Bảo Chứng Tình Yêu

Thứ năm - 09/04/2020 06:32 |   463
Thứ Năm Tuần Thánh, với Thánh Lễ Tiệc Ly, bắt đầu Tam Nhật Vượt Qua, kỷ niệm cuộc khổ nạn – Phục sinh của Đức Kitô.
Bo Chng Tình Yêu

 
Th Năm Tun Thánh, vi Thánh L Tic Ly, bt đu Tam Nht Vượt Qua, k nim cuc kh nn Phc sinh ca Đc Kitô.
 
Trong thánh l này, Giáo Hi nhc li vic Chúa Giêsu lp Bí tích Thánh Th, cùng mt trt Ngài lp nên chc linh mc. Và đ làm ni bt ý nghĩa ca hai bí tích này, Chúa Giêsu đã ra chân cho các môn đ.
 
1. Bí tích Thánh Th.
 
Ngày tết, ghé thăm chúc tết mt gia đình lương dân, trước ca có ít tin, go, mt tm bánh chưng. Hi ý nghĩa. Ch nhà tr li: Hôm nay mi ông bà v ăn tết vi con cháu, ra v có chút quà ông bà đi đường.
 
Đó là nim tin ca người ta, tôi không xúc phm và cũng không cười chê. Dân gian tin rng: bánh trái, là quà, là ca ăn đi đường cho người đã khut. Vy, vi người Công Giáo ca ăn đi đường là gì?
 
trn gian ta cn cơm bánh nuôi sng phn xác. Phn hn cũng cn được nuôi sng bi nhng ca ăn thn thiêng.
 
Thu xưa ông Môisen dn dân lòng vòng trong sa mc 40 năm tri, Thiên Chúa đã ban cho h Manna làm ca ăn đi đường. (x. Xh 16,14-15). Cuc sng trn gian này cũng được ví là cuc hành trình v Quê Tri, như Manna ca ăn phn xác, Thiên Chúa cũng đnh liu cho chúng ta có ca ăn phn hn, đó chính là Tht Máu Con Chí Ái ca Ngài.
 
Trong đêm b trao np, mt đêm như đêm hôm nay, Chúa Giêsu đã cm ly bánh và rượu dâng li chúc tng và nói: Anh em hãy cm ly mà ăn này là mình Thy s b np vì anh em. Anh em hãy làm vic này mà nh đến Thy. Vi chén rượu Ngài cũng truyn: Anh em hãy cm ly mà ung đây là máu ca Thy, máu giao ước mi và vĩnh cu s đ ra cho anh em và nhiu người được tha ti. Anh em hãy làm vic này mà tưởng nh đến Thy! (x. Lc 22, 19-20).

Qu tht, Bí tích Thánh Th mà Chúa Giêsu thiết lp là ca ăn được trao hiến ngay trong đêm b trao np. Hay nói khác đi, đó là mt th lương thc được chiết xut ngay trong cuc kh nn. Và mc đích là đ cho con người được sng, được ơn tha ti.
 
Như vy, ca ăn đi đường ca người Kitô hu trên hành trình v quê tri không phi là lúa go… mà là tht máu Con Thiên Chúa. Và khi thiết lp ca ăn này, Chúa Giêsu còn mun tr nên bo chng lưu li vi chúng ta mi ngày cho đến tn thế. Chính vì vy, mà đng thi vi vic lp Bí Tích Thánh Th, Ngài đã lp nên chc linh mc, đ có người tha hành s mng ca Ngài. Qua linh mc, Chúa Giêsu hin din gia nhân loi.
 
2. Chc linh mc.
 
Vy linh mc là ai? Tác gi thư gi tín hu Do-thái nói: Thượng tế nào cũng là người được chn trong s người phàm, và được đt lên làm đi din cho loài người, trong các mi tương quan vi Thiên Chúa, đ dâng tế phm cũng như l vt đn ti. V y có kh năng cm thông vi nhng k ngu mui và nhng k lm lc, bi vì chính người cũng đy yếu đui, nên người phi dâng l đn ti cho dân thế nào, thì cũng phi dâng l đn ti cho chính mình như vy. (Dt 5,1-3). Thánh Phaolô v tông đ dân ngoi cũng t nhn rng: Chúng tôi ch là chiếc bình sành d bể, cha đng ơn sng (x. 2 Cr 4,7). Ân sng thì cao quý, còn bình cha đng ân sng ch là bùn đt. Bùn đt có b đi, ân sng còn đó. Ân sng là ch yếu, bình sành ch là ph tùy, nhưng cn thiết đ cha đng ân sng. Nhưng cn thiết đến my cũng ch là xác đt vt hèn.
 
Mt người bn vô thn hi cha Piô Ngô Phúc Hu, tác gi cun Như Trái Mm, khi biết ngài là mt linh mc: - B anh không có v thit h? Ngài hi li: B anh không tin thit h? Ông y thc mc: Không có v thì chu sao ni? Ngài hài hước: Không ni thì chìm. Chìm thì chết. Nếu không mun chết thì ráng mà ni!
 
Vì linh mc cũng mang thân phn mng dòn yếu đui như mi người, rt cn được mi người thêm li cu nguyn. Tuy mng dòn nhưng li cn thiết như chiếc bình cn đ cha đng ơn thánh.
 
Nếu ai còn khao khát vi ơn thánh thì thy rng linh mc cn thiết biết bao?!
Đt mình vào trường hp ca nhng người giáo dân chân chính vùng kinh tế mi. Điu đau kh nht ca h là khi đt chân đến mt vùng đt hoang sơ, không nhà th, thiếu thánh l, vng bóng linh mc. Đi sng đc tin tr nên ht hng. Thế mi hay nhng ai còn thiết tha vi bí tích hòa gii, khát khao ơn thánh, thiếu vng linh mc, đau kh vô cùng. Trái li, mt người 10 năm 20 năm không lãnh bí tích giao hòa, vì lương tâm không còn cm thc ti li, chc hn không cn linh mc.
 
Cha Đamien, mt linh mc người B, tình nguyn dn thân phc v người phung đo Molokai gia thái bình dương. Lâu lâu mi có tàu t lc đa ra đo tiếp phm mt ln. Mi ln như thế, điu mong mi nht ca ngài là được gp linh mc tuyên úy. Chính vì vy, mi ln tàu đến ngài đu hi: Có linh mc tuyên úy đến không? Có ln nhng hành khách không th lên đo, ngài phi đng trên b xưng ti bng tiếng Latin vng qua v linh mc tuyên úy hãy còn trên tàu. Linh mc lúc này đi vi Ngài còn quý hơn c thuc lá và mì tôm lúc đói.
 
Đi linh mc có khi như mt bông hoa trong k đá. Âm thm n. Âm thm tàn. Tr li cuc đi ca cha Đamien, theo Đc Hng Y Fx. Nguyn Văn Thun trong cun Nhng Người L Hành Trên Đường Hy Vng, mt hôm Đc Giám mc đc trách qun đo kêu gi các linh mc Châu Âu, có ai tình nguyn đến phc v cho người cùi đo Molokai? Cha Đamien mt linh mc tr, đp trai, không bnh tt đã hăng say đáp tr. My hôm sau ngài cùng Đc Giám Mc ra đo. Đc Cha gii thiu: Các con thân mến, các con hng mong ước có linh mc đến vi các con, yêu thương săn sóc các con, thì đây, cha Đamien, mt linh mc người B, s sng chung vi các con t nay cho đến chết. Các con có sung sướng không? C nhà th nhao nhác, nhng người cùi không th tin vào mt mình, ai cũng đến s vào ngài xem có tht không. Thy người cùi ngài đã tm lm, quay qua hi Đc Cha: Thưa Đc Cha, h đang làm gì vy? H cm ơn Con!
 
Cha Đamien đã đến đ chia s kiếp người kh đau bnh tt vi người cùi. Mt thi gian sau ngài cũng chung s phn. Báo chí B đăng nh và đưa tin v s hy sinh cao c ca ngài. Bà c vì già c mt m không còn đc được ch, cm t báo hi: Hình ai mà ghê tm vy? Con cháu bo: “Đó là mt người cùi bên đo anh Đamien! Mi người, không ai nói vi ai li nào, nhìn nhau nghn ngào a l!
 
Cha Đamien như mt đóa hoa trong k đá. Ngài đã sng và chết gia người cùi.
 
Cũng theo tác gi Như Trái Mm: Sau đ nh thế chiến, bên Ý, ti nhà ga xy ra mt v án mng. Sau đó th phm đến gp mt linh mc chánh x gn đy xưng thú ti li. Hn va ra khi, cnh sát p ti. i ti sao li có khu súng lc đây?
 
Đ gi bí mt tòa gii ti, trước vành móng nga, v linh mc ch tr li mt câu duy nht: - Tôi không biết! Ngài b kết án chung thân vì ti giết người cướp ca. Mười ba năm sau, ti nhân ra đu thú, v linh mc y được tr t do. Cao quý vô cùng, nhưng cũng oan khiên nghit ngã vô cùng.
 
Đi linh mc có khi cũng như mt người phu quét lá, quét c sáng chiu, quét c mùa thu.
 
Vào mi dp Mùa Vng, hoc Mùa Chay, nhiu giáo x thường mi các linh mc v ban bí tích hòa gii cho bn đo, cũng là phu quét lá đó vy!
 
Ai còn quý đi linh mc thì chào hi đôi câu. Ai không quý, k! Vic ai ny làm!
 
3. Vic Chúa Giêsu ra chân cho các môn đ.
 
Phong tc ca người Do-thái, mi lúc ch đi xa v, nhim v ca đy t là ra chân cho ch. Hoc lúc vào bàn ăn, đy t cũng phi ra chân cho ch. Ra chân là mt vic hèn h mà ch có tôi t mi phi làm cho ch (1Sm 25, 41). Như vy, vic ra chân đi vi người Do-thái là mt vic làm rt quen thuc hng ngày, mt công vic thp hèn ca người nô l.
 
Vy mà trong ba tic ly, Chúa Giêsu đã qu xung ra chân cho 12 anh thuyn chài. Ngài là thy nhưng li làm công vic ca mt người nô l. Mt s thế ch, khiến cho thánh Phêrô không th chp nhn. Tương t, ra chén lau nhà, thường là vic ca cô dâu mi v nhà chng. Thế mà nàng li giao khoán cho m chng, còn mình c mc sc ngi bm đin thoi. M chng có th làm vì bt đc dĩ. đây Chúa Giêsu đã không vì bt đc dĩ, Ngài t nguyn h mình làm mt vic ca người nô l. Qua đó Ngài dy các môn đ và c chúng ta, bài hc: Thy đã ra chân cho anh em, anh em cũng hãy ra chân cho nhau! (Ga 13, 14). Chúa không dy: Thy đã ra chân cho anh em, anh em hãy ra chân cho Thy, Nhưng là cho anh em. Mt bài hc v s phc v. Phc v không tìm tư li, không vun vén cho mình và gia đình, trái li, hoàn toàn cho người khác.
 
Hành đng ra chân ca Chúa Giêsu trong đêm tic ly, cũng như cái chết trên cây thp giá, là đnh cao ca c mt đi yêu thương phc v và hy sinh.
 
Trong thánh l Tic Ly linh mc qun x theo nghi thc s ra chân cho 12 người tượng trưng cho 12 tông đ. Vic ra chân này ch dng li như mt nghi thc phi làm, s chng ý nghĩa gì, nếu nhng tháng ngày sng gia cng đoàn ngài đã chng phc v hy sinh?! Năm nay vì dch bnh Covid-19 trong Thánh L Tic Ly- Thánh L không có giáo dân tham d, nên không có nghi thc ra chân, nói chung linh mc không phi ra chân cho 12 tông đ, nhưng không có nghĩa ngài không được mi gi phi ra chân cho bn đo mi ngày!
 
Vy xin mi người hãy cu nguyn cho các linh mc biết noi gương Chúa Giêsu trong tinh thn phc v. Và mi người cũng hãy khiêm nhường h mình xung phc v nhau.
 
Như vy, ba hành đng, lp Bí tích Thánh Th, lp chc linh mc, và ra chân cho các môn đ Chúa Giêsu đã thc hin trong đêm Tic Ly, nhm nói lên mt điu: Vì yêu thương Ngài đã h mình xung phc v nhân loi, bng cách tr nên ca ăn ca ung đ nuôi linh hn chúng ta, và đ li vi chúng ta mi ngày cho đến tn thế.
 
Mt người m có đa con gái khuyết tt. Vn có đam mê du lch đó đây, bà gi con vào mt trung tâm nuôi dy tr, phn mình chu du mãi tri Tây. Mt ln khi còn phè phn trên đt Ý, cht nh đến ngày sinh nht con gái. Bà gi v cho con món quà sinh nht là chiếc bình bông. Tính toán làm sao món quà gi v đúng ngày sinh nht ca con, và căn dn cô giáo nhn h bà: M yêu con lm!
 
Đúng ngày sinh nhân cô bé, cô giáo đưa món quà sinh nht ca m và nói: Đây là quà sinh nht ca con, m con đã cn thn gi v t nước Ý, m rt thương con!
 
Cô bé ngm nghía bình bông giây lát, tht lên: M ơi là m! Con không cn bình bông, con không cn sách v. Cô vt chiếc bình bông này ra xa dùm con. Con ch cn có m thôi! 
 
Con ch cn có m thôi!
 
Chúa biết chúng ta không cn bình bông, Chúa biết chúng ta cn có Chúa. Nên Ngài đã đến và đã li bên cnh chúng ta mi ngày cho đến tn thế!
 
Hoà Tiến, Th Năm Tun Thánh 2020
Đanlê
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây