Lời Chúa THỨ SÁU TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

Thứ tư - 11/10/2023 03:10 |   138
Khi ấy, Đức Giê-su nói: “Nếu Tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ thì quả thật Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.” (Lc 11,15-26)

13/10/2023
THỨ SÁU TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

t6 t27 TN

Lc 11,15-26

Ngày 13 tháng 10: Lạy Mẹ Mân Côi! Xin cho chúng con biết cùng Mẹ chiêm ngắm các mầu nhiệm Năm Sự Thương với lòng sốt mến, để chúng con luôn biết quy hướng về điểm hẹn cuối cùng là Thập Giá Đức Kitô, nơi cạnh sườn bị đâm thâu: máu và nước chảy ra khai sinh Hội Thánh. Xin cho chúng con biết cùng với Mẹ đứng dưới chân Thánh Giá, để cùng với Mẹ tiến vào chiều sâu thẳm của tình yêu Thiên Chúa dành cho nhân loại, để rồi, chúng con cũng có khả năng làm lan tỏa tình yêu của Đấng đã tự nguyện bị treo lên và thí mạng vì chúng con. Amen.

NƯỚC TRỜI ĐÃ ĐẾN RỒI
Khi ấy, Đức Giê-su nói: “Nếu Tôi dùng ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ thì quả thật Triều Đại Thiên Chúa đã đến giữa các ông.” (Lc 11,15-26)

Suy niệm: Ma quỷ là những thiên thần sa ngã, nhất quyết chối bỏ Thiên Chúa và chống phá Nước của Ngài. Vì thế, không lạ gì, chúng luôn ra sức tìm mọi cách cám dỗ, quấy phá, lôi kéo khiến con người bất tuân ý Chúa để rồi lìa xa Ngài và cũng chịu chung số phận giống như chúng (x. GLHTCG, 391-394). Bởi vậy, khi Đức Giê-su ra tay chế ngự ma quỷ, trục xuất chúng ra khỏi những người chúng đang khống chế, Chúa chứng tỏ rằng Ngài đích thực là Thiên Chúa, có quyền năng tuyệt đối trên ma quỷ, đến để giải thoát con người khỏi  quyền lực của chúng; đó là dấu chỉ Nước Trời đã ở đây rồi, đang Triều đại Thiên Chúa đang hiển trị ở giữa chúng ta rồi.

Mời Bạn: Mang danh là Ki-tô hữu nghĩa là chúng ta đón nhận Nước Chúa hiển trị ngay trong tâm hồn, trong toàn bộ cuộc sống của mình. Một khi đã là công dân trong Nước Chúa, chúng ta lắng nghe hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, được kết hợp nên một với Đức Ki-tô và sống theo Lời Ngài. Chúng ta cũng góp phần làm cho Nước Chúa hiển trị, Triều đại của Chúa hiện diện, bằng cách xua đuổi những gì thuộc về ma quỷ ra khỏi tâm hồn mình, khỏi môi trường sống của mình.

Sống Lời Chúa: Hôm nay, mời bạn duyệt xét xem trong ngôi nhà tâm hồn bạn, trong môi trường bạn đang sống, điều gì là thuộc về ma quỷ, bạn cương quyết loại bỏ nó một lần thay tất cả.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đuổi xa những gì là ma quỷ khỏi tâm hồn chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, để Nước Chúa hiển trị ngay ở thế gian này, trong cuộc sống chúng con. Amen.

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
THỨ SÁU TUẦN 27 THƯỜNG NIÊN

Ca nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa đã tác tạo mọi sự theo thánh ý Chúa, và không ai có thể chống lại thánh ý Chúa. Vì Chúa đã tạo thành mọi sự trên trời dưới đất, và cả những gì trong bầu trời; Chúa là Chúa tể mọi loài.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, tình thương Chúa thật là cao cả, vượt xa mọi công trạng và ước muốn của con người, xin rộng tình tha thứ những lỗi lầm cắt rứt lương tâm chúng con, và thương ban những ơn trọng đại, lòng chúng con chẳng dám mơ tưởng bao giờ. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: (Năm I) Ge 1, 13-15; 2, 1-2

“Ngày của Chúa, ngày của u tối mù mịt”.

Trích sách Tiên tri Giôel.

Hỡi các tư tế, hãy thắt lưng và kêu khóc! Hỡi các thừa tác viên bàn thờ, hãy la lên! Hỡi các thừa tác viên của Thiên Chúa tôi, hãy tiến vào, hãy mặc áo vải gai mà thức suốt đêm, vì lễ chay, lễ quán bị cất khỏi đền thờ Thiên Chúa các ngươi.

Hãy công bố cuộc chay thánh. Hãy triệu tập đại hội. Hãy tụ họp các bô lão, tất cả những dân cư trong nước hiệp mặt lại trong đền thờ Thiên Chúa các ngươi và hãy kêu cầu Chúa: Ôi, ôi, ôi! ngày vô phúc, vì ngày của Chúa gần đến rồi, nó đến như cuộc tàn phá do Ðấng Quyền Năng thực hiện.

Hãy thổi kèn tại Sion! Hãy la lối trên núi thánh của Ta! Tất cả dân cư trong nước hãy run sợ, vì ngày Chúa đã gần đến rồi, ngày u tối mù mịt, ngày mây đen bão táp: một dân tộc đông đảo và hùng mạnh như rạng đông giãi trên các núi đồi, từ cổ chí kim và bao thế hệ về sau cũng chẳng xảy ra giống như vậy.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 9, 2-3. 6 và 16. 8-9

Ðáp: Chúa công minh thống trị địa cầu

Xướng: Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, con sẽ kể ra mọi điều lạ lùng của Chúa. Con sẽ mừng rỡ hân hoan trong Chúa, con sẽ đàn ca danh Ngài, lạy Ðấng Tối Cao.

Xướng: Chúa trách phạt chư dân, diệt vong đứa ác, bôi nhoà tên tuổi chúng tới muôn đời. Người chư dân rơi chìm xuống hố mà họ đã đào, chân họ mắc vào cái bẫy mà họ đã che.

Xướng: Nhưng Chúa ngự trị tới muôn đời, Ngài dựng vững ngai vàng ngõ hầu cai trị. Ngài công minh thống trị địa cầu, Ngài chính trực xét xử chư dân.

Bài Ðọc I(Năm II) Gl 3, 7-14

“Những ai cậy dựa vào đức tin, sẽ được chúc phúc với Abraham, con người tin tưởng”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Galata.

Anh em thân mến, anh em hãy nhận biết rằng: những ai cậy dựa vào đức tin, thì họ là con cái của Abraham. Thực Kinh Thánh thấy trước rằng Thiên Chúa sẽ dùng đức tin làm cho các dân ngoại được công chính, nên đã tiên báo cho Abraham rằng: “Nơi ngươi tất cả dân ngoại sẽ được chúc phúc”. Vậy những ai cậy dựa vào đức tin sẽ được chúc phúc với Abraham, con người tin tưởng.

Thực ra, những người cậy dựa vào lề luật, họ mắc phải điều vô phúc, vì có lời chép rằng: “Vô phúc những ai không trung thành với những điều ghi trong Sách Luật, để thi hành những điều đó”. Ðàng khác, không ai được công chính hoá trước mặt Chúa bởi lề luật, đó là điều hiển nhiên, vì lẽ rằng: “Người công chính sẽ sống bởi đức tin”. Lề luật không căn cứ ở đức tin, nhưng là “Ai thực hành những khoản ấy, sẽ nhờ đó mà được sống”.

Ðức Kitô đã cứu chuộc chúng ta khỏi điều vô phúc của lề luật, bởi Người đã vì chúng ta, biến thành điều vô phúc, như lời chép rằng: “Hễ ai bị treo trên cây gỗ, đều là vô phúc”, để phúc lành của Abraham được chuyển tới các dân ngoại trong Ðức Giêsu Kitô, hầu chúng ta nhờ đức tin mà lãnh nhận Thánh Thần Chúa đã hứa”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 110, 1-2. 3-4. 5-6

Ðáp: Cho tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước (c. 5b).

Xướng: Tôi sẽ ca tụng Chúa hết lòng, trong nhóm hiền nhân và trong Công hội. Vĩ đại thay công cuộc của Chúa tôi, thực đáng cho những người mến yêu quan tâm học hỏi! 

Xướng: Công cuộc của Chúa là sự hùng vĩ oai nghiêm, và đức công minh của Người muôn đời tồn tại. Chúa đã làm những điều lạ lùng đáng nhớ, Người thực là Ðấng nhân hậu từ bi. 

Xướng: Chúa đã ban lương thực cho những ai tôn sợ Người, cho tới muôn đời Người vẫn nhớ lời minh ước. Chúa tỏ cho dân Người thấy công cuộc quyền năng của Người, hầu ban cho họ được phần sản nghiệp của chư dân. 

Alleluia: Lc 19, 38

Alleluia, alleluia! – Chúc tụng Ðức Vua, Ðấng nhân danh Chúa mà đến! Bình an trên trời, và vinh quang trên các tầng trời! – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 11, 15-26

“Nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, (lúc Chúa Giêsu trừ quỷ), thì có mấy người trong dân chúng nói rằng: “Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ”. Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời xuống.

Nhưng Người biết ý của họ, liền phán: “Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Satan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, vậy nếu Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi.

“Khi có người khoẻ mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, thì của cải người đó được an toàn. Nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng, và làm tiêu tán hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán.

“Khi thần ô uế ra khỏi người nào, thì nó đi dông dài những nơi khô ráo, tìm chỗ nghỉ ngơi, nhưng không tìm được, nên nó nói rằng: “Ta sẽ trở lại nhà ta, nơi ta đã ra đi”. Khi đến nơi, nó thấy nhà đó đã được quét sạch và sắp đặt ngăn nắp. Bấy giờ nó đi rủ bảy tà thần khác hung ác hơn nó, chúng vào cư ngụ ở đó. Và tình trạng sau cùng của người ấy trở nên tệ hại hơn trước”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, chính Chúa đã thiết lập lễ tế này để chúng con dâng lên mà tỏ lòng thần phục tôn kính; xin Chúa thương chấp nhận và thánh hoá chúng con, xin cho chúng con được hưởng dồi dào ơn cứu chuộc. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ

Chúa nhân lành đối với những ai trông cậy vào Người, và đối với tâm hồn kiếm tìm Người.

Hoặc đọc:

Chỉ có một tấm bánh, nên tuy nhiều, chúng ta cũng chỉ là một thân thể, vì hết thảy chúng ta thông phần cùng một tấm bánh, và cùng một chén rượu

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, chúng con vừa lãnh nhận Mình và Máu Ðức Kitô, xin cho chúng con được nên một với Người và no say tình Chúa. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

KHÔNG ĐƯỢC VU KHỐNG (Lc 11, 15-26)
Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP

Có một thời người ta đổ xô đi mua cuốn sách: “Cơn cám dỗ cuối cùng” của tác giả Nikos Kazantzakis, và trong những năm gần đây, đạo diễn Martin Scoresse đã hiện thực hóa trong bộ phim cùng tên. Khi phim được trình chiếu, nhiều người đã tỏ ra bức xúc vì những lời lẽ và hành động được tác giả gán cho Đức Giêsu xem ra có vẻ tầm thường và đôi khi không được tốt đẹp cho lắm!

Đó là câu chuyện thời nay, còn thời xưa, những người Pharisêu đã không ngần ngại gán cho Đức Giêsu rằng: Ngài đã nhờ Tướng Quỉ để mà trừ quỉ. Đây là một sự xúc phạm nặng nề đến bản tính của Thiên Chúa.

Tuy nhiên, họ đã bị phản pháo, khi Đức Giêsu đưa ra hai luận chứng nhằm lý giải cho họ biết rằng những lời họ vu cáo không có căn cứ:

Trước tiên, Ngài không thể lấy danh của Tướng Quỷ mà trừ quỷ được. Lý do: một là Tướng Quỷ không đời nào cho như vậy; hai là nếu chúng đồng ý thì hẳn nước của chúng tới hồi kết thúc. Tiếp theo, Đức Giêsu dùng biện pháp lấy “độc trị độc” hay “gậy ông đập chính lưng ông” khi nói: “Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ?

Nghe đến đây, họ đã câm miệng vì những lời lẽ khôn ngoan được thốt lên từ miệng Đức Giêsu.

Với những lời phi bác ấy, Đức Giêsu đã vô hiệu hóa việc vu khống của những người Pharisêu.

Khi đánh tan sự xuyên tạc của chúng, Đức Giêsu vạch trần mục đích đen tối của họ là xấu xa, gian ác, nhằm mục đích hại người.

Trong thực trạng xã hội hiện nay, vẫn còn đó những Pharisêu kiểu hiện đại với những lời lẽ vu khống hết sức xảo quyệt. Họ luôn dùng chiêu thức: “Cả vú lấp miệng em” để đè ép, vu khống và cướp bóc nơi những người thấp cổ bé họng không có tiếng nói.

Còn về phía chính chúng ta, nhiều khi chúng ta không phỉ báng Chúa như những người Pharisêu, nhưng không chừng, chúng ta đang phỉ báng Chúa cách nặng nề hơn họ khi mỗi lần chúng ta rước Chúa vào lòng cách bất xứng với đầy tội lỗi; hay mỗi khi chúng ta khước từ Giáo Huấn của Chúa. Sống ích kỷ, kiêu ngạo, bất nhân và ác ý…

Như vậy, sự tốt – xấu; bóng đêm – ánh sáng vẫn luôn hiện diện trong mọi thời, và người công chính vẫn phải chịu cảnh thua thiệt.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy đấu tranh cho lẽ phải bằng cách lựa chọn điều tốt, tránh điều xấu làm phương hại đến đời sống tâm linh của ta cũng như mọi người. Không bao giờ được sống kiểu lập lờ; bắt cá hai tay… Tránh cho xa cái thói đê tiện làm cho ta ghen tức mà tìm cách hại người khác như triệt hạ uy tín của họ cách này hay cách khác. Cần có sự tha thứ cho anh chị em mình.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con tin tưởng vào quyền năng của Chúa. Luôn biết sống trong sự khiêm tốn và yêu thương mọi người. Amen.

VƯỢT TRÊN TRUNG LẬP
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Ai không đi với Tôi, là chống lại Tôi!”.

Thời nào cũng thế, có những người không kiên định trong lập trường, không rõ ràng trong chính kiến, không dứt khoát trong chọn lựa! Câu nói “Gặp thời thế, thế thời phải thế!” của Ngô Thời Nhậm bị lạm dụng không chỉ trong chính trị, nhưng cả đời sống tôn giáo. Bởi lẽ, một số người tự mệnh danh cho mình là “người trung lập”. Thế nhưng, một nhà tu đức nói, “Nơi nóng nhất trong hoả ngục thuộc về những người trung lập!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Nơi nóng nhất trong hoả ngục thuộc về những người trung lập!”. Vậy, những ai “chống lại” Chúa Giêsu sẽ ở đâu; nơi đó, sẽ nóng hơn biết bao? Trong Tin Mừng hôm nay, lập trường của Chúa Giêsu thật rõ, “Ai không đi với Tôi, là chống lại Tôi!”. Ngài không muốn các môn đệ của Ngài trung lập, Ngài muốn họ ‘vượt trên trung lập!’.

Với tuyên bố này, Chúa Giêsu dứt khoát không chấp nhận một hạng môn đệ lập lờ! Đây là một thông điệp quan trọng cho thế giới! Vì như lời Thánh Vịnh đáp ca, sẽ đến ngày, “Chúa xét xử thế giới theo lẽ công minh!”. Vì rằng, mọi người sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa vào ngày của Ngài như bài đọc Gioel cảnh báo, “Ôi, ngày đáng sợ thay!”.

Hiện nay, xu hướng thế tục vốn bị tác động bởi “chủ nghĩa tương đối” đang ngày càng gia tăng. Nhiều người nói, tôi có thể chấp nhận bất kỳ đạo đức nào, lối sống nào, lựa chọn nào. Và dù họ yêu thương, đón nhận, đối xử với mọi người đúng phẩm giá và trân trọng; nhưng sẽ thật sai lầm khi họ chọn một kiểu sống trung lập với những lựa chọn hoàn toàn thế tục. Buồn thay, nói ra sự thật này, chúng ta thường bị dán nhãn là người đạo đức hay phán xét!

“Ai không đi với Tôi, là chống lại Tôi” cho thấy không ai có thể thờ ơ với giáo huấn của Chúa Kitô mà vẫn sống trong ân sủng của Ngài. Ngược lại mới đúng! Không đi với Chúa Kitô, nghĩa là, không chấp nhận những gì Ngài dạy trên thực tế, là đã chống lại Ngài. Trung lập về các vấn đề đức tin và đạo đức thực ra là không trung lập chút nào, đó là tách rời chính mình khỏi Chúa Kitô. Ví dụ, ai đó nói, “Tôi tin Chúa Kitô, nhưng không tin Bí tích Thánh Thể”; thực tế, họ từ chối Ngài và đã đi ngược đức tin! Điều này cũng đúng về mặt luân lý. Rất nhiều gương xấu luân lý ngày càng trở nên lộ liễu chống lại giáo huấn Tin Mừng, đang khi từ chối Tin Mừng là từ chối Chúa Kitô!

Anh Chị em,

“Ai không đi với Tôi, là chống lại Tôi!”. Cuộc chiến nội tâm không có thoả hiệp; nó phải dứt khoát, thần dữ hay thần lành, Thiên Chúa hay ma quỷ! Bởi lẽ, không có bất cứ một dung hợp nào giữa Thiên Chúa và ma quỷ; thánh thiện và gian ác! Đức Bênêđictô 16 nói, “Chúng ta đang đối mặt với một lực cản đặc biệt đáng ngại, đó là chủ nghĩa tương đối. Tiêu chuẩn tối thượng duy nhất của nó là ‘cái tôi’ và những ước muốn của nó!”. Lời Chúa mời gọi chúng ta ‘vượt trên trung lập’, đặt Thiên Chúa và Lề Luật của Ngài trên tất cả mọi lựa chọn. Sách Khải Huyền đã viết, “Giá như ngươi nóng hẳn hay lạnh hẳn, nhưng bởi vì ngươi hâm hẩm, nên Ta sẽ mửa ngươi ra!”.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con lập lờ, khôn ngoan kiểu thế gian. Và cho dù là chỗ ít nóng nhất của hoả ngục, cho con sống làm sao để số phận không kết thúc ở đó!”, Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây