Lời Chúa THỨ BA TUẦN 2 MÙA CHAY

Thứ bảy - 24/02/2024 19:29 |   103
“Phần anh em, đừng để ai gọi mình là thầy vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời.” (Mt 23,1-12)

27/02/2024
THỨ BA TUẦN 2 MÙA CHAY

t3 t2 MC

Mt 23,1-12


CHỈ CÓ MỘT CHA TRÊN TRỜI
“Phần anh em, đừng để ai gọi mình là thầy vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời.” (Mt 23,1-12)

Suy niệm: Chúng ta vẫn gọi người sinh thành ra mình là cha, người dạy dỗ mình là thầy. Những danh xưng cao cả ấy nói lên niềm tôn kính mà xã hội dành cho những chức bậc cao quý này. Khi dạy chúng ta đừng gọi ai dưới đất này là cha, là thầy, Đức Giê-su không có ý nói chúng ta phải loại bỏ lòng tôn kính biết ơn chính đáng đối với những thiên chức cao cả này, bởi vì lòng tôn kính đó là chính nội dung của giới răn thứ IV trong Mười Điều Răn: “Thứ bốn: thảo kính cha mẹ.” Thay vì loại bỏ, Ngài muốn chúng ta nâng cao và hoàn thiện những thiên chức đó: tuyên xưng niềm tin vào Người Thầy và Người Cha duy nhất của chúng ta ở trên trời qua việc tôn kính vâng phục các vị đại diện của Ngài ở dưới đất này.

Mời Bạn: Bạn hãy luôn có ý hướng siêu nhiên và tinh thần đức tin khi vâng phục các vị bề trên của bạn (cha mẹ, thầy cô, các linh mục…) bằng cách nhìn thấy Thiên Chúa hoạt động qua thiên chức của các vị đó. Nhờ thế việc vâng phục của bạn mới đáng được công phúc trước mặt Chúa. Bạn còn nhớ giáo lý về điều răn thứ bốn dạy ta điều gì không?

Sống Lời Chúa: Bạn luôn vâng phục bề trên của mình với tinh thần đức tin; và bạn cầu nguyện cho các bề trên của mình luôn sống đúng thiên chức của họ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Con Một Chúa dạy chúng con biết “vâng ý Cha dưới đât cũng như trên trời”. Xin cho chúng con biết bắt chước Người nhận ra và vâng phục thánh ý Chúa như vậy.

Thứ Ba MC II: Lạy Chúa! Chúa khiển trách các kinh sư và những người Biệt Phái, bởi vì họ nói mà không làm, họ ngôn hành bất nhất. Sự bất nhất luôn tồn tại trong mỗi người chúng con, bởi vì, trong chúng con có hai thế lực: animus (đàn ông) và anima (đàn bà), đàn ông được hút về phía đàn bà, đàn bà được hút về phía đàn ông, nhưng, khi họ ở chung với nhau, họ lại liên tục xung đột với nhau. Animus thì sáng tạo, anima thì đón nhận, cả hai cùng bình đẳng. Xin cho chúng con sống tinh thần sám hối Mùa Chay bằng cách: khôn ngoan vận hành chúng, để tạo nên sự nhất quán trong bản thân mình. Amen.
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
THỨ BA TUẦN 2 MÙA CHAY

Ca nhập lễ

Xin soi sáng mắt tôi để tôi đừng ngủ mê trong sự chết, kẻo kẻ thù tôi nói được rằng: Ta đã thắng nó.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, xin hằng thương giữ gìn Hội Thánh; Chúa biết rõ chúng con thân phận yếu hèn sẽ xa ngã nếu Chúa không nâng đỡ chở che. Xin ban ơn phù trợ để chúng con thoát mọi hiểm nguy và đạt tới nguồn ơn cứu độ. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: Is 1, 10. 16-20

“Các ngươi hãy học làm điều lành và tìm kiếm công lý”.

Trích sách Tiên tri Isaia.

Hỡi các Thủ lãnh thành Sôđôma, hãy nghe lời Chúa; hỡi dân thành Gômôra, hãy lắng nghe lề luật của Thiên Chúa chúng ta. Các ngươi hãy tắm rửa, hãy thanh tẩy, đừng làm điều xấu nữa, hãy làm điều lành; hãy tìm kiếm công lý, hãy cứu giúp kẻ bị áp bức, hãy xét xử công bằng cho những trẻ mồ côi và bênh vực người goá bụa.

Và Chúa phán: “Các ngươi hãy đến và đối chất với Ta: cho dầu tội lỗi các ngươi như màu đỏ thắm, cũng sẽ trở nên trắng như tuyết; cho dầu đỏ như vải điều, cũng sẽ trở nên trắng như len. Nếu các ngươi quyết tâm nghe Ta, các ngươi sẽ hưởng hoa màu ruộng đất; nhưng nếu các ngươi cố chấp không nghe và khiêu khích Ta, thì lưỡi gươm sẽ tiêu diệt các ngươi, vì miệng Chúa phán như thế”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 49, 8-9. 16bc-17. 21 và 23

Ðáp: Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ

Xướng: Ta không khiển trách ngươi về chuyện dâng lễ vật, vì lễ toàn thiêu của ngươi đặt ở trước mặt Ta luôn. Ta không nhận từ nhà ngươi một con bò non, cũng không nhận từ đoàn chiên ngươi những con dê đực.

Xướng: Tại sao ngươi ưa kể ra những điều huấn lệnh, và miệng ngươi thường nói về minh ước của Ta, ngươi là kẻ không ưa lời giáo huấn, và ném bỏ lời Ta lại sau lưng?

Xướng: Ngươi làm thế, mà Ta đành yên lặng? Ngươi đã tưởng rằng Ta giống như ngươi? Ta sẽ bắt lỗi, sẽ phơi bày trước mặt ngươi tất cả. Ai hiến dâng lời khen ngợi, người đó trọng kính Ta; ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ.

Câu Xướng Trước Phúc Âm

Lạy Chúa, lời của Chúa là thần trí và là sự sống; Chúa có những lời ban sự sống đời đời.

Phúc Âm: Mt 23, 1-12

“Họ nói mà không làm”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng và các môn đệ rằng: “Các Luật sĩ và các người biệt phái ngồi trên toà Môsê: vậy những gì họ nói với các ngươi, hãy làm và tuân giữ, nhưng đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm. Họ buộc những bó nặng và chất lên vai người ta, còn chính họ lại không muốn giơ ngón tay lay thử. Mọi công việc họ làm đều có ý cho người ta thấy, vì thế họ nới rộng thẻ Kinh, may dài tua áo. Họ muốn được chỗ nhất trong đám tiệc và ghế đầu trong hội đường, ưa được bái chào nơi đường phố và được người ta xưng hô là “thầy”. Phần các ngươi, các ngươi đừng muốn được người ta gọi là thầy, vì các ngươi chỉ có một Thầy, còn tất cả các ngươi đều là anh em với nhau. Và các ngươi cũng đừng gọi ai dưới đất là cha, vì các ngươi chỉ có một Cha, Người ngự trên trời. Các ngươi cũng đừng bắt người ta gọi là người chỉ đạo, vì các ngươi có một người chỉ đạo, đó là Ðức Kitô. Trong các ngươi ai quyền thế hơn sẽ là người phục vụ các ngươi. Hễ ai tự nhắc mình lên, sẽ bị hạ xuống, và ai tự hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin cho lễ tế này thánh hoá chúng con, chữa chúng con khỏi những đam mê thế tục, để lòng chúng con biết khao khát những ân phúc bởi trời. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng mùa chay

Ca hiệp lễ

Lạy Đấng tối cao, tôi sẽ tường thuật mọi kỳ công của Chúa, tôi sẽ vui mừng và hân hoan trong Chúa, tôi sẽ ca ngợi thánh danh Ngài

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa đã thương bồi dưỡng chúng con trong tiệc thánh này. Xin giúp chúng con ngày càng sống thánh thiện và luôn tin tưởng vào lòng Chúa khoan dung. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

NGÔN HÀNH THỐNG NHẤT (Mt 23, 1-12)
Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP

Nói đến việc giữ chay, có lẽ bên Công Giáo giữ chay tương đối ít! Các tôn giáo khác họ giữ chay nhiều khi cả tháng, hay có người giữ chay cả cuộc đời!

Luật của chúng ta chỉ buộc giữ chay có hai ngày: Thứ Tư Lễ Tro và Thứ Sáu Tuần Thánh. Nhưng biết bao người đã so đo, tính toán thiệt hơn, coi việc giữ chay là chuyện nặng nề, mệt nhọc… Sống đạo như vậy là hình thức, là cái vỏ, còn trong thực tế không có gì cả! Chúng ta trung thành từng chi tiết nhỏ của luật, nhưng không hề có chút tâm tình hay có hồn trong đó!

Vì thế, nhiều người tham gia rất nhiều đoàn thể, lễ hội, nhưng điều quan trọng là sống bác ái, yêu thương, nhân hậu và công bằng thì họ lại không hề mảy may quan tâm!

Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu vạch mặt chỉ tên những người Pharisêu giả hình. Họ thuộc hạng phô trương, hình thức, khoe mẽ. Họ giữ luật từng chi tiết, nhưng đời sống của họ thì không hề có chút tình thương nào cả! Ngài nói: “Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào; họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là “ráp-bi”. Và Đức Giêsu cảnh báo: “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên”.

Chúng ta đang sống trong những tuần đầu của Mùa Chay, mỗi người Kitô hữu được mời gọi hãy hoán cải để nhận ra sự kiêu ngạo, khoe khoang, hình thức bấy lâu nay. Từ đó, hãy lo sám hối và xin ơn tha thứ của Thiên Chúa. Đồng thời biết khiêm tốn để Lời Chúa được thấm nhập vào trong tâm hồn của mình, ngõ hầu chúng ta sẽ trở thành người có Chúa và loan truyền Chúa cho anh chị em mình bằng chính đời sống khiêm tốn, phục vụ.

Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con được ơn khiêm tốn trong việc sống đạo, nhất là trong các mối tương quan với mọi người. Amen.

SẼ SA NGÃ, NẾU CHÚA KHÔNG NÂNG ĐỠ CHỞ CHE
(THỨ BA TUẦN 2 MÙA CHAY)
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB
 
Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Ba Tuần 2 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúng ta thân phận yếu hèn, sẽ sa ngã, nếu Chúa không nâng đỡ chở che, vì vậy, chúng ta hãy xin Chúa ban ơn phù trợ, để chúng ta thoát khỏi mọi hiểm nguy và đạt tới nguồn ơn cứu độ.
 
Trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Xuất Hành đã cho thấy: Thiên Chúa đã nâng đỡ chở che Dân Chúa bằng cách ban cho họ Manna mỗi ngày: Chúa đã lấy lương thực nuôi thiên thần mà dưỡng nuôi Dân Chúa, đó là bánh dọn sẵn, Chúa không ngớt gửi xuống từ trời, bánh có đủ mọi hương vị thơm ngon, thoả mãn được hết mọi sở thích, bánh mà Đức Giêsu đã nói: Không phải ông Môsê đã cho các ông ăn bánh bởi trời đâu, nhưng chính là Cha tôi cho các ông ăn bánh bởi trời, bánh đích thực. Do đó, chúng ta chỉ có một Chúa, một Cha hằng yêu thương, chăm sóc chúng ta, ngoài Người ra, không có Chúa nào khác nữa.
 
Trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Autinh đã cho thấy: Cuộc Thương Khó của toàn thân thể mầu nhiệm Đức Kitô. Chúng ta chỉ có một Đấng Cứu Độ Duy Nhất là Đức Kitô, ngoài Người ra, không ai có thể mang ơn cứu độ đến cho chúng ta, bởi vì, như Thánh Phaolô nói: Tôi cùng chịu đóng đinh với Đức Kitô vào thập giá. Thế nên tôi có sống, thì không còn phải là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Tôi đang sống trong niềm tin vào Con Thiên Chúa là Đấng đã yêu mến tôi và thí mạng vì tôi.
 
Chúng ta chỉ có một Cha trên trời hằng luôn yêu thương chăm sóc chúng ta. Chúng ta chỉ có một Đấng Cứu Độ Duy Nhất là Đức Kitô. Thiên Chúa yêu thương và cứu độ chúng ta cách nhưng không. Tuy nhiên, để đón nhận được tình yêu và ơn cứu độ của Chúa, chúng ta phải cộng tác. Chúng ta cộng tác cách nào? Trong bài đọc một của Thánh Lễ, ngôn sứ Isaia đã kêu gọi: Hãy tập làm điều thiện, tìm kiếm lẽ công bình. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 49, vịnh gia đã cho thấy: Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời. Câu Tung Hô Tin Mừng: Đức Chúa phán: Hãy quẳng khỏi các ngươi mọi tội phản nghịch các ngươi đã phạm. Hãy tạo cho mình một trái tim mới và một thần khí mới.
 
Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu đã trách các Kinh Sư và những người Pharisêu khi nói: Tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ nói mà không làm điều gì? Họ dạy cho người ta: phải yêu mến Đức Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự, hãy cậy trông và quy hướng mọi sự về Đức Chúa, nhưng thực tế, tất cả những gì họ làm, là cốt để khoe khoang và quy hướng mọi sự về họ, chứ không phải về Chúa. Họ nói mà không làm, còn Đức Kitô nói và làm, thậm chí, làm trước khi nói: Con Người đến không phải để được hầu hạ, nhưng là, để hầu hạ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người.
 
Thiên Chúa yêu thế gian, đến nỗi, ban Con Một của Người, để ai tin vào Con của Người, thì được cứu độ, vì thế, anh em đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. Đức Kitô đến để làm theo ý muốn của Chúa Cha, và đã vâng phục Cha: đổ đến giọt máu giọt nước cuối cùng trên Thập Giá để cứu độ chúng ta, vì thế, anh em cũng đừng để ai gọi mình là người chỉ đạo, vì anh em chỉ có một vị chỉ đạo, là Đấng Kitô. Ước gì chúng ta ý thức được thân phận yếu hèn của mình, chúng ta sẽ dễ dàng sa ngã, nếu như, không được Chúa nâng đỡ chở che. Ước gì chúng ta luôn ý thức rằng: Tất cả đều do bởi ơn Chúa, để chúng ta không cậy dựa vào sức riêng của mình, nhưng, luôn biết tìm nương ẩn nơi Chúa! Ước gì được như thế!

ĐƯỢC GỌI ĐỂ TOẢ SÁNG
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Ai nâng mình lên, sẽ phải hạ xuống; ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên!”.

Irving Stone, người nghiên cứu “sự vĩ đại”, dành cả cuộc đời để viết tiểu sử, tiểu thuyết về các thiên tài. Ông từng được hỏi, “Liệu có một mẫu số chung nào cho tất cả các nhân vật này?”. Ông nói, “Tôi viết về những con người mà một lúc nào đó trong đời, họ đã có một tầm nhìn, một ước mơ phải hoàn thành. Và họ đã nỗ lực!”; “Họ bị đánh vào đầu, bị gièm pha… và trong nhiều năm, chẳng đi đến đâu! Nhưng mỗi khi bị đánh gục, họ khiêm tốn đứng lên. Không ai có thể tiêu diệt họ! Và cuối cùng, họ toả rạng một khi đã khiêm tốn hoàn thành ‘một phần’ điều họ đặt ra. Vì lẽ, họ ‘được gọi để toả sáng!’”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Có những con người đã ngã gục, nhưng khiêm tốn đứng lên; và cuối cùng, họ toả sáng!”. Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu tiết lộ một bí quyết để mỗi người có thể làm được điều đó, “Ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên!”; nó có tên “Khiêm Nhường!”.
Chẳng có gì sai khi nói, Chúa Giêsu muốn bạn và tôi được tôn vinh! Ngài muốn bạn được thế giới chú ý; muốn ánh sáng tốt lành của bạn toả sáng và tạo nên những khác biệt! Nhưng Ngài muốn nó được thực hiện trong sự thật, không bằng ‘phô diễn’, ‘nhân tạo’ hay vay mượn; nhưng hồn nhiên, trong sáng.

Khiêm nhường, một đức tính giúp chúng ta trở nên chính mình. Nó cho phép vượt qua bất kỳ tính cách sai lầm nào mà mỗi người có thể có; và đơn giản, “tôi” là “tôi”. Nó không gì khác hơn là ‘trung thực về chính mình’; nghĩa là sẵn sàng đón nhận bản thân với những tính cách tốt và không tốt của nó. Khi mọi người nhìn thấy những phẩm chất tốt nơi chúng ta, họ rất ấn tượng; không phải ‘quá nhiều’ theo cách thế gian, nhưng theo lẽ thường của con người. Họ không nhìn chúng ta với cái nhìn ghen tỵ; đúng hơn, họ nhìn và yêu lấy những gì chúng ta có. Họ thích chúng, ngưỡng mộ chúng và muốn bắt chước! Bạn sẽ là ‘một ai đó’ hấp dẫn, mà người khác muốn gặp và làm quen. Thế thôi!

Bài đọc Isaia có chung một chủ đề. Vị ngôn sứ kêu gọi dân hãy khiêm tốn! Ông mỉa mai gọi các nhà lãnh đạo là những người “làm đầu của Sôđôma”, con cái Israel là “dân Gômôra”. Đây là hai thành phố thời Abraham, một ‘hình ảnh thu nhỏ’, biểu tượng của tất cả những gì tội lỗi nhất, xấu xa nhất, chống lại Thiên Chúa nhất. Nhưng với Isaia, Thiên Chúa không lên án dân, Ngài kêu gọi họ ăn năn, “Hãy rửa cho sạch, tẩy cho hết và vứt bỏ tội ác của các ngươi cho khỏi chướng mắt Ta!”. Ngài bộc lộ một lời hứa, “Ai sống đời hoàn hảo, Ta cho hưởng ơn cứu độ Chúa Trời!” - Thánh Vịnh đáp ca.

Kính thưa Anh Chị em,

“Ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên!”. Ai hạ mình tột cùng trong nhân loại bằng Con Thiên Chúa? Ngài đã huỷ mình ra không khi mang lấy kiếp người! ‘Sinh ngoài đồng, sống ngoài đường, chết ngoài đồi’. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Ngài, cho Ngài toả sáng với biến cố Phục Sinh; để mọi người thuộc mọi thời, “Khi nghe danh thánh Giêsu, muôn loài trên trời, dưới đất và trong nơi âm phủ, phải bái quỳ!”. Quả thế, Chúa Giêsu Kitô, người Thầy, người Bạn tuyệt vời, ước mong chúng ta, những môn đệ ‘được gọi để toả sáng’ của Ngài, tiếp tục “khiêm tốn đứng lên, sau mỗi lần ngã gục” toả chiếu cho thế giới, kiến tạo một sự khác biệt’, bằng cách đi con đường Ngài đã đi, ‘khiêm hạ!’.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, xin tước khỏi con mọi ảo ảnh phù hoa; để như ngọn hải đăng không cần phải hụ còi, con lặng lẽ toả rạng ánh sáng của Chúa!”, Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây