VHTK Thứ Năm Tuần Thánh B

Thứ năm - 21/03/2024 08:07 | Tác giả bài viết: Nguyễn Thái Hùng |   190
"Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em."
VHTK Thứ Năm Tuần Thánh B

VUI HỌC THÁNH KINH

THỨ NĂM TUẦN THÁNH B
Tin Mừng thánh Gioan 13,1-15
 
Tin Mừng

Đức Giê-su rửa chân cho các môn đệ

1 Trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng.

2 Ma quỷ đã gieo vào lòng Giu-đa, con ông Si-môn Ít-ca-ri-ốt, ý định nộp Đức Giê-su.3 Đức Giê-su biết rằng: Chúa Cha đã giao phó mọi sự trong tay Người, Người bởi Thiên Chúa mà đến, và sắp trở về cùng Thiên Chúa,4 nên trong một bữa ăn, Người đứng dậy, rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng.5 Rồi Đức Giê-su đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.

6 Vậy, Người đến chỗ ông Si-môn Phê-rô, ông liền thưa với Người: "Thưa Thầy! Thầy mà lại rửa chân cho con sao? "7 Đức Giê-su trả lời: "Việc Thầy làm, bây giờ anh chưa hiểu, nhưng sau này anh sẽ hiểu."8 Ông Phê-rô lại thưa: "Thầy mà rửa chân cho con, không đời nào con chịu đâu! " Đức Giê-su đáp: "Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ chẳng được chung phần với Thầy."9 Ông Si-môn Phê-rô liền thưa: "Vậy, thưa Thầy, xin cứ rửa, không những chân, mà cả tay và đầu con nữa."10 Đức Giê-su bảo ông: "Ai đã tắm rồi, thì không cần phải rửa nữa; toàn thân người ấy đã sạch. Về phần anh em, anh em đã sạch, nhưng không phải tất cả đâu! "11 Thật vậy, Người biết ai sẽ nộp Người, nên mới nói: "Không phải tất cả anh em đều sạch."

12 Khi rửa chân cho các môn đệ xong, Đức Giê-su mặc áo vào, về chỗ và nói: "Anh em có hiểu việc Thầy mới làm cho anh em không?13 Anh em gọi Thầy là "Thầy", là "Chúa", điều đó phải lắm, vì quả thật, Thầy là Thầy, là Chúa.14 Vậy, nếu Thầy là Chúa, là Thầy, mà còn rửa chân cho anh em, thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau.15 Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em.16
 
 
1  Before the feast of Passover, Jesus knew that his hour had come to pass from this world to the Father. He loved his own in the world and he loved them to the end.

2 The devil had already induced Judas, son of Simon the Iscariot, to hand him over. So, during supper,3 fully aware that the Father had put everything into his power and that he had come from God and was returning to God,4 he rose from supper and took off his outer garments. He took a towel and tied it around his waist.

5 Then he poured water into a basin and began to wash the disciples' feet and dry them with the towel around his waist.

6 He came to Simon Peter, who said to him, "Master, are you going to wash my feet?"

7 Jesus answered and said to him, "What I am doing, you do not understand now, but you will understand later."

8 Peter said to him, "You will never wash my feet." Jesus answered him, "Unless I wash you, you will have no inheritance with me."

9 Simon Peter said to him, "Master, then not only my feet, but my hands and head as well."

10 Jesus said to him, "Whoever has bathed has no need except to have his feet washed, for he is clean all over; so you are clean, but not all."

11 For he knew who would betray him; for this reason, he said, "Not all of you are clean."

12 So when he had washed their feet (and) put his garments back on and reclined at table again, he said to them, "Do you realize what I have done for you?13 You call me 'teacher' and 'master,' and rightly so, for indeed I am.

14 If I, therefore, the master and teacher, have washed your feet, you ought to wash one another's feet.

15 I have given you a model to follow, so that as I have done for you, you should also do.
 
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 ruacha

*Chủ đề của hình này là gì?
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 * Em hãy viết câu Tin Mừng thánh Gioan 13,5
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
II. TRẮC NGHIỆM

 01. Trước lễ vượt qua, Đức Giêsu biết điều gì sắp xảy đến? (Ga 13,1)
a. Giờ của Người đã đến.
b. Giờ Người phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha.
c. Giờ của ngày chung thẩm.
d. Chỉ a và b đúng.

 02. Ai đã gieo vào lòng Giuđa ý định nộp Đức Giêsu? (Ga 13,2)
a. Các thượng tế.
b. Các tông đồ.
c. Ma quỷ.
d. Người Do thái.
 
03. Trong bữa ăn cuối cùng, Đức Giêsu đã làm gì? (Ga 13,5)
a. Làm phép lạ bánh hóa ra nhiều.
b. Rửa chân cho các môn đệ.
c. Nói với các môn đệ về sự phục sinh của Người.
d. Loan báo ngày chung thẩm đã đến.


04. Đức Giêsu rửa chân cho ai đầu tiên? (Ga 13,6)
a. Ông Giuđa.
b. Ông Tôma.
c. Ông Gioan.
d. Ông Phêrô.

05. Khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu đã làm gì? (Ga 13,15)
a. Nêu gương cho anh em.
b. Dạy anh em biết xót thương con người.
c. Báo cho anh em biết thầy sắp phải chết.
d. Cả a, b và c đúng.
 
III. Ô CHỮ 
OC 5 TUANTHANH B
Những gợi ý
 
01. Đức Giêsu rửa chân cho ai đầu tiên? (Ga 13,6)
 
02. Ai đã rửa chân cho các môn đệ? (Ga 13,5)
 
03. Ai có ý định nộp Đức Giêsu? (Ga 13,2)
 
04. Giuđa có ý định nộp ai? (Ga 13,2)
 
05. Trong bữa ăn cuối cùng, Đức Giêsu đã làm gì cho các môn đệ? (Ga 13,5)
 
06. Trước lễ gì, Đức Giêsu biết giờ ngài phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha? (Ga 13,1)
 
07. Đức Giêsu biết ngài sắp về cùng ai? (Ga 13, 3)
 
08. Khi rửa chân cho các môn đệ, Đức Giêsu đã làm gì cho các ông? (Ga 13,15)
 
 
Hàng dọc : Chủ đề của ô chữ này là gì?
 
 
IV. CÂU THÁNH KINH HỌC THUỘC LÒNG

"Thầy đã nêu gương cho anh em, để anh em cũng làm như Thầy đã làm cho anh em."
 Tin Mừng thánh Gioan 13,15
 
 
Lời giải đáp VUI HỌC THÁNH KINH
THỨ NĂM TUẦN THÁNH B
Tin Mừng thánh Gioan 13,1-15
 
I. HÌNH TÔ MÀU
 
*Chủ đề :
Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ
 
* Tin Mừng thánh Gioan 13,5 :
Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu,
 bắt đầu rửa chân cho các môn đệ
và lấy khăn thắt lưng mà lau.
 
 
II. TRẮC NGHIỆM
 
01. d. Chỉ a và b đúng (Ga 13,1)
02. c. Ma quỷ (Ga 13,2)
03. b. Rửa chân cho các môn đệ (Ga 13,5)
04. d. Ông Phêrô (Ga 13,6)
05. a. Nêu gương cho anh em (Ga 13,15)
 
III. Ô CHỮ 
 
01. Simon Phêrô (Ga 13,6)
02. Đức Giêsu (Ga 13,5)
03Giuđa (Ga 13,2)
04. Đức Giêsu (Ga 13,2)
05. Rửa chân (Ga 13,5)
06. Vượt Qua (Ga 13,1)
07. Thiên Chúa (Ga 13,3)
08. Nêu gương (Ga 13,15)
 
Hàng dọc : Nêu gương
 
NGUYỄN THÁI HÙNG
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây