Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 3 PHỤC SINH

Chủ nhật - 14/04/2024 19:57 |   84
Đức Giê-su nói: “Chính tôi là bánh trường sinh.” (Ga 6,35-40)

17/04/2024
THỨ TƯ TUẦN 3 PHỤC SINH

t4 t3 PS

Ga 6,35-40


GIÊ-SU, TẤM BÁNH TÌNH YÊU
Đức Giê-su nói: “Chính tôi là bánh trường sinh.” (Ga 6,35-40)

Suy niệm: Ngày ngày, ai trong chúng ta cũng phải lo kiếm cho mình của ăn, của uống; nhiều người còn phải tất bật từ sớm tới khuya cũng là để thoả mãn nhu cầu thiết yếu đó của cuộc sống. Đức Giê-su biết rõ mối lo đó của chúng ta, nhưng Ngài còn muốn ban cho chúng ta nhiều hơn nữa. Trước tiên, Ngài mời gọi chúng ta đừng chỉ tìm kiếm của ăn chóng qua nhưng hãy lo tìm kiếm “lương thực thường tồn không bao giờ hư nát”, thứ của ăn đem lại “sự sống muôn đời, và sự sống lại trong ngày sau hết”. Chúa Giê-su cho biết Ngài chính là của ăn thần diệu đó: “Chính tôi là bánh trường sinh”. Khi lấy chính Thân Mình làm của ăn cho chúng ta (x. Ga 6,55), Chúa Giê-su chứng tỏ cho Ngài chính là tấm bánh Tình Yêu bởi vì: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13).

Bạn thân mến, chúng ta chỉ có thể tìm thấy sự sống đích thực nơi tấm bánh Tình yêu khi chúng ta đến với Bí tích Thánh Thể Bí tích cao trọng mà Linh mục cử hành hằng ngày. Sự sống tự nhiên được nuôi dưỡng bằng cơm bánh; còn sự sống đời đời được nuôi dưỡng bằng Mình Thánh Chúa. Chúa yêu thương chúng ta nên Người thúc giục chúng ta đến với Người, gặp gỡ Người nơi bí tích Thánh Thể, để chúng ta được sống và sống dồi dào (x. Ga 10,10).

Sống Lời Chúa: Sắp xếp lại chương trình sống của bạn để hướng tới việc rước lễ và viếng Thánh Thể hằng ngày.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su! Chúa là tấm bánh tình yêu cho chúng con. Xin cho chúng con siêng năng đến với Chúa nơi Bí tích Thánh Thể để được kết hợp mật thiết với Ngài. Amen.

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
THỨ TƯ TUẦN 3 PHỤC SINH

Ca nhập lễ

Miệng tôi đầy lời ca ngợi Chúa, để tôi có thể ca hát: môi tôi sẽ hoan hỷ khi tôi ca mừng Chúa – Allêluia.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, xin trợ giúp chúng con là con cái trong gia đình, Chúa đã thương ban niềm vui cho chúng con, thì xin cho chúng con cũng được chia sẻ đời sống mới cùng với Ðức Kitô phục sinh. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần muôn thuở muôn đời.

Bài Ðọc I: Cv 8, 1-8

“Ðến đâu, họ cũng rao giảng lời Thiên Chúa”.

Trích sách Tông đồ Công vụ.

Ngày ấy, Hội Thánh ở Giêrusalem bị bách hại dữ tợn. Ngoài các tông đồ, mọi người đều phân tán đi các miền Giuđêa và Samaria. Còn những người đạo đức lo chôn cất Têphanô; họ than khóc ông rất nhiều. Lúc đó Saolô tàn phá Hội Thánh; ông vào nhà này sang nhà nọ, bắt đàn ông lẫn đàn bà và tống ngục họ.

Những người bị phân tán, đã đi khắp nơi rao giảng lời Thiên Chúa. Phần Philipphê thì đi xuống một thành thuộc xứ Samaria rao giảng Ðức Kitô cho họ. Dân chúng chú ý đến những lời Philipphê rao giảng, vì họ cùng nghe biết và xem thấy các phép lạ ngài làm, quỷ ô uế đã ám nhiều người trong họ, lúc đó kêu lớn tiếng và xuất ra. Nhiều người bất toại và què quặt được chữa lành. Bởi đó, cả thành được vui mừng khôn tả.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 65, 1-3a. 4-5. 6-7a

Ðáp: Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa (c. 1).

Hoặc đọc: Alleluia.

Xướng: Toàn thể đất nước, hãy reo mừng Thiên Chúa, hãy ca ngợi vinh quang danh Ngài, hãy kính dâng Ngài lời khen ngợi hiển vinh. Hãy thưa cùng Thiên Chúa: kinh ngạc thay sự nghiệp Chúa.

Xướng: Hãy tới và nhìn coi sự nghiệp của Thiên Chúa, Ngài thi thố những chuyện kinh ngạc giữa con cái người ta!

Xướng: Người biến bể khơi thành nơi khô cạn, người ta đã đi bộ tiến qua sông, bởi đó ta hãy hân hoan trong Chúa. Với quyền năng, Ngài thống trị tới muôn đời.

Alleluia: Ga 10, 27

Alleluia, alleluia! – Chúa phán: “Con chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta”. – Alleluia.

Phúc Âm: Ga 6, 35-40

“Ý muốn của Cha Ta là: hễ ai thấy Con thì có sự sống đời đời”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán với đám đông rằng: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta, sẽ không hề đói; ai tin vào Ta, sẽ không hề khát bao giờ. Nhưng Ta đã bảo các ngươi rằng: Các ngươi đã thấy Ta, nhưng các ngươi không chịu tin. Những ai Cha đã ban cho Ta sẽ đến với Ta. Và ai đến với Ta, Ta sẽ không xua đuổi ra ngoài. Bởi vì Ta từ trời xuống không phải để làm theo ý Ta, nhưng để làm theo ý Ðấng đã sai Ta. Vậy ý của Cha, Ðấng đã sai Ta, là hễ sự gì Người đã ban cho Ta, Ta chẳng để mất, nhưng ngày sau hết, Ta sẽ cho nó sống lại. Quả vậy, ý của Cha Ta là hễ ai thấy Con và tin vào Người thì có sự sống đời đời”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin cho chúng con hằng vui sướng trong suốt thời gian mừng mầu nhiệm Vượt Qua; để mầu nhiệm thánh này không ngừng đem lại ơn cứu độ, và trở nên nguồn vui bất tận cho mọi người tín hữu. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng Phục Sinh

Ca hiệp lễ

Chúa đã phục sinh, và đã chiếu soi, chúng ta là những kẻ Người đã dùng máu mình mà cứu chuộc – Allêluia.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, trong thánh lễ chúng con vừa được tham dự, Chúa đã thực hiện cuộc trao đổi lạ lùng, nhằm cứu chuộc chúng con; xin nhận lời chúng con cầu khẩn mà nâng đỡ chúng con trong cuộc sống hiện tại và cho hưởng niềm hoan lạc muôn đời. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

SỐNG ĐỨC TIN CÁCH TRƯỞNG THÀNH (Ga 6, 35-40)
Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP

Tin vào Đức Giêsu có nghĩa là đến với Ngài. Không chỉ dừng lại ở đó, mà chúng ta còn được mời gọi đi xa hơn nữa để đón nhận, tức là thông dự vào sự sống thần linh của Ngài bằng việc đón nhận chính Ngài.

Đây cũng chính là lời mời gọi của Đức Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay: “Ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết” (Ga 6, 40).

Tại sao Đức Giêsu phải tuyên bố như vậy? Thưa, bởi vì Ngài thấy lòng trai dạ đá nơi những người Dothái và họ đi tìm Ngài vì của ăn hư nát chứ không phải là của ăn tinh thần, tức là sự sống đời đời.

Lối sống và lựa chọn của người Dothái khi xưa cũng chính là lối sống và lựa chọn của nhiều người trong chúng ta! Nhiều khi chúng ta sẵn sàng bỏ lễ, bỏ nhà thờ chỉ vì mớ rau, củ hành, củ tỏi, con cá, con tôm, hay cũng có khi chỉ vì một nhu cầu nào đó rất tầm thường mà chúng ta sẵn sàng đánh đổi…!

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta sống đức tin cách trưởng thành. Tức là sống cho Đức Kitô và vì Đức Kitô. Quả thật: “Người ta không chỉ sống nhờ cơm bánh, mà còn nhờ Lời miệng Thiên Chúa phán ra”.

Muốn được như thế, chúng ta phải bỏ qua lối sống thực dụng, phải sống vượt lên trên những gì là vật chất, hẹp hòi, ích kỷ của mình. Có thế, con mắt đức tin của chúng ta mới nhận ra những dấu chỉ thiêng liêng và lý trí của chúng ta mới trong sáng để nhận biết điều gì quan trọng, điều gì thứ yếu.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho ban chúng con ơn khôn ngoan để chúng con biết lựa chọn điều cần thiết cho sự sống đời đời hơn là những thứ chỉ nuôi được thân xác. Xin cho chúng con biết quý trọng Bánh Hằng Sống chính là Thánh Thể Chúa và siêng năng rước Chúa vào trong linh hồn với trọn lòng mến. Amen.


CHIA SẺ ĐỜI SỐNG MỚI
(THỨ TƯ TUẦN 3 PHỤC SINH)
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 3 Phục Sinh này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúng ta là con cái trong gia đình, Chúa đã thương ban niềm tin cho chúng ta, thì xin Chúa cho chúng ta cũng được chia sẻ đời sống mới cùng với Đức Kitô Phục Sinh.

Chia sẻ đời sống mới cùng với Đức Kitô Phục Sinh là phải giữ vững đức tin khi gặp thử thách, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Khải Huyền cho thấy những cảnh tượng khủng khiếp đang hoành hành như ngôn sứ Giôen đã tiên báo: Ở dưới đất cũng như ở trên trời, Ta sẽ cho xuất hiện nhiều điềm lạ là máu, lửa và cột khói. Bấy giờ, hết những ai kêu cầu danh ĐỨC CHÚA, sẽ được ơn cứu độ.

Chia sẻ đời sống mới cùng với Đức Kitô Phục Sinh là đoạn tuyệt với xác thịt, để sống theo Thần Khí, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Giúttinô nói: Lần sinh ra đầu tiên, chúng tôi không biết gì cả. Chúng tôi được sinh ra theo một quy luật tất yếu, do cha mẹ chúng tôi kết hợp với nhau; chúng tôi đã được giáo dục theo phong tục đồi bại và tập quán xấu xa. Để chúng tôi không còn là con cái sinh ra theo quy luật tất yếu và lệ thuộc sự ngu dốt nữa, thì chúng tôi kêu cầu danh Thiên Chúa là Đấng tạo thành và là Chúa Tể vạn vật trên những kẻ muốn được tái sinh và có lòng ăn năn sám hối. Cái gì bởi xác thịt mà sinh ra, thì là xác thịt, còn cái gì bởi Thần Khí mà sinh ra, thì là Thần Khí. Không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí.

Chia sẻ đời sống mới cùng với Đức Kitô Phục Sinh là chấp nhận bị bắt bớ, bị bách hại, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Công Vụ Tông Đồ đã tường thuật lại: Hồi ấy, Hội Thánh tại Giêrusalem trải qua một cơn bắt bớ dữ dội. Ngoài các Tông Đồ ra, mọi người đều phải tản mác về các vùng quê miền Giuđê và Samari. Có mấy người sùng đạo chôn cất ông Têphanô và khóc thương ông thảm thiết. Còn ông Saolô thì cứ phá hoại Hội Thánh: ông đến từng nhà, lôi cả đàn ông lẫn đàn bà đi tống ngục.

Chia sẻ đời sống mới cùng với Đức Kitô Phục Sinh là ca mừng, tung hô những kỳ công vĩ đại Chúa đã làm, như trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 65, vịnh gia đã kêu gọi: Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa. Toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ, và đàn ca mừng Chúa, đàn ca mừng Thánh Danh. Đến mà xem công trình của Thiên Chúa: hành động của Người đối với phàm nhân thật đáng kinh đáng sợ!

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Chúa nói: Tất cả những ai tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu nói: Ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai, nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Ý định của Chúa Cha là cứu độ hết tất cả mọi người, nhưng, điều kiện để hưởng ơn cứu độ là tin vào Đức Giêsu, Đấng từ trời xuống để làm theo ý Chúa Cha: Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Chúa Cha. Thánh ý Chúa Cha là lương thực nuôi sống Đức Giêsu, và những ai tin nhận Đức Giêsu, đón nhận Người, là Bánh Hằng Sống, thì sẽ được sống muôn đời. Không ăn sao sống được, không tin vào Đức Giêsu sao được hưởng ơn cứu độ. Ước gì chúng ta luôn biết đặt hết niềm tin tưởng vào Đức Giêsu, là cứu cánh, nguồn ơn cứu độ của chúng ta. Ước gì được như thế!

KHÔNG GÌ LẤP ĐẦY
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế


“Tất cả những kẻ Chúa Cha đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai!”.

“Tôi có cảm tưởng dường như trong tim tôi có một lỗ hổng lớn; và tôi không thể lấp đầy nó bằng bất cứ thứ gì!”. Đó là cảm nhận của một cô gái trẻ vừa trở lại với các Bí tích sau nhiều năm. Chúa Kitô không cho phép bất cứ điều gì lấp đầy trái tim cô! Nó đang khao khát Ngài, một khát khao cháy bỏng. Trái tim cô thuộc về Ngài, và chỉ một mình Ngài!

Kính thưa Anh Chị em,

Hẳn cô gái trẻ mà ‘không gì lấp đầy’ trái tim cô đã hiểu rất rõ câu nói của Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay, “Tất cả những kẻ Chúa Cha đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai!”. Gặp lại Chúa Kitô, ngụp lặn trong lòng thương xót của Ngài, cô trải nghiệm một điều gì đó thật vĩnh cửu.

Được tạo dựng cho vô biên, mỗi người có một khao khát bên trong; cơn khát đó có tên ‘Lỗ Hổng’ của trái tim. Dù nhỏ hay không quá nhỏ, nó vẫn là một lỗ hổng ‘có kích cỡ bằng Chúa Kitô!’ và nó thuộc về Ngài. Ngài không cho phép bất cứ điều gì khác lấp đầy! Vậy nếu điều đáng khao khát thực sự của trái tim bạn là Chúa Kitô, thì thử hỏi, điều gì có thể ngăn cản bạn và tôi đến với Ngài? Phải chăng đó là kiêu hãnh, lười biếng tinh thần, hay hời hợt thiêng liêng? Vậy mà, đằng sau những lý do ấy, thường là một nỗi sợ. Sợ mở lòng cho Chúa Kitô! Bởi lẽ, chúng ta thường nghĩ rằng, mở lòng cho Ngài, tôi sẽ thua cuộc! Chính xác! Đó là nỗi sợ đụng chạm đến cái tôi của mình.

“Đừng sợ Chúa Kitô! Ngài không lấy gì đi, nhưng ban cho bạn tất cả. Hãy dâng toàn thân cho Ngài, chúng ta sẽ nhận lại gấp trăm. Vâng. Hãy mở ra, mở rộng những cánh cửa cho Chúa Kitô và bạn sẽ tìm thấy sự sống đích thực!” - Bênêđictô XVI. Trải nghiệm ‘mở ra’ này cũng là trải nghiệm của Saolô. Đó là một biệt phái cuồng tín, đã từng lầm lạc đến nỗi giết chóc Hội Thánh; một con người hãnh tiến, kiêu ngạo và mù quáng - bài đọc một. Thế nhưng, một khi mở ra cho Chúa Kitô, Saolô - nay là Phaolô - không còn là mình, nhưng trở nên một lợi khí của Ngài. Nhờ Phaolô, Hội Thánh mừng vui, dân ngoại vui mừng và hoàn vũ hân hoan, “Cả trái đất, hãy tung hô Thiên Chúa!” - Thánh Vịnh đáp ca.

Kính thưa Anh Chị em,

“Tôi sẽ không để mất một ai!”. Chúa Giêsu không để mất một ai, kể cả những kẻ chống đối Ngài, giết Ngài. Ngài đến tìm kiếm một nhân loại hư mất; trong đó, có những con người đã mất hoặc trên đà hư mất. Ngài tìm Matthêu, Giakêu; tìm người phụ nữ Samaria; tìm thiếu phụ ngoại tình; tìm biệt phái Nicôđêmô, Saolô. Và đến cuối đời, Ngài kịp tìm người trộm lành. Hãy để cho Ngài nhận ra bạn! Nói cho Ngài ‘nơi’ bạn và tôi đang hư mất! ‘Không gì lấp đầy’ trái tim chúng ta ngoài Ngài, Đấng không cho phép bất cứ điều gì khác lấp đầy nó! Thú vị thay, đây cũng là ước vọng của chính Thiên Chúa, Đấng sở hữu muôn loài lại ước ‘được lấp đầy’ bởi bạn và tôi. Hãy để cho ‘giấc mơ kép’ của Ngài thành hiện thực bằng cách làm rỗng trái tim để Ngài tự do yêu bạn, sử dụng bạn, lấp đầy bạn! Và ngược lại, hãy lấp đầy trái tim Ngài bằng tình yêu của trái tim bạn!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, không được lấp đầy bởi Chúa, trái tim con sẽ được lấp đầy bởi những thứ khác. Cho con biết, con thuộc về ai. Hãy lấp đầy con, và con sẽ lấp đầy Chúa!”, Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây