VUI HỌC THÁNH KINH TƯ TẾ AHARON

Thứ bảy - 02/05/2020 09:17 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   486
“Phần ngươi, hãy tách Aharon, anh ngươi, và các con ông ra khỏi hàng ngũ con cái Ítraen, để ông ở bên cạnh ngươi mà thi hành chức tư tế phục vụ Ta”.
VUI HỌC THÁNH KINH TƯ TẾ AHARON
VUI HỌC THÁNH KINH
TƯ TẾ AHARON
 Xuất hành 28,1
 
THÁNH KINH
 
1 “Phần ngươi, hãy tách A-ha-ron, anh ngươi, và các con ông ra khỏi hàng ngũ con cái Ít-ra-en, để ông ở bên cạnh ngươi mà thi hành chức tư tế phục vụ Ta: A-ha-ron và các con của A-ha-ron là Na-đáp, A-vi-hu, E-la-da và I-tha-ma”.
 
 
1 "From among the Israelites have your brother Aaron, together with his sons Nadab, Abihu, Eleazar and Ithamar, brought to you, that they may be my priests.
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
 
 
* Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
* Bạn hãy viết câu Thánh Kinh Xuất Hành 28,1
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. Thân phụ của ông Aharon tên là gì? (Xh 6,20) 
a. Amram.
b. Aharon.
c. Nun.
d. Dacaria.
 
02. Thân mẫu của ông Aharon tên là gì? (Xh 6,20)
a. Rakháp.
b. Giôkhevét.
c. Xíppôra.
d. Bétseva.
 
03. Vợ của ông Aharon tên là gì? (Xh 6,23)
a. Bétseva. 
b. Giôkhevét. 
c. Êliseva.
d. Tama.
 
04. Những người con của ông Aharon tên là gì? (Xh 6,23)
a. Nađáp và Avihu.
b. Elada và Ithama.
c. Mơnasê và Épraim.
d. Chỉ có a và b đúng. 
 
05. Đức Chúa đặt Aharon, anh ngươi (Môsê), sẽ là gì của ngươi? Chính ngươi sẽ nói tất cả những gì Ta truyền cho ngươi, và Aharon, anh ngươi, sẽ nói lại với Pharaô để vua ấy thả con cái Ítraen ra khỏi nước của vua. (Xh 7,1-2)
a. Thủ lảnh.
b. Tư tế. 
c. Ngôn sứ.
d. Thẩm phán.
 
06. Con vật gì dùng làm lễ tạ tội trong nghi thức thánh hiến Aharon và các người con? (Lv 8,2)
a. Con dê.
b. Con bò. 
c. Con chiên.
d. Con chim bồ câu.
 
07. Đức Chúa phán với ông Aharon rằng: Ngươi cùng các con ngươi không được dùng gì khi các ngươi vào Lều Hội Ngộ, kẻo các ngươi phải chết? (Lv 10,9)
a. Không được dùng thịt heo.
b. Không được uống rượu và đồ uống có men. 
c. Không được dùng thịt không thanh sạch.
d. Không được dùng bánh có men.
 
08. Ông Aharon và các con được thánh hiến tại đâu? (Lv 8,2...)
a. Núi Ho.
b. Hội Đường Caphácnaum. 
c. Cửa Lều Hội Ngộ.
d. Đền thờ Giêrusalem.
 
09. Trong nghi thức thánh hiến ông Aharon và các con, người ta dùng con vật gì làm lễ toàn thiêu? (Lv 8,18)
a. Con cừu đực.
b. Con bò. 
c. Con chiên.
d. Con chim bồ câu.
 
10. Phận sự của Elada, con tư tế Aharon, là những gì? (Ds 4,16)
a. Lo dầu đèn, hương thơm.
b. Lễ phẩm thường tiến, dầu tấn phong. 
c. Phải trông coi toàn bộ Nhà Tạm cùng mọi vật trong đó: các vật thánh và các đồ phụ tùng.
d. Cả a, b và c đúng.  
 
11. Tại Lều Chứng Ước, cây gậy của ông Aharon thuộc gia tộc Lê-vi đã thế nào? (Ds 17,23)
a. Đâm chồi.
b. Trổ bông. 
c. Kết trái hạnh đào.
d. Cả a, b và c đúng.   
 
12. Ông Aharon qua đời tại núi nào? (Ds 20,27-28)
a. Núi Ho.
b. Núi Xinai. 
c. Môrigia.
d. Tabor.
 
III. Ô CHỮ 
 
 
Những gợi ý
 
01. Trong nghi thức thánh hiến ông Aharon và các con, người ta dùng con vật gì làm lễ toàn thiêu? (Lv 8,18)
 
02. Ông Aharon qua đời tại đâu? (Ds 20,27-28)
 
03. Thân mẫu của ông Aharon tên là gì? (Xh 6,20)
 
04. Ông Aharon giơ tay trên mặt nước của Ai-cập và con gì ngoi lên, lan tràn khắp đất Ai-cập? (Xh 8,2)
 
05. Một người con đã chết trước nhan Đức Chúa, vì đã dâng lửa phàm tục trước Thánh Nhan, khi còn ở sa mạc Xinai, tên là gì? (Ds 3,4)
 
06. Nađáp là con thế nào của ông Aharon? (Ds 3,2)
 
07. Vợ của ông Aharon tên là gì? (Xh 6,23)
 
08. Đức Chúa bảo ông Môsê xức dầu cho Aharon, anh ngươi, và các con ông, tấn phong và thánh hiến họ để làm gì phục vụ Đức Chúa? (Xh 28,41)
 
09. Cây gậy của Aharon đặt lại trước đâu, để lưu trữ như dấu chỉ cảnh cáo những đứa phản loạn? (Ds 17,25)
 
10. Dịch vụ dành cho các thị tộc con cái Ghécsôn trong Lều Hội Ngộ, và chúng làm việc dưới quyền kiểm soát của con tư tế Aharon, là ai? (Ds 4,28)
 
11. Ông Aharon là người thuộc gia tộc nào? (Xh 4,14)
 
12. Nhạc phụ của ông Aharon tên là gì? (Xh 6,23)
 
13. Cây gậy của ai biến thành con rắn to trước mặt vua Pharaô? (Xh 7,10)
 
14. Người em gái của ông Aharon tên là gì? (Ds 26,59)
 
15. Thân phụ của ông Aharon tên là gì? (Xh 6,20)
 
16. Đức Chúa phán hãy tách riêng ai và các con ông ra khỏi hàng ngũ con cái Ítraen, để ông thi hành chức tư tế phục vụ Đức Chúa? (Xh 28,1)
 
17. Tại Lều Chứng Ước, cây gậy của ông Aharon thuộc gia tộc Lêvi đã đâm chồi, trổ bông và kết trài gì? (Ds 17,23)
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG
 
“Phần ngươi, hãy tách Aharon, anh ngươi, và các con ông ra khỏi hàng ngũ con cái Ítraen, để ông ở bên cạnh ngươi mà thi hành chức tư tế phục vụ Ta”.
Xuất Hành 28,1
 
 
Lời giải đáp  
VUI HỌC THÁNH KINH
TƯ TẾ AHARON
 Xuất hành 28,1
 
I. HÌNH TÔ MÀU
* Chủ đề
Tư tế Aharon.
 
* Câu Thánh Kinh Xuất Hành 28,1
 
“Phần ngươi, hãy tách Aharon, anh ngươi, và các con ông ra khỏi hàng ngũ con cái Ítraen, để ông ở bên cạnh ngươi mà thi hành chức tư tế phục vụ Ta.”
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. a. Amram (Xh 6,20)
02. b. Giôkhevét (Xh 6,20)
03. c. Êliseva (Xh 6,23)
04. d. Chỉ có a và b đúng (Xh 6,23)
05. c. Ngôn sứ (Xh 7,1-2)
06. b. Con bò (Lv 8,2)
07. b. Không được uống rượu và đồ uống có men (Lv 10,9)
08. c. Cửa Lều Hội Ngộ (Lv 8,2...)
09. a. Con cừu đực (Lv 8,18)
10. d. Cả a, b và c đúng (Ds 4,16)
11. d. Cả a, b và c đúng (Ds 17,23  )
12. a. Núi Ho (Ds 20,27-28)
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Con cừu đực (Lv 8,18)
02. Núi Ho (Ds 20,27-28)
03. Giôkhevét (Xh 6,20)
04. Ếch nhái (Xh 8,2)
05. Nađáp (Ds 3,4)
06. Trưởng nam (Ds 3,2)
07. Êliseva  (Xh 6,23)
08. Tư tế (Xh 28,41)
09. Chứng Ước (Ds 17,25)
10. Ithama (Ds 4,28)
11. Lêvi (Xh 4,14)
12. Amminađáp (Xh 6,23)
13. Aharon (Xh 7,10)
14. Miriam (Ds 26,59)
15. Amram (Xh 6,20)
16. Aharon (Xh 28,1)
17. Hạnh đào (Ds 17,23)
 
Hàng dọc : Cuộc Đời Tư Tế Aharon
 
 Nguyễn Thái Hùng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây