Lời Chúa THỨ SÁU, NGÀY 5 BÁT NHẬT GIÁNG SINH

Thứ ba - 26/12/2023 20:35 |   178
“Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân.” (Lc 2,22-35)

29/12/2023
THỨ SÁU, NGÀY V TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH

Thánh Tôma Becket, giám mục, tử đạo

Simeon

Lc 2,22-35


HẠNH PHÚC ĐƯỢC THẤY CHÚA
“Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ Chúa đã dành sẵn cho muôn dân.” (Lc 2,22-35)

Suy niệm: Trong suốt cuộc đời mình, ông Si-mê-on chắc hẳn đã không ít lần nhìn thấy bao cha mẹ đem con đầu lòng tiến dâng cho Chúa như luật Chúa truyền. Tuy nhiên, Hài nhi Giê-su mà ông đang bồng ẵm trên tay lúc này thì khác hẳn, không chỉ là em bé như bao trẻ thơ khác, mà là Đấng Thiên Chúa đã dành sẵn cho muôn dân, là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en dân Chúa” (Lc 2,30-32). Nhờ đâu ông nhận ra Hài nhi Giê-su là Đấng Cứu độ, để rồi tìm thấy niềm bình an đích thực, trong khi nhiều người có mặt trong Đền thờ lúc đó đã không có được? Thưa, vì ông Si-mê-on không chỉ khao khát chờ mong niềm an ủi của Ít-ra-en, mà còn cố gắng mọi ngày lắng nghe, hành động theo sự soi sáng, thúc đẩy của Thánh Thần.

Mời Bạn: Mỗi ngày Thiên Chúa vẫn ban cho con người được diễm phúc gặp gỡ Ngài, được Ngài ngự đến, ở lại trong tâm hồn. Diễm phúc ấy được hiện thực trong Bí tích Thánh Thể. Thế nhưng, không phải tất cả người Ki-tô hữu đều nhận ra, trân trọng ân huệ to lớn, quý báu này. Còn bạn thì sao?

Sống Lời Chúa: Tôi xin Chúa đổ đầy lòng mình niềm khao khát tìm kiếm, được kết hợp với Chúa trong kinh nguyện mỗi ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, mỗi ngày Chúa vẫn đến với chúng con để trao ban sự bình an, niềm hạnh phúc đích thật. Vì mãi khao khát, tìm kiếm những sự thế gian, nên lòng chúng con chưa có bình an thực sự. Xin giúp chúng con biết lắng nghe, vâng theo sự hướng dẫn của Thánh Thần, để gắn kết với Chúa, tìm thấy an bình trong Chúa luôn mãi.

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
THỨ SÁU, NGÀY V BÁT NHẬT GIÁNG SINH

Ca nhập lễ

Thiên Chúa yêu trần gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng, mắt phàm không thấy, Chúa đã sai Ðức Ki-tô là ánh sáng thật đến trần gian hầu đẩy lui bóng tối đang che phủ. Nguyện xin Chúa ghé mắt nhân từ nhìn đến chúng con và chúng con sẽ đồng thanh ca tụng Chúa đã rộng thương cho Con Một ra đời. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

 Bài Ðọc I: 1 Ga 2, 3-11

“Ai thương yêu anh em mình thì ở trong sự sáng”.

Trích thư thứ nhất của Thánh Gio-an Tông đồ.

Các con thân mến, chính nơi điều này mà chúng ta biết rõ được là chúng ta biết Chúa Giê-su, nếu chúng ta giữ các giới răn Người. Ai nói mình biết Người, mà không giữ giới răn Người, là kẻ nói dối, và nơi người ấy không có chân lý. Còn ai giữ lời Người, thì quả thật tình yêu của Thiên Chúa đã tuyệt hảo nơi người ấy, và nhờ điều đó mà chúng ta biết được chúng ta ở trong Người. Ai nói mình ở trong Người, thì phải sống như Người đã sống.

Các con thân mến, đây không phải là một giới răn mới mà cha viết cho các con, nhưng là giới răn cũ các con đã có từ ban đầu. Giới răn cũ đó, là lời các con đã nghe rồi. Nhưng đây cha lại viết cho các con một điều răn mới, là điều chân thật nơi Người và nơi các con, vì tối tăm đang qua đi, và sự sáng đã soi đến rồi.

Ai nói mình ở trong sự sáng, mà lại ghét anh em mình, thì vẫn còn ở trong tối tăm. Ai thương yêu anh em mình, thì ở trong sự sáng, và nơi người ấy không có cớ vấp phạm. Còn ai ghét anh em mình, thì ở trong tối tăm, đi trong tối tăm và không biết mình đi đâu, vì tối tăm đã làm mù mắt họ.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 95, 1-2a. 2b-3. 5-6

Ðáp: Trời xanh hãy vui mừng và địa cầu hãy hân hoan.

Xướng: Hãy ca mừng Thiên Chúa bài ca mới. Hãy ca mừng Thiên Chúa, hỡi toàn thể địa cầu. Hãy ca mừng Thiên Chúa, hãy chúc tụng danh Người.

Xướng: Ngày ngày hãy loan truyền ơn Người cứu độ. Hãy tường thuật vinh quang Chúa giữa chư dân, và phép lạ Người ở nơi vạn quốc.

Xướng: Vì mọi chúa tể của chư dân là hư ảo, nhưng Thiên Chúa đã tác tạo trời xanh. Sáng láng và oai nghiêm toả trước thiên nhan, uy hùng và tráng lệ phủ trên ngai báu. 

Alleluia

Alleluia, alleluia! – Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể và đã cư ngụ giữa chúng ta. Những ai tiếp nhận Người, thì Người ban cho họ được quyền làm con Thiên Chúa. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 2, 22-35

“Ánh sáng đã chiếu soi các lương dân”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Lu-ca.

Khi mãn thời hạn thanh tẩy theo Luật Mô-sê, ông bà đem Chúa Giê-su lên thành Giê-ru-sa-lem, để dâng cho Chúa, như đã viết trong lề luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là của thánh, dâng cho Thiên Chúa”, và việc dâng lễ vật như đã nói trong lề luật Chúa là “một cặp chim gáy, hoặc hai bồ câu con”.

Và lúc đó tại Giê-ru-sa-lem có một người tên là Si-mê-on, là người công chính và có lòng kính sợ, đang mong đợi niềm an ủi Israel, có Thánh Thần ở trong ông. Ông được Thánh Thần mách bảo là sẽ không thấy giờ chết đến, trước khi thấy Ðấng Ki-tô của Chúa. Ðược Thánh Thần thúc giục, ông vào đền thờ. Khi cha mẹ bồng trẻ Giê-su đến để thi hành cho Người các nghi thức theo luật dạy, thì ông ẵm lấy Người trên cánh tay mình, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

“Lạy Chúa, bây giờ Chúa để cho tôi tớ Chúa đi bình an, theo như lời Chúa. Vì chính mắt con đã thấy ơn cứu độ mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân, là ánh sáng đã chiếu soi các lương dân, và vinh quang của Ít-ra-en dân Chúa”.

Cha mẹ Người đều kinh ngạc về những điều đã nói về Người. Si-mê-on chúc lành cho hai ông bà, và nói với Ma-ri-a mẹ Người rằng: “Ðây trẻ này được đặt lên, khiến cho nhiều người trong Ít-ra-en phải sụp đổ hay được đứng dậy, và cũng để làm mục tiêu cho người ta chống đối. Về phần bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà, để tâm tư nhiều tâm hồn được biểu lộ”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin chấp nhận lễ vật của chúng con và thực hiện cuộc trao đổi kỳ diệu trong thánh lễ này: là cho chúng con được đón nhận chính Chúa khi chúng con dâng tiến của lễ do Chúa tặng ban. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng Giáng Sinh

Ca hiệp lễ

Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin nhận lời chúng con cầu nguyện: ước gì bí tích Thánh Thể không ngừng gia tăng sinh lực cho chúng con trong cuộc sống thường ngày. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

DÂNG CON TRONG ĐỀN THỜ (Lc 2,22-35)
Lm. Giu-se Đinh Lập Liễm

1. Đến ngày theo luật định, thánh Giu-se và Đức Ma-ri-a bồng Chúa Hài Nhi đến đền thờ Giê-ru-sa-lem để dâng cho Đức Chúa Cha. Ở đó có ông Si-mê-on là người công chính. Ông được Chúa Thánh Thần soi sáng nên nhận biết Chúa Giê-su và cất tiếng khen ngợi Chúa, vì Chúa đã thương cho Đấng Cứu Thế đến cứu chuộc dân Người; đồng thời ông cũng cho Đức Ma-ri-a biết: Mẹ phải chịu nhiều đau khổ vì Chúa Hài Nhi.

Mẹ Ma-ri-a và thánh Giu-se dâng Chúa Hài Nhi trong đền thánh để tuân giữ luật thời đó. Và việc dâng hiến này báo trước Chúa Giê-su tự dâng hiến đời Người chịu chết trên khổ giá để cứu độ loài người.

2. Đức Giê-su là “con trai đầu lòng” (x.Lc 2,7), theo luật Mai-sen: “Mọi con trai đầu lòng phải được dâng hiến lên Thiên Chúa”, như chúng ta đọc thấy trong Cựu ước: “Đức Chúa phán với Mai-sen: “Hãy thánh hiến cho Ta mọi con so, mọi con đầu lòng trong số con cái Ít-ra-en, dù là người hay là thú vật: nó thuộc về Ta” (Xh 13,1-2). Vì thế, Đức Mẹ và thánh Giu-se dâng hiến Hài nhi Giê-su cho Thiên Chúa trong Đền thờ. 

Từ nay cuộc đời Hài Nhi hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa. Ngài đã được dâng và cũng tự hiến dâng, để Thiên Chúa toàn quyền xử dụng trên Ngài trong sứ mạng nhập thể cứu độ: Dâng trọn vẹn trên đỉnh cao Thập Tự.

Người Ki-tô hữu được dâng cho Thiên Chúa qua bí tích Rửa tội để trở thành con cái Thiên Chúa. Là Ki-tô hữu, chúng ta ý thức được diễm phúc làm con Thiên Chúa để cảm tạ bằng cách thờ phượng Thiên Chúa hết mình, và sống xứng đáng với phẩm giá đó bằng cách  thánh hóa bản thân mỗi ngày.

3. Chúng ta nhận thấy: hai ông bà đang được diễm phúc làm mẹ Thiên Chúa và làm cha nuôi Đức Giê-su, nhưng không tìm đặc ân riêng cho mình, vẫn khiêm nhường tuân giữ lề luật: thanh tẩy và dâng con vào Đền thờ. Noi gương hai Đấng: người Ki-tô hữu không nên tìm đặc ân gì để miễn chước cho mình những bổn phận đối với xã hội, cộng đoàn, gia đình và tha nhân, nhưng phải khiêm nhường đơn sơ và nhiệt tình tuân giữ mọi lề luật chính đáng.

Đối với các bậc cha mẹ Ki-tô hữu, con cái là quà tặng của Thiên Chúa. Để bày tỏ lòng trân trọng quà tặng quí báu đó, các bậc cha mẹ tiến dâng con cái của mình cho Thiên Chúa. Tiến dâng bằng cách nuôi dạy con cái theo ý Chúa; giúp con cái đón nhận và nuôi dưỡng đức tin, giúp con cái hướng tình yêu về Thiên Chúa.

4. Cụ già Si-mê-on nói với Đức Ma-ri-a: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Israel phải vấp ngã hay được chỗi dậy. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng” (Lc 2,34).

Cụ Si-mê-on trong tư cách là tiên tri tiên báo rằng con trẻ sẽ trở nên dấu cho người ta chống đối. Lời tiên tri được ngỏ cho Đức Ma-ri-a để nói về sứ mạng cứu độ của Hài Nhi trong tương lai và sự mật thiết hiệp nhất trong công cuộc cứu độ  của người con trong vai trò cộng tác: Phần Bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thấu tâm hồn bà” (Lc 2,35). Ma-ri-a không hiểu lời cụ Si-mê-on mang ý nghĩa gì, nhưng khắc ghi nghiền ngẫm trong lòng và xin Thiên Chúa ban cho được thêm can đảm, Ma-ri-a cũng chịu đau khổ thương khó như Con Mẹ, nhất là tại Núi Sọ hiến tế con Mẹ trên Thập giá.

Đức Giê-su cũng đã đến để yêu thương, cứu giúp mọi người. Ngài vốn là Thiên Chúa cao sang nhưng đã trở nên thấp hèn để nâng đỡ con người lên. Nhưng cuối cùng Ngài đã bị con người đóng đinh thập giá, bỏ mặc trong cái chết đau đớn và tủi nhục.

Xin Mẹ Ma-ri-a giúp chúng ta theo gương Mẹ tiếp bước theo Chúa trên con đường yêu thương, dẫu có bị người đời chống báng hay từ chối.

5. Truyện: Lời cầu xin tốt đẹp.

Có người coi như mình bị thất bại, vì Chúa không nhận lời cầu xin của mình. Có vẻ nản lòng. Nhưng một ngày kia, đang khi cầu nguyện Chúa soi sáng cho người ấy hãy vững tin và đặt tất cả niềm tin phó thác vào Chúa. Họ đã sáng tác được lời cầu nguyện sau đây:

Lạy Chúa, con cầu xin ơn mạnh mẽ để thành đạt, thì Chúa làm cho con ra yếu ớt để biết vâng lời, khiêm hạ.

Con cầu xin có sức khỏe để thực hiện những công trình lớn lao, thì Chúa lại bắt con bị tàn tật và chỉ làm được những việc tốt nho nhỏ.

Con cầu xin được giàu sang để sống một cuộc đời sung sướng, thì Chúa lại bắt con nghèo nàn để học biết thế nào là khôn ngoan.

Con cầu xin có được uy quyền để mọi người phải kính nể, thì Chúa lại cho con sự thấp hèn để con biết cần đến Chúa.

Con cầu xin cho có được tất cả để tận hưởng cuộc đời, thì Chúa lại cho con cả một cuộc đời để được hưởng mọi sự.

Con xin gì cũng chẳng được theo ý con muốn, nhưng những điều con đáng phải mơ ước mà con không hề biết thốt lên lời cầu xin, thì Chúa lại đã ban cho con thật dư đầy từ lâu.

Lạy Chúa, hóa ra con lại là người có phúc hơn hết trên đời này. Bởi con đã nhận được ơn phúc Chúa vô vàn.

TÒNG THUỘC THÁNH THẦN
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Thánh Thần hằng ngự trên ông!”.

Con người đeo đuổi niềm vui trong mọi quan lộ. Một số tìm được nó, số khác thì không! Sẽ dễ dàng hơn khi mô tả một vài nơi không tìm thấy nó: Nơi người vô tín, Voltaire, “Ước gì tôi chưa từng sinh ra!”; nơi người lắm tiền, Jay Gould, tỷ phú, “Tôi là người khốn khổ nhất trên đời!”; nơi người có địa vị, Lord Beaconsfield, “Tuổi trẻ là sai lầm, trưởng thành là đấu tranh, tuổi già là hối tiếc!”. Vậy niềm vui thực sự ở đâu? Câu trả lời rất đơn giản, “Chỉ trong Chúa Kitô, nơi những ai  ‘tòng thuộc Thánh Thần’!’”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Chỉ trong Chúa Kitô, nơi những ai ‘tòng thuộc Thánh Thần’”, con người mới có niềm vui đích thực! Kết luận trên, một lần nữa, được gặp thấy trong các bài đọc hôm nay. Lời Chúa nói đến những nhân vật khá độc đáo, từ cụ già Simêon, bà mẹ trẻ Maria và Giuse đến những con người “ở lại trong ánh sáng” theo cách nói của Gioan.

Trước hết, Luca mô tả Simêon với ba lần đề cập Thánh Thần, “Thánh Thần hằng ngự trên ông”; “Ông được Thánh Thần linh báo”; và “Được Thần Khí thúc đẩy”. Simêon sống với Thánh Thần, học lắng nghe những linh hứng của Thánh Thần, trò chuyện với Thánh Thần. Không chỉ được truyền cảm hứng, Simêon còn được Thánh Thần tác động mạnh mẽ để kịp lên đền thờ gặp Đấng Kitô. Cuối cùng, đầy Thánh Thần, ông ẵm lấy Đấng Kitô và cất lên “Nunc dimittis” bất hủ. Hãy dành một chút thời gian để chiêm ngắm cụ già này, một người ‘tòng thuộc Thánh Thần’, phó mình cho những chuyển động của Thánh Thần!

Thứ đến, Giuse và Maria, những con người ngoan nguỳ với Thánh Thần. Cách riêng Maria, người đã không gây ra bất kỳ một trở ngại nào cho công việc của Thánh Thần. Gioan Phaolô II mô tả, “Đức Maria đã trung thành đáp ứng mọi yêu cầu của Thiên Chúa, đáp ứng mọi chuyển động của Chúa Thánh Linh”. Trước cửa đền, Maria nghe những lời tiên tri của Simêon, một công cụ của Thánh Thần, “Cháu bé này được đặt làm duyên cớ cho nhiều người Israel ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu bị người đời chống báng. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn”. Maria chấp nhận ‘lưỡi gươm’ đâm thấu tâm hồn được báo trước; bởi lẽ, Mẹ đã ‘tòng thuộc Thánh Thần’.

Theo cách nói của Gioan, ‘tòng thuộc Thánh Thần’ - bài đọc một - còn là những ai “đi trên con đường Đức Giêsu đã đi”, những người “yêu thương anh em mình!”. Gioan gọi họ là những người “bước đi trong ánh sáng”, “ở lại trong ánh sáng”; những ai “biết Thiên Chúa” và “Tình yêu Thiên Chúa đã thực sự nên hoàn hảo” nơi họ.

Kính thưa Anh Chị em,

“Thánh Thần hằng ngự trên ông!”. Ẵm lấy Hài Nhi trên tay, đầy Thánh Thần, Simêon chúc tụng Thiên Chúa, “Nunc dimittis”. Với trình thuật này, Đức Phanxicô có một ý tưởng khá thú vị, “Khi Maria để Simêon ôm lấy Đứa Con của Lời Hứa vào lòng, ông bắt đầu hát - cử hành một “phụng vụ” đích thực - ông hát những giấc mơ của mình. Bất cứ khi nào Mẹ Maria đặt Chúa Giêsu vào giữa dân Ngài, họ đều gặp được niềm vui. Cũng thế, chỉ có điều này mới làm cho cuộc sống của chúng ta trở nên phong phú và giữ cho tâm hồn chúng ta được sống: đặt Chúa Giêsu vào nơi Ngài thuộc về, giữa dân Chúa!”. Thánh Vịnh đáp ca có chung một tâm tình, “Trời vui lên, đất hãy nhảy mừng!”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con lạc lối trong những quan lộ. Vì niềm vui của con chỉ ở nơi Chúa, khi con ‘tòng thuộc Thánh Thần’. Chỉ khi đó, con mới có thể hát lên “Nunc dimittis!””, Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây