VHTK Chúa Nhật 2 MC B

Thứ hai - 19/02/2024 08:00 |   127
"Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người."
VHTK Chúa Nhật 2 MC B

 

 
VHTK Chúa Nhật 2 MC B

VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 2 MC B

Tin Mừng thánh Máccô 9,2-10

 TIN MỪNG

2 Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông.3 Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy.4 Và ba môn đệ thấy ông Ê-li-a cùng ông Mô-sê hiện ra đàm đạo với Đức Giê-su.5 Bấy giờ, ông Phê-rô thưa với Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a."6 Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng.7 Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người."8 Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giê-su với các ông mà thôi.

9 Ở trên núi xuống, Đức Giê-su truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại.10 Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu "từ cõi chết sống lại" nghĩa là gì.


2 After six days Jesus took Peter, James, and John and led them up a high mountain apart by themselves. And he was transfigured before them,3 and his clothes became dazzling white, such as no fuller on earth could bleach them.
4 Then Elijah appeared to them along with Moses, and they were conversing with Jesus.
5 3Then Peter said to Jesus in reply, "Rabbi, it is good that we are here! Let us make three tents: one for you, one for Moses, and one for Elijah."
6 He hardly knew what to say, they were so terrified.
7 Then a cloud came, casting a shadow over them;  then from the cloud came a voice, "This is my beloved Son. Listen to him."
8 Suddenly, looking around, they no longer saw anyone but Jesus alone with them.
9  As they were coming down from the mountain, he charged them not to relate what they had seen to anyone, except when the Son of Man had risen from the dead.
10 So they kept the matter to themselves, questioning what rising from the dead meant.
  
I. HÌNH TÔ MÀU


 

 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mc 1,4
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II. TRẮC NGHIỆM

01. Đức Giêsu đã dẫn ai đi theo mình lên ngọn núi cao? (Mc 9,2)
a.  Ông phêrô.
b.  Ông Gioan và Giacôbê.
c.  Ông Gioan và Tôma.
d. Chỉ a và b đúng.

02. Ở ngọn núi cao, Đức Giêsu đã làm gì? (Mc 9,2)
a. Cầu nguyện với các môn đệ.
b. Dạy bảo các môn đệ.
c.  Rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa.
d. Biến đổi hình dạng trước mặt các ông.

03. Những ai hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu? (Mc 9,4)
a. Ông Êlia.
b. Ông Môsê.
c. Ông Ápraham.
d. Chỉ a và b đúng.

04. Khi chứng kiến việc Đức Giêsu biến hình, các môn đệ có thái độ thế nào? (Mc 9,6)
a. Vui mừng.
b. Sửng sốt.
c. Ngạc nhiên.
d. Kinh hoàng.

05. Các môn đệ đã nghe tiếng phán từ đám mây: “Đây là Con Ta yêu dấu, … …” (Mc 9,7)
a. “Rất đẹp lòng Ta mọi đàng”.
b. “Hãy vâng nghe Lời Người”.
c. “Hãy đi theo Người”.
d. “Hãy tuân giữ mọi lời Người dạy”.
 
 
III. Ô CHỮ
 

Những gợi ý

01. Một môn đệ chứng kiến việc Đức Giêsu biến đổi hình dạng? (Mc 9,2)

02. Vị ngôn sứ đàm đạo với Đức Giêsu? (Mc 9,4)

03. Nhà lập pháp đã đàm đạo với Đức Giêsu? (Mc 9,4)

04. Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi ai từ cõi chết sống lại? (Mc 9,9)

05. “Đây là Con Ta … …, hãy vâng nghe Lời Người”. (Mc 9,7)

06. Khi biến đổi hình dạng, y phục của Đức Giêsu trở nên thế nào? (Mc 9,3)

07. Khi chứng kiến việc Đức Giêsu biến hình, các môn đệ có thái độ thế nào? (Mc 9,6)

08. Ai đã đàm đạo với ông Êlia và Môsê trên ngọn núi cao? (Mc

Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?

IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
"Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người."
Tin Mừng thánh Máccô 9,7b
 
Lời giải đáp
VUI HỌC THÁNH KINH
CHÚA NHẬT 2 MC B

I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề 
Chúa Giêsu Hiển Dung
* Bạn hãy viết câu Tin Mừng thánh Mc 1,4
"Và ba môn đệ thấy ông Êlia cùng ông Môsê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu."

II. TRẮC NGHIỆM
01. d. Chỉ a và b đúng (Mc 9,2)
02. d. Biến đổi hình dạng trước mặt các ông (Mc 9,2)
03. d. Chỉ a và b đúng (Mc 9,4)
04. d. Kinh hoàng (Mc 9,6)
05. b. “Hãy vâng nghe Lời Người” (Mc 9,7)

III. Ô CHỮ
01. Phêrô (Mc 9,2)
02. Êlia (Mc 9,4)
03. Môsê (Mc 9,4)
04. Con Người (Mc 9,9)
05. Yêu dấu (Mc 9,7)
06. Rực rỡ (Mc 9,3).
07. Kinh hoàng (Mc 9,6)
08. Đức Giêsu (Mc 9,4)

Hàng dọc : Hiển Dung

GB. NGUYỄN THÁI HÙNG
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây