy tụ mà Đức Ki-tô cầu xin: muôn loài được quy tụ trong Đức Ki-tô, và chính Người quy phục Thiên Chúa, Cha của Người (x. 1Cr 15,28). Quả thật, chúng ta càng ‘lên cao’, càng ‘hướng thiện’, chúng ta càng gặp nhau, và do đó, càng “nên một trong Chúa”. Nói cách khác, khi chúng ta càng sống theo thánh ý Chúa, khi “ý Cha được thể hiện dưới đất cũng như trên trời”, lúc đó, chúng ta sẽ được “nên một trong Chúa Ba Ngôi”.

Sống Lời Chúa: Trước khi bắt tay làm bất cứ việc gì, bạn cầu xin cho mình luôn làm theo thánh ý Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã hứa: “Một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi”. Xin hướng chúng con về những thực tại bền vững trên trời. Amen.

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
thứ tư tuần 7 PHỤC SINH

Ca nhập lễ

Hết thảy muôn dân, hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui – Alleluia.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa vô cùng nhân hậu, Chúa đã sai Thánh Thần đến quy tụ muôn dân để lập nên Hội Thánh; xin cho cộng đoàn tín hữu chúng con đem hết nhiệt tình phụng sự Chúa và luôn luôn hiệp nhất cùng nhau. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: Cv 20, 28-38

“Tôi xin ký thác các ông cho Thiên Chúa, Ðấng có quyền năng kiến tạo và ban cho các ông được dự phần gia nghiệp”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Trong những ngày ấy, Phaolô nói với các trưởng giáo đoàn Êphêxô rằng: “Các ông hãy thận trọng, và săn sóc đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt các ông làm giám quản điều khiển giáo đoàn của Chúa đã được Người cứu chuộc bằng máu. Phần tôi, tôi biết rằng sau khi tôi đi rồi, sẽ có những sói dữ đột nhập giữa các ông, chúng không dung tha đoàn chiên; và ngay giữa các ông sẽ có những kẻ ăn nói xảo trá nổi dậy để lôi kéo các môn đồ theo họ. Vì thế, các ông hãy tỉnh thức, và nhớ rằng trong ba năm trời, đêm ngày tôi không ngừng sa lệ mà khuyên bảo từng người. Và bây giờ, tôi xin ký thác các ông cho Thiên Chúa và cho lời ân sủng của Người, Người là Ðấng có quyền năng kiến tạo và ban cho các ông được dự phần gia nghiệp làm một với tất cả mọi người đã được thánh hoá. Tôi đã không ham muốn bạc, vàng, hay y phục của ai hết, như chính các ông đã biết. Những đồ gì tôi và những kẻ ở với tôi cần dùng, thì chính hai bàn tay này đã làm ra. Bằng mọi cách, tôi đã chỉ bảo cho các ông rằng phải làm việc như vậy, để nâng đỡ những người yếu đuối, và ghi nhớ lời Chúa Giêsu đã phán: “Cho thì có phúc hơn là nhận”.”

Nói xong, ngài quỳ xuống cầu nguyện với mọi người. Ai nấy đều khóc lớn tiếng, và ôm cổ Phaolô mà hôn, họ đau buồn nhất là vì lời ngài vừa nói rằng họ sẽ không còn thấy mặt ngài nữa. Rồi họ tiễn đưa ngài xuống tàu.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 67, 29-30. 33-35a. 35b-36c

Ðáp: Chư quốc trần ai, hãy ca khen Thiên Chúa (c. 33a).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: Ôi Thiên Chúa, xin tỏ ra quyền năng của Chúa. Ôi Thiên Chúa, xin củng cố sự việc Chúa đã làm cho chúng con! Vì thánh đài của Chúa ở Giêrusalem, các vua sẽ tiến dâng Ngài lễ vật.

Xướng: Chư quốc trần ai, hãy ca khen Thiên Chúa, hãy xướng lên bài ca mừng Chúa, mừng Ðấng ngự giá qua cõi trời, cõi trời ngàn thu! Kìa Ngài lên tiếng, tiếng nói quyền năng: “Các ngươi hãy nhìn biết quyền năng Thiên Chúa”.

Xướng: Oai nghiêm Ngài chiếu giãi trên Israel, và quyền năng Ngài trên cõi nước mây. Từ thánh điện của Ngài, Thiên Chúa đáng tôn sợ. Thiên Chúa của Israel, chính Ngài ban cho dân Ngài được quyền năng và mãnh lực. 

Alleluia: Mt 28, 19 và 20

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân: Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế”. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 17, 11b-19

“Ðể chúng được nên một như Ta”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời cầu nguyện rằng: “Lạy Cha chí thánh, xin hãy gìn giữ trong danh Cha những kẻ Cha đã ban cho Con, để chúng được nên một như Ta. Khi Con còn ở với chúng, Con đã gìn giữ chúng trong Cha. Con đã gìn giữ những kẻ Cha đã giao phó cho Con, không một ai trong chúng bị mất, trừ ra con người hư vong, để lời Kinh Thánh được nên trọn. Bây giờ Con về cùng Cha, và Con nói những điều này khi Con còn dưới thế, để chúng được đầy sự vui mừng của Con trong lòng.

“Con đã ban lời Cha cho chúng, và thế gian đã ghét chúng, vì chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Con không xin Cha đem chúng ra khỏi thế gian, nhưng xin gìn giữ chúng cho khỏi sự dữ. Chúng không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin hãy thánh hoá chúng trong chân lý: lời Cha là chân lý. Cũng như Cha đã sai Con vào thế gian, thì Con cũng sai chúng vào thế gian. Và vì chúng, Con đã tự thánh hoá, để cả chúng cũng được thánh hoá trong chân lý”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa chính Chúa đã thiết lập lễ tế này để chúng con dâng lên mà tỏ lòng thần phục tôn kính; xin Chúa thương chấp nhận và thánh hoá chúng con cho chúng con được hưởng dồi dào ơn cứu chuộc. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng Phục Sinh hay Thăng Thiên

Ca hiệp lễ

Chúa phán: Khi Đấng phù trợ đến, Đấng Thầy sẽ sai đến với các con, Người là thần chân lý bởi Cha mà ra. Người sẽ làm chứng về Thầy, và các con cũng sẽ làm chứng về Thầy – Alleluia.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, chúng con vừa tham dự tiệc thánh Ðức Kitô; xin đổ xuống trên chúng con muôn vàn ân sủng. Ước gì hiệu năng của tiệc thánh này vừa thanh tẩy chúng con nên trong sạch vừa mở rộng tâm hồn chúng con đón nhận hồng ân cao cả đó. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

CHÚA GIÊ-SU CẦU CHO CÁC MÔN ĐỆ (Ga 17,11b-19)
Lm. Giuse Đinh Lập Liễm

1. Trong Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su cầu cho các môn đệ của Ngài. Phải hiểu chữ “môn đệ” ở đây theo nghĩa hẹp, nghĩa là không phải tất cả những kẻ tin Ngài, mà là một nhóm cán bộ nồng cốt của Ngài, tức nhóm 12 và nhóm 72. Môn đệ Chúa Giêsu hôm nay là các Giám mục, Linh mục và tu sĩ. Chúa cầu nguyện với ba ý chính:

– Gìn giữ các môn đệ trong đức tin.

– Che chở các ông khỏi thế gian hư đốn.

– Tác thánh các ông theo sự thật.

Thánh hiến các ông qua bí tích Truyền Chức.

2. “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ…”

Trong lời mở đầu bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su đã cất lời cầu xin cùng Cha Ngài hãy gìn giữ các môn đệ mà Cha đã trao cho Ngài. Vì thế trước khi rời bỏ thế gian, Chúa Giê-su đã thấy trước những tương lai sắp đến với các môn đệ và những người theo Ngài : những thử thách, có cả những môn đệ rời bỏ Ngài, sự chia rẽ của các đồ đệ, của các người tin Ngài… có cả người rời bỏ niềm tin. Ngài cất lời cầu xin khẩn thiết đến Chúa Cha , cho môn đệ, cho thế giới hiệp nhất: Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta”. Chúa Giêsu luôn tin tưởng các môn đệ sẽ trung thành thi hành sứ mạng của các ông.

Có một câu truyện tưởng tượng như sau: Khi Chúa Giê-su về trời giữa muôn vàn tiếng tung hô của các thiên thần. Tổng lành Thiên thần Gáp-ri-en đã phỏng vấn Ngài:

– Lạy Chúa, có phải bây giờ cả trần gian đã biết tình yêu Thiên Chúa dành cho họ chăng?

Chúa Giê-su trả lời:

– Không, chỉ có một nhóm nhỏ đếm được trên đầu ngón tay.

Thiên thần Gáp-ri-en giật mình sửng sốt:

– Lạy Chúa, nếu nhóm nhỏ này gặp chống đối khiến họ thất vọng từ bỏ Chúa trong trường hợp này, Chúa có dự định quay trở lại trần gian không?

Chúa Giê-su đáp:

– Không. Ta hy vọng nơi họ và tin chắc họ không bỏ rơi Ta.

3. Trong lời cầu nguyện cho các môn đệ, chúng ta thấy, Chúa Giê-su không cầu xin Chúa Cha miễn cho các môn đệ khỏi những đau khổ gian truân khi họ thi hành sứ mạng tông đồ. Bởi vì Ngài biết thế nào họ cũng sẽ gặp căm thù, ghen ghét, hành hạ, thử thách, cực khổ. Nhưng Ngài chỉ xin Chúa Cha gìn giữ họ khỏi bị nhiễm lây tội lỗi và sống trong sự thật của lời Ngài. Nói rõ hơn, Chúa Giêsu xin Chúa Cha thánh hóa các môn đệ của Ngài, để trong lúc sống giữa đời, họ vẫn giữ được sự thánh thiện nguyên tuyền.

4. Chúa Giê-su sắp về cùng Cha, nhưng các môn đệ vẫn còn ở thế gian và phải đương đầu với thế gian, vì họ đã bước theo Chúa và đã đón nhận lời Ngài. Nhưng nếu vì lời mà họ đã bị thế gian ghét bỏ, thì lời cũng giúp họ được thánh hóa trong chân lý, điều đó cho phép họ lãnh nhận sức sống của Thiên Chúa và xứng đáng được sai đi. Chúa Giê-su sai các môn đệ vào thế gian, cũng như Chúa Cha đã sai Ngài. Và để có thề chu toàn sứ mạng đó, Ngài đã chuẩn bị cho họ đầy đủ. Trong cuộc hành trình này, họ không đơn độc một mình, vì có Chúa luôn ở với họ và cùng chiến đấu với họ. Ngài đặt nhiều tin tưởng vào họ trong mọi gian nan thử thách.

5. Ước gì lời Chúa hôm nay củng cố chúng ta trong niềm tin tưởng vào sự hiện diện và sự quan tâm săn sóc của Chúa, để giữa những khó khăn thử thách của cuộc sống, chúng ta được luôn kiên vững trong tình yêu và trung thành làm chứng cho Chúa.

Về phía chúng ta, chúng ta hãy sống thánh giữa đời, nghĩa là chúng ta phải sống như sen giữa bùn lầy, ở giữa thế gian, nhưng không thuộc về thế gian. Chúng ta phải sống như men trong bột, như muối ướp cá, như những chiếc đèn trên cao soi sáng cho mọi người.

6. Truyện: Ảnh hưởng của gương sáng.

Nhà giáo dục vĩ đại Booker T. Washington có viết như sau trong cuốn tự thuật mang tựa đề: Từ ách nô lệ đi lên” của ông: Càng lớn tôi càng tin chắc rằng, không một sự giáo dục nào có thể gặt hái được từ sách vở hay từ những dụng cụ đắt tiền có thể sánh ví được với những gì ta có thể gặt hái được do tiếp xúc với các bậc vĩ nhân”.

Cách đây ít lâu một phụ nữ Ấn-độ giáo đã trở lại Công giáo, sau một thời gian nghe rao giảng Lời Chúa. Bà chịu nhiều dèm pha, đay nghiến từ người chồng do việc bà trở lại đạo. Có lần cha xứ hỏi bà: “Khi chồng con nổi giận và hành hạ con, thì con làm gì”? Bà đáp: “Thưa Cha, con cố gắng nấu ăn ngon hơn, khi ông than trách, con lau chùi nhà sạch hơn; khi ông ăn nói cộc cằn, con trả lời ôn tồn nhỏ nhẹ. Con cố gắng được chứng tỏ cho ông thấy khi con trở lại đạo, con phải là người vợ và người mẹ tốt hơn”.

Một thời gian sau, ông xin trở lại đạo Công giáo, không phải vì lời giảng của cha xứ nhưng chính nhờ gương sáng sống đạo của bà vợ đạo đức của ông.

THÁNH THẦN QUY TỤ MUÔN DÂN
(THỨ TƯ TUẦN 7 PHỤC SINH)
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 7 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa đã sai Thánh Thần đến quy tụ muôn dân để lập nên Hội Thánh, xin cho cộng đoàn tín hữu chúng ta đem hết nhiệt tâm phụng sự Chúa và luôn luôn hợp nhất cùng nhau.

Thánh Thần đến quy tụ muôn dân để lập nên Hội Thánh: Hội Thánh là cộng đoàn của những người tin và yêu mến Thiên Chúa, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, thánh Gioan đã nói: Yêu mến Thiên Chúa là tuân giữ các điều răn của Người. Mà các điều răn của Người có nặng nề đâu, vì mọi kẻ đã được Thiên Chúa sinh ra đều thắng được thế gian. Mà điều làm cho chúng ta thắng được thế gian, đó là lòng tin của chúng ta. Ai là kẻ thắng được thế gian, nếu không phải là người tin rằng Đức Giêsu là Con Thiên Chúa?

Thánh Thần đến quy tụ muôn dân để lập nên Hội Thánh: Hội Thánh là cộng đoàn hiệp nhất, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, Hiến Chế Tín Lý Ánh Sáng Muôn Dân của Công Đồng Vaticanô II về Hội Thánh cho thấy: Hội Thánh toàn cầu xuất hiện như đoàn dân được quy tụ thành một, nhờ được thông phần hợp nhất giữa Chúa Cha, Chúa Con và Thánh Thần. Nhờ những ơn riêng đó, Thần Khí làm cho họ thích hợp và sẵn sàng lãnh nhận nhiều công tác và nhiệm vụ khác nhau, hầu đổi mới và xây dựng Hội Thánh cho ngày thêm phát triển như có lời chép: Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung.

Thánh Thần đến quy tụ muôn dân để lập nên Hội Thánh, và Người đã đặt các kỳ mục trông coi Hội Thánh, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Công Vụ Tông Đồ tường thuật lại việc: Ông Phaolô nói với các kỳ mục trong Hội Thánh Êphêxô rằng: Anh em hãy ân cần lo cho chính mình và toàn thể đoàn chiên mà Thánh Thần đã đặt anh em làm người coi sóc, hãy chăn dắt Hội Thánh của Thiên Chúa, Hội Thánh Người đã mua bằng máu của chính mình.

Thánh Thần đến quy tụ muôn dân để lập nên Hội Thánh: Hội Thánh là nơi quy tụ mọi nước, mọi dân, như trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 67, vịnh gia đã kêu gọi: Hỡi vương quốc trần gian, nào hát khen Thượng Đế. Lạy Thiên Chúa, xin biểu dương quyền lực của Ngài, việc đã làm cho chúng con, xin Ngài củng cố, từ thánh điện Ngài ở Giêrusalem, là nơi vua chúa về triều cống.

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Lạy Chúa, Lời Chúa là sự thật; xin Chúa lấy sự thật mà thánh hiến chúng con. Trong bài Tin Mừng, thánh Gioan tường thuật lại: Khi ấy, Đức Giêsu ngước mắt lên trời và cầu nguyện rằng: Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Mang danh ai là thuộc về người ấy, và kết hợp nên một với người ấy. Đức Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ được gìn giữ trong danh Cha và được kết hợp nên một với Cha, nghĩa là, được hiệp nhất nên một với Chúa Cha và Chúa Giêsu nhờ Chúa Thánh Thần. Thánh Thần là mối dây hiệp nhất, liên kết tất cả nên một trong Thiên Chúa. Hội Thánh là Bí Tích Cứu Độ Phổ Quát quy tụ tất cả mọi người để hưởng ơn cứu độ của Thiên Chúa. Ước gì chúng ta lấy hết lòng tin kính, mến yêu, mà nhiệt thành phụng sự Chúa; và biết dùng những ơn riêng Chúa ban, mà nhiệt tâm xây dựng Hội Thánh lớn mạnh, trong tình hiệp nhất và yêu thương. Ước gì được như thế!

KỲ VỌNG
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Như Cha đã sai Con đến thế gian, Con cũng sai họ đến thế gian!”.

Ngày kia, Thomas Edison đem về cho mẹ một tờ giấy; mở ra, đôi mắt bà thất thần, đẫm lệ. Bà đọc lớn tiếng, “Con của bà là một thiên tài; trường này quá nhỏ, không đủ để đào tạo cháu. Bà hãy tự dạy cháu!”. Về sau, Edison - đã là một nhà phát minh lớn - ngày kia, lục lại đồ cũ, bỗng tìm thấy mảnh giấy năm xưa. Tờ giấy ghi, “Con bà đần, chúng tôi không nhận nó”. Edison khóc hàng giờ và viết xuống những dòng này, “Edison, một thằng đần, sinh ra bởi một bà mẹ anh hùng. Nó đã trở thành một thiên tài của thế kỷ!”. Ông nhớ lại, “Mẹ tôi vẫn luôn kỳ vọng vào tôi; bà là một ai đó để tôi không làm cho thất vọng!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Nếu bà mẹ của Edison kỳ vọng tuyệt đối vào con, thì Chúa Giêsu còn kỳ vọng vào các môn đệ của Ngài bội phần! Họ không chỉ là những ‘thiên tài’ tạo nên sự khác biệt cho thế giới, nhưng còn là những ‘thiên tài’ cứu độ thế giới! Tin Mừng hôm nay tiết lộ ‘kỳ vọng’ của Ngài, “Như Cha đã sai Con đến thế gian, Con cũng sai họ đến thế gian!”.

Tại sao Chúa Giêsu kỳ vọng vào họ đến thế? Như Chúa Cha hằng ở với Chúa Con khi sai Ngài xuống thế gian, các môn đệ và chúng ta cũng luôn được Chúa Giêsu ở cùng khi Ngài tiếp tục sai chúng ta đi vào thế gian. Bạn và tôi ở trong tình yêu cùng sự nâng đỡ của Thánh Thần Ngài. Và giờ đây, ngự bên hữu Cha, Ngài vẫn luôn đồng hành với sứ vụ của chúng ta. Bên cạnh đó, chúng ta được bao quanh bởi một triều Hơn nữa, chúng ta còn có các linh hồn thánh thiện, những người thân yêu còn sống hay đã qua đời. Họ là những món quà vô giá Chúa ban để hỗ trợ chúng ta trong việc xây dựng Vương Quốc.

Vậy mà không ít lần, chúng ta cảm thấy thoái chí để rồi tìm cách chạy trốn khỏi các cuộc chiến. Chúa Giêsu không kéo chúng ta khỏi các cuộc chiến; nhưng ban sức mạnh Thánh Thần, Đấng ở bên, ở trong, ở cùng chúng ta để chúng ta chiến đấu cho sứ vụ, hầu muôn dân nhận biết Chúa. Thánh Vịnh đáp ca thật ý vị, “Hỡi vương quốc trần gian, nào hát khen Thượng Đế!”. Phaolô đã rất ý thức trách nhiệm này; ngài nhận thức sâu sắc thực tế, “Tôi biết, khi tôi đi rồi, sẽ có những sói dữ đột nhập vào anh em, chúng không tha đàn chiên” - bài đọc một. Phaolô phó dâng mọi sự cho Chúa, cho Lời ân sủng.

Kính thưa Anh Chị em,

“Con cũng sai họ đến thế gian”. Trong tình yêu và sức mạnh của Thánh Thần, Chúa Giêsu sai bạn và tôi đi vào thế giới như những ‘thiên tài’ ôm lấy thế giới và cứu độ thế giới! Hãy sống như những con trai, con gái của Chúa! Đừng ngạc nhiên khi nhiều người sẽ chỉ trích chúng ta. Điều quan trọng, phải sống làm sao để những lời chỉ trích của họ sẽ không ai tin! Chúa Giêsu ‘kỳ vọng’ chúng ta; vì lẽ, chúng ta canh cánh bên lòng Ngài, Đấng luôn cầu bầu cho chúng ta. Vì thế, dẫu có là gì đi nữa, bạn và tôi có thể ngã gục, sa sẩy, nhưng ơn Chúa luôn đủ để chúng ta trỗi dậy và tiếp tục đi tới! Bạn không được phép bi quan; và Chúa Giêsu, phải là Đấng để bạn và tôi không thể làm cho thất vọng!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con chùn bước trước bất cứ nghịch cảnh nào; nếu con lỡ bước, giúp con trỗi dậy và xô con đi tới. Con biết, Chúa vẫn luôn ‘kỳ vọng’ vào con!”, Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây