Chặng đường Thánh giá

Thứ tư - 13/03/2024 09:04 | Tác giả bài viết: Lm Giuse Hoàng Kim Toan |   157
Thánh Hóa Đời sống Cộng Đoàn Giáo Xứ và Thánh Hiến
Chặng đường Thánh giá

 
Hướng dẫn:

Sau mỗi chặng hát một đoạn trong lúc di chuyển.
Khi đọc Chúng con thờ lạy…, cha chủ sự xông hương.
Sau đó quỳ gối cho đến kinh Lạy Cha, đứng lên di chuyển.
Khi di chuyển đến nơi đọc đoạn Thánh Kinh, thinh lặng và đọc lời dẫn.,Mở đầu :
Anh chị em thân mến! Năm Thánh xây dựng cộng đoàn Giáo xứ và đời sống Thánh Hiến, đường Thánh Giá chiều nay, kính mời anh chị em cùng suy niệm chủ đề: “Con tự hiến thánh con, để họ cũng được hiến thánh” (Ga 17, 19).


Xin cho con vác thánh giá của con mỗi ngày để con được thánh hóa trong cuộc khổ nạn của Chúa.
Hát mở đầu:


Nơi thứ 1: Chúa Giêsu Nhận bản án bất công.
 
“Philatô nói với họ “Ta không thấy nơi người này có tội chi cả!”. Đoạn Chúa Giêsu đi ra đầu đội mão gai và mặc áo đỏ, Philatô nói: “Này là người” (Ga 19, 5).


Tội lỗi làm phân rẽ tâm hồn, gây chia rẽ, nghi kỵ, giận oán, thù nghịch với người khác. Lạy Chúa, xin chia sẻ cho chúng con lòng nhẫn nhục, chịu đựng hy sinh, không phàn nàn trách oán ai. Xin ban cho chúng con một trái tim hiền dịu, để sẵn sàng chịu đựng nhau, cầu nguyện cho người bách hại, thù ghét chúng con.


Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ


Nơi thứ nhất: Quan Philatô luận giết Đức Chúa Giêsu:
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu/ là Vua cả trên trời dưới đất,/ là Đấng thiên hạ ước ao lâu đời,/ mà Philatô luận giết Chúa con cách xấu hổ nhuốc nha dường ấy. Xin ban ơn cho con ăn năn đền tội,/ cho đáng Chúa con cứu lấy con nơi toà phán xét sau này.


Kinh Lạy Cha – Kinh Kính Mừng


Nơi thứ 2 : Chúa Giêsu vác thánh giá.


“Thế rồi họ bắt Chúa Giêsu vác thánh giá và đi tới nơi gọi là Núi sọ, tiếng Hy bá gọi là Golgotha”. (Ga 19, 17)


Lạy Chúa xin hãy thứ tha những lầm lỗi của chúng con. Biết bao lần chúng con đã sống vô ơn, bất trung và bất hiếu với cha mẹ, anh em và những người sống chung quanh con. Xin giúp chúng con đừng bao giờ trở thành gánh nặng cho gia đình, cho xã hội, nhưng luôn biết sống có trách nhiệm xây dựng thăng tiến đời sống cộng đoàn gia đình, giáo xứ và xã hội. Amen


Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ


Nơi thứ Hai: Đức Chúa Giêsu vác Thánh giá
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu,/ chịu đánh nát cả và mình ra,/ cùng vác Thánh giá nặng vì tội chúng con. Xin ban ơn cho con chịu các sự khốn khó trong bậc con,/ như Thánh giá Đức Chúa Trời đã định cho con phải chịu/ mà theo chân Đức Chúa Giêsu cho trọn.


Kinh Lạy Cha – Kinh Kính Mừng


Nơi thứ 3 : Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất.


“Tiên tri Isaia viết: Người bị đâm thâu cạnh sườn vì lỗi lầm của chúng ta, bị nghiền nát vì tội ta. Người mang lấy hình phạt thay ta, để ta được an bình, và nhờ vào thương tích của Người mà chúng ta được chữa lành” (Is 53, 5).


Lạy Chúa, xin hãy nâng đỡ xác thân yếu hèn của chúng con. Xin ban cho chúng con sự can đảm để biết chấp nhận những khổ đau trong cuộc sống. Xin ban cho chúng con sức mạnh để  sẵn sàng hy sinh, tận tụy trong các bổn phận. Sẵn sàng gánh vác cuộc đời của nhau để cùng chia sẻ, cùng xây dựng tinh thần hiệp nhất yêu thương. 


Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ


Nơi thứ Ba: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu/ chịu nhiều sự khốn khó/ cùng nhịn đói, vác Thánh giá nặng yếu nhọc hết sức,/ thì ngã xuống đất. Xin ban ơn cho con giữ mình cho đến chết,/ chớ để con phạm tội lỗi gì mất lòng Chúa con.


Kinh Lạy Cha – Kinh Kính Mừng


Nơi thứ 4 :Chúa Giêsu gặp Đức Mẹ.


“Này tôi là tôi tới Chúa, tôi xin vâng như lời thiên sứ truyền” (Lc 1, 38)
 
Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã đón nhận Chúa vào trong cuộc đời, mang Chúa đến cho mọi người qua đời sống xin vâng. Xin Mẹ cũng cầu bầu cho chúng con đón nhận Chúa nơi anh chị em, biết cầu nguyện cùng nhau khi an bình cũng như khi gặp thử thách. Xin cầu cho chúng con biết cùng nhau nâng đỡ người sầu khổ, an ủi kẻ âu lo, thăm viếng người gặp nghịch cảnh.  Amen  


Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ


Nơi thứ Bốn: Đức Mẹ gặp Đức Chúa Giêsu vác Thánh Giá
Lạy ơn Đức Mẹ,/ khi trước thấy Con ra đời/ thì Thiên Thần hát mừng,/ mà rầy thấy Con nát cả và mình ra trong tay quân dữ đem đi giết,/ thì lòng Đức Mẹ đau đớn/ như phải dao sắc thâu qua lòng vậy. Xin Đức Mẹ cầu bầu cho chúng con/ được lòng ăn năn đau đớn,/ và cầu cho kẻ có tội được trở lại cùng Đức Chúa Trời.


Kinh Lạy Cha – Kinh Kính Mừng


Nơi thứ 5: Ông Simon vác đỡ thánh giá Chúa.


“Khi họ đang dẫn Ngài đi đường vác thánh giá, họ bắt một người có tên là Simong thành Cyrênê, đến từ miền quê, vác đỡ thánh giá Chúa Giêsu. Có đám dân chúng cũng đi theo Người.” (Lc 23, 26)


Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết tạo cho tha nhân những điều kiện sống đúng với phẩm giá con người. Xin giúp chúng con luôn sẵn sàng xây dựng đời sống cộng đoàn lành mạnh, biết hy sinh lợi ích cá nhân, tôn trọng đời sống chung trong tình liên đới.


Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ


Nơi thứ NămÔng Simon vác Thánh giá đỡ Đức Chúa Giêsu
Khi quân dữ thấy Đức Chúa Giêsu yếu nhọc hầu chết,/ thì nó bắt ông Simon vác Thánh giá đỡ Đức Chúa Giêsu. Thương ôi,/ nào con chiên Chúa con đâu hết,/ mà để Thánh giá nặng cho kẻ ngoại vác làm vậy. Xin ban ơn giúp sức cho con/ cùng kẻ thuộc về con được chịu mọi sự khó bằng lòng,/ như vác đỡ Thánh giá Đức Chúa Giêsu vậy.


Kinh Lạy Cha – Kinh Kính Mừng


Nơi thứ 6: Bà Verônica lau mặt Chúa.


“Chúa Giêsu đã nói: thật Thầy bảo cho các con, mỗi khi các con làm những việc lành cho một trong những người bé mọn nhất là làm cho chính Thầy vậy” (Mt 25, 40)


Lạy Chúa xin cho chúng biết: đem an hòa vào nơi tranh chấp, mang nụ cười đến cho người khổ đau, và cảm thông nguyện cầu cho người đối nghịch. Để Chúa đến với mọi người qua đời sống khiêm hạ và khoan dung, nhân từ mà Chúa đã trao tặng cho chúng con.


Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ


Nơi thứ Sáu: Bà Veronica trao khăn cho Đức Chúa Giêsu lọt mặt
Con khen lòng mạnh bạo bà Veronica/ chẳng sợ quân dữ,/ một mến Đức Chúa Giêsu,/ mà thấy cả và mình máu chảy ra,/ thì trao khăn cho Người lọt mặt đi. Xin in hình tượng Đức Chúa Giêsu vào lòng con,/ như in vào khăn bà Veronica/ cho con được lòng mến Đức Chúa Giêsu cho trọn.
Kinh Lạy Cha – Kinh Kính Mừng


Nơi thứ 7: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai.
 
 “Tiên tri Isaia có lời rằng: Người bị khinh khi và ruồng bỏ, một người nặng trĩu buồn sầu và quen thuộc với những đớn đau; chính Người bị khinh khi và chúng ta không đếm xỉa gì tới. (Is.53.3-4)


Lạy Chúa Giêsu, cứ ngã là đau, nhưng sa ngã tâm hồn làm đau lòng Chúa hơn. Có những cám dỗ mời mọc chúng con vào đường xấu. Xã hội chúng con còn nặng bầu khí hỏa ngục, đánh nhau, bạo lực, oán hờn, bất hòa làm mất vẻ đẹp đời sống chung. Xin giúp chúng con, mỗi người biết trỗi dậy và canh tân cuộc sống, ra khỏi sự dữ và mang lấy lòng khoan dung.


Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ


Nơi thứ Bảy: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai
Các sự khốn khó Đức Chúa Giêsu chịu một ngày một hơn/ gượng đi chẳng được,/ thì ngã xuống đất lần nữa,/ quân dữ đạp dậy, giục đi cho chóng. Xin Đức Chúa Giêsu ban ơn cho con/ được giữ lòng vững vàng đi đàng nhân đức một ngày một hơn.


Kinh Lạy Cha – Kinh Kính Mừng


Nơi thứ 8: Chúa Giêsu gặp phụ nữ thành Giêrusalem.


“Khi thấy dân chúng theo Chúa, và có nhiều phụ nữ khóc thương Chúa. Chúa quay lại nói với họ rằng: hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc cho Ta, hãy khóc cho phận mình và con cháu chị em” (Lc 23, 28).
 
Lạy Chúa, cuộc sống thường này có rất nhiều tai nạn, bạo lực và bất trắc, cuộc sống nhiều nước mắt hơn nụ cười. Xin cho mỗi người chúng con biết khóc cho tội lỗi của mình đã làm cho đời sống chung trở thành tệ hại. Xin giúp chúng con biết lau lại khuôn mặt mình để sống với mọi người trong tình thương mến.


Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ


Nơi thứ Tám: Đức Chúa Giêsu đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu,/ chẳng nề chịu trăm nghìn sự thương khó,/ cho được đứng lại yên ủi con thành Giêrusalem/ như Cha yên ủi con trong cơn khóc lóc. Xin Đức Chúa Giêsu yên ủi linh hồn con/ cùng các con chiên nước này,/ như yên ủi con thành Giêrusalem vậy,/ chớ để chúng con mồ côi làm chi.


Kinh Lạy Cha – Kinh Kính Mừng
Nơi thứ 9: Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba.


“Không có tình yêu nào lớn lao hơn tình yêu của người dám hy sinh mạng sống cho bạn hữu” (Ga 15,13). 


Lạy Chúa, mỗi người chúng con đều có thể là cớ vấp phạm cho người khác khi chúng con sống ích kỷ, tư lợi. Chúng con tự vấp ngã và làm cho người khác vấp ngã. Xin Chúa giúp chúng con biết đứng lên phá bỏ ích kỷ, tư lợi, tìm kiếm điều lành, thực thi điều tốt, làm những điều bác ái, để chúng con sồng với nhau mà không còn gây thương tích cho nhau.


Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ


Nơi thứ Chín: Đức Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu,/ đã gần đến núi Calavariô,/ chẳng còn ai nhìn,/ máu đã chảy ra hết,/ thì ngã xuống đất một lần nữa. Ớ con cháu Adong,/ hãy xem Chúa mình ngã xuống đất nhiều lần làm vậy vì ai? Xin Đức Chúa Giêsu thương chúng con cho đến sau hết,/ chớ bỏ con mọn yếu đuối dại dột làm chi.


Kinh Lạy Cha – Kinh Kính Mừng
Nơi thứ 10: Quân Dữ Lột áo Chúa Giêsu.


“Khi đến nơi gọi là Núi Sọ, rồi họ rút thăm mà chia nhau áo người”. (Lc 23, 34).  Như thế là ứng nghiệm lời Kinh Thánh: “Áo khoác chúng đem chia chác, còn áo trong chúng cũng bắt thăm luôn” (Tv 21,19)


Chiếc áo bên ngoài không che được sự tàn tạ của thân xác. Chúa đã mang lấy thương tích của chúng con nơi thân xác, Chúa cũng giúp chúng con giữ gìn thân xác là đền thờ Chúa ngự. Xin Chúa ban ơn trợ lực, giúp chúng con giữ gìn những vẻ đẹp thân xác, biết quý trọng phẩm vị của con người và chia sẻ sự sống cho người khác.


Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ


Nơi thứ Mười: Quân dữ lột áo Đức Chúa Giêsu
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu,/ khi quân dữ toan đóng đanh Đức Chúa Giêsu thì nó lột áo ra hết/ để cho xấu hổ cùng đau đớn,/ xin ban ơn cho con giữ mình cho khỏi chước ma quỷ cám dỗ.


Kinh Lạy Cha – Kinh Kính Mừng


Nơi thứ 11: Chúa Giêsu bị đóng đinh vào thập giá.


“Khi tới nơi gọi là Núi Sọ, chúng đóng đinh Người vào thập giá và cũng đóng đinh hai tội nhân khác, một bên trái, một kẻ bên phải của Người. Chúa Giêsu nói: Lạy Cha, xin hãy tha cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm”. (Lc 23, 34)


Có những lỗi phạm làm phiền lòng lẫn nhau trong đời sống. Xin Chúa tha thứ những lỗi lầm của chúng con và cho chúng con cũng biết quang đại sống đón nhận và tha thứ cho nhau. Xin giúp chúng biết xây dựng cộng đoàn yêu thương thành dấu chứng Tình yêu của Chúa.


Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ


Nơi thứ Mười Một: Quân dữ đóng đanh Đức Chúa Giêsu
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu,/ chịu đóng đanh vào Thánh giá vì tội con,/ xin ban ơn cho con đóng đanh tính xác thịt con vào Thánh giá Chúa con,/ kẻo còn phạm tội lỗi nữa.


Kinh Lạy Cha – Kinh Kính Mừng


Nơi thứ 12: Chúa Giêsu chết trên Thánh giá.


“Người ta lấy miếng bọt biển có thấm đầy giấm, buộc vào một nhành hương thảo, rồi đưa lên miệng Người. Nhắp xong, Đức Giêsu nói: Thế là đã hoàn tất” (Ga 19, 29 – 30)


Sự hoàn tất của Chúa trên Thánh Giá là đem lại cho chúng con ơn cứu rỗi toàn diện. Xin cho chúng con, mỗi khi họp nhau cử hành Thánh Lễ hay cầu nguyện, chúng con biết sống hiệp thông, chết đi trong cái tôi ích kỷ của mình, xây dựng cộng đoàn sống sự sống dồi dào của Chúa.


Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ


Nơi thứ Mười Hai: Đức Chúa Giêsu sinh thì trên Thánh giá
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu/ chịu mọi sự khốn khó cho đến gần hết hơi,/ thì gục đầu xuống giã Đức Mẹ mà sinh thì,/ xin ban ơn cho con giữ đạo cho đến giờ sau hết,/ được phó linh hồn trong tay Chúa con.


Kinh Lạy Cha – Kinh Kính Mừng


 Nơi thứ 13: Tháo xác Chúa xuống  và đưa vào tay Mẹ


“Họ đã đánh dập ống chân của cả hai người cùng bị đóng đinh với Chúa. Nhưng khi tới Chúa Giêsu thì họ thấy Người đã chết rồi, nên thay vì đánh dập ống chân Chúa, một tên lính lấy đòng đâm cạnh sườn Người, lập tức máu cùng nước chảy ra.” (Ga, 19, 31-34).


Mẹ Maria ẵm lấy xác Con nói lên biết bao đau khổ của trần thế chúng con. Nhiều người vì tư túi bóc lột sức lao động, vì lòng tham cướp triệt hạ môi trường sống và lấy đi mạng sống của người khác. Nguyện xin Mẹ thương đến tất cả những anh chị em chúng con đang đau khổ mà không biết cầu cứu ai, nhờ ai khỏi những hiểm họa do con người vô cảm gây ra.


Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ


Nơi thứ Mười Ba: Tháo đanh Đức Chúa Giêsu xuống mà phó ở tay Đức Mẹ
Ai xem thấy hai ông thánh tháo đanh Đức Chúa Giêsu,/ mà đem xác xuống/ cách thảm thiết làm vậy mà cầm nước mắt được ru? Xin ban ơn cho con gỡ mình khỏi các tội,/ như tháo đanh Đức Chúa Giêsu vậy.


Kinh Lạy Cha – Kinh Kính Mừng


Nơi thứ 14: Táng xác Chúa Giêsu trong mồ.


“Tại nơi đóng đinh có một thửa vườn, trong vườn này có một ngôi mộ chưa có chôn ai. Vì là ngày lễ nghỉ của người Do thái, và vì ngôi mộ gần kề nên họ đã đặt xác Chúa Giêsu tại ngôi mộ này”.
(Ga 19, 41 – 42)
    
Nơi an nghỉ trong ba ngày của Chúa nói lên thời gian im lặng để lắng nghe tiếng Chúa và lắng nghe tiếng nói trong cộng đoàn chúng con. Xin cho chúng con biết dùng Lời Chúa để xem xét lại đời sống mỗi người hay mỗi cộng đoàn, để chúng con chôn đi những gì gây nguy hại chia rẽ, phân tán và giúp chúng con xây lại tình thương mến, hiệp nhất trong sự khác biệt, giúp nhau hoàn thiện từng cá tính để sống chung hòa hợp.


Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đ. Vì Chúa đã dùng thánh giá Chúa mà chuộc tội cho thiên hạ


Nơi thứ Mười Bốn: Táng xác Đức Chúa Giêsu trong hang đá
Ông Thánh Giuse,/ ông thánh Nicôđêmô,/ ông thánh Gioan,/ tắm xác Đức Chúa Giêsu cho sạch các dấu,/ lấy thuốc thơm mà xức,/ lấy khăn sạch mà bọc,/ cùng táng trong hang đá. Mọi sự khốn khó Đức Chúa Gỉêsu chịu,/ nào có khi nào khó khăn thiếu thốn cho bằng khi táng xác ru? Xin ban lòng mến cho con,/ như thuốc thơm/ và lòng sạch sẽ như khăn sạch,/ cùng lòng vững vàng như hang đá/ và các ơn bởi sự thương khó Đức Chúa Giêsu.  Cho con dọn mình chịu Mình Thánh Máu Thánh Đức Chúa Giêsu vào lòng,/ như táng nhiệm ở đời này,/ cho ngày sau được xem thấy tỏ tường Đức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha,/ và Đức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.
Kinh Lạy Cha – Kinh Kính Mừng


Kết:


Lạy Chúa, con đường Thánh Giá chiều nay, Chúa dạy cho chúng con biết chiến thắng trong cuộc chiến thiêng liêng nơi mỗi người chúng con. Biết ra khỏi chính mình để sống với anh chị em chúng con, biết hy sinh vì phẩm giá con người toàn vẹn, biết làm việc và cầu nguyện chung với nhau để xây dựng đời sống cộng đoàn. Xin giúp chúng con thánh hơn mỗi ngày và để sống tốt với nhau hơn mỗi ngày.


KINH KÍNH THÁNH GIÁ
Con lạy Thánh Giá, con kính Thánh giá. Thánh giá là phép mầu nhiệm của lòng thương xót vô cùng: Đấng hằng sống đã chịu chết, cho người chết được sống.
Thánh giá là bàn thờ Đức Chúa Con dâng mình tế lễ Đức Chúa Cha.
Thánh giá là giường Chúa muôn vật nằm khi tắt thở.
Thánh giá là cờ Vua Cả toàn thắng đã cứu chúng con cho khỏi tay ma quỷ.
Thánh giá là tàu vượt sang qua biển, đem chúng con đến nơi vĩnh phúc.
Thánh giá là chìa khóa mở cửa thiên đàng cho chúng con được vào.
Lạy cây Thánh giá, từ xưa đến nay chẳng có cây nào sánh bầy cùng cây Thánh giá. Lạy Chúa nằm trên cây Thánh giá chịu chết vì chúng con. Amen.
Hát Kết:
L.m Giuse Hoàng Kim Toan

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây