Lời Chúa THỨ BA TUẦN 3 MÙA VỌNG

Thứ bảy - 16/12/2023 05:36 |   76
“…Nhưng họ lại không có con, vì bà Ê-li-sa-bét là người hiếm hoi. Vả lại, cả hai đều đã cao niên.” (Lc 1,5-25)

19/12/2023
THỨ BA TUẦN 3 MÙA VỌNG

t3 t3 MVb

Lc 1,5-25


CON NGƯỜI BẤT LỰC NHƯNG THIÊN CHÚA QUYỀN NĂNG
“…Nhưng họ lại không có con, vì bà Ê-li-sa-bét là người hiếm hoi. Vả lại, cả hai đều đã cao niên.” (Lc 1,5-25)

Suy niệm: Hai ông bà Da-ca-ri-a và Ê-li-sa-bét quả là một cặp vợ chồng gương mẫu: họ sống “công chính trước mặt Thiên Chúa;” còn trước mặt mọi người thì “không ai chê trách điều gì” và chắc hẳn được mọi người thương mến (x. Lc 1,57-58). Thế nhưng điều đáng buồn là “họ lại không có con”. Có lẽ hai ông bà đã tìm đủ mọi phương thế, nhưng sự son sẻ vẫn đeo đẳng mà họ thì đã cao niên. Nỗi đau thầm kín của bà Ê-li-sa-bét khi những năm tháng tuổi thanh xuân lần lượt trôi đi, những bước chân trĩu nặng của vị tư tế già Da-ca-ri-a trước những con mắt soi bói của người đời như xác nhận rằng sự hiếm muộn là dấu chỉ Gia-vê trừng phạt một tội lỗi nào đó của họ. Nhưng trước cái tưởng chừng như bất lực và vô vọng của con người, Thiên Chúa có chương trình riêng của Ngài, đã làm cho ông bà sinh hoa trái trong tuổi về chiều già nua. Một con trẻ làm cho nhiều người được hỉ hoan, một con trẻ đầy tràn thần khí và quyền năng của Thiên Chúa.

Mời Bạn: Có khi nào bạn đứng trước tình huống mà mọi giải pháp đều tỏ ra bế tắc và bạn cảm nhận được sự bất lực của mình? Đó chính là dịp để bạn khám phá tình thương của Chúa và tin cậy vào quyền năng của Ngài.

Sống Lời Chúa: Mời bạn thưa với Chúa như bà Ê-li-sa-bét: “Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời.”

Cầu nguyện: Lạy Chúa, lắm lúc con đã ngã lòng, mọi hy vọng tưởng như đã lịm tắt. Xin cho con luôn kiên định cậy trông nơi tình thương của Ngài.

Ngày 19 Tháng 12: (O Radix Jesse) Ôi chồi non từ gốc tổ Giêsê mọc lên như hậu duệ của muôn dân. Muôn vua chúa phải lặng thinh kính thờ; muôn dân tộc phải sấp mình thờ lạy. Xin đến giải thoát chúng con, đừng trì hoãn nữa. Chúa xuất thân từ gốc tổ Giêsê và từ dòng dõi vua Đavít. Thuộc dòng dõi vua chúa, nhưng, Chúa là Vua nhân hậu, hoàn toàn khác các vua chúa trần gian. Xin Chúa làm vua cai trị lòng trí chúng con, để chúng con biết họp mừng mầu nhiệm Giáng Sinh với một niềm kính tin toàn vẹn và một lòng yêu mến thẳm sâu. Amen.
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
THỨ BA TUẦN 3 MÙA VỌNG

Ca nhập lễ

Đấng phải đến sẽ đến, Người không trì hoãn đâu! Và trên khắp cõi bờ, chúng ta sẽ không còn phải sợ, vì chính Người là Đấng cứu độ chúng ta.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, qua điềm lạ Ðức Trinh Nữ sinh con, Chúa đã tỏ cho trần gian thấy Vầng Hồng chiếu toả vinh quang Chúa là chính Ðức Giêsu Kitô, xin giúp chúng con biết họp mừng mầu nhiệm Giáng Sinh với một niềm kính tin toàn vẹn và một lòng yêu mến thẳm sâu. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: Judic 13, 2-7, 24-25a

“Thiên Thần báo trước việc Samson sinh ra”.

Bài trích sách các Thẩm Phán.

Ngày ấy có một người đàn ông, bởi đất Sara và thuộc chi họ Ðan, tên là Manuel, có người vợ son sẻ.

Thiên Thần Chúa hiện ra nói với bà ấy rằng: “Ngươi son sẻ không con; nhưng sẽ được thụ thai, và hạ sinh một con trai.

Vậy ngươi hãy cẩn thận, đừng uống rượu và thức có men, cũng đừng ăn món gì không thanh sạch.

Vì ngươi sẽ được thụ thai, và hạ sinh một con trai.

Lưỡi dao cạo sẽ không chạm đến đầu nó; nó là người được hiến dâng cho Thiên Chúa từ thuở nhỏ và từ lòng mẹ; chính nó sẽ bắt đầu giải phóng Israel khỏi tay người Phi-li-tinh.”

Bà nầy đi nói với chồng rằng: “Có một người của Thiên Chúa đến cùng tôi, với diện mạo Thiên Thần, rất đáng sợ.

Tôi hỏi người ấy là ai, bởi đâu đến, gọi tên gì.

Người ấy không muốn nói cho tôi biết.

Nhưng lại trả lời rằng: “Rồi đây, ngươi sẽ được thụ thai và hạ sinh một con trai: hãy cẩn thận, đừng uống rượu và thức có men, cũng đừng ăn món gì không thanh sạch.

Vì con trẻ sẽ là người được hiến dâng cho Thiên Chúa từ thuở nhỏ và từ trong lòng mẹ, cho đến ngày nó chết”.

Bà đã hạ sinh một con trai, và gọi tên là Samson.

Hài nhi lớn lên, và Chúa đã chúc phúc cho nó.

Và thần tri Chúa bắt đầu ở với nó.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv. 70, 3-4a, 5.6ab, 16-17

Ðáp: Xin cho miệng tôi chứa chan lời khen ngợi, để tôi ca tụng vinh quang của Chúa.

Xướng: Lạy Chúa, xin hãy nên núi đá trú ẩn và thành trì kiên cố cho tôi, để cứu tôi: Vì Chúa là núi đá và thành trì của tôi. Lạy Chúa, xin giựt tôi khỏi bàn tay gian ác.

Xướng: Vì Chúa là Ðấng tôi mong đợi, lạy Thiên Chúa của tôi! Lạy Chúa là Ðấng tôi cậy trông, từ thời còn niên thiếu. Từ lòng mẹ, tôi nương tựa nơi Chúa, từ dạ mẹ, Chúa là Ðấng bảo vệ tôi.

Xướng: Tôi sẽ thuật lại quyền năng Thiên Chúa, lạy Chúa, tôi ghi nhớ sự công chính của một mình Chúa, lạy Chúa, Chúa đã dạy tôi từ thời còn niên thiếu, các kỳ công Chúa, tôi cao rao đến bây giờ. 

Alleluia

Alleluia, alleluia – Hỡi gốc Giê-sê, Chúa đang đứng như báo hiệu của chư dân, xin hãy đến cứu thoát chúng tôi, và đừng trì hoãn nữa.- Alleluia.

Phúc Âm: Lc 1, 5-25

“Thiên Thần Gabriel báo trước việc Gioan Tẩy Giả sinh ra”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Vào thời Hêrôđê làm vua xứ Giuđêa, có một tư tế tên là Giacaria, thuộc phiên ban Abia, và vợ ông bởi dòng dõi Aaron, tên là Elisabéth.

Cả hai là người công chính trước mặt Thiên Chúa, ăn ở theo mọi giới răn và lề luật của Chúa, không ai trách được điều gì.

Nhưng họ lại không con, vì Elisabéth son sẻ, và cả hai đã đến tuổi già.

Xảy ra khi Giacaria chu toàn chức vụ tư tế trước mặt Thiên Chúa, theo lượt của phiên mình như tục lệ hàng tư tế, ông bắt thăm và trúng việc vào cung thánh Chúa mà dâng hương.

Ðang lúc toàn thể đám đông dân chúng cầu nguyện bên ngoài, trong giờ dâng hương.

Bấy giờ Thiên Thần Chúa hiện ra cùng ông, đứng bên phải hương án.

Giacaria thấy vậy hoảng hốt, sự kinh hoàng đột nhập vào ông.

Nhưng Thiên Thần nói với ông rằng: “Giacaria, đừng sợ, vì lời ngươi cầu nguyện đã được nhậm rồi.

Elisabéth  vợ ngươi sẽ hạ sinh cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ gọi tên trẻ là Gioan.

Ngươi sẽ được vui mừng hân hoan, và nhiều người cũng sẽ vui mừng, vì việc trẻ sinh ra.

Vì trẻ nầy sẽ nên cao trọng trước mắt Chúa, sẽ không uống rượu và thức có men, sẽ được tràn đầy Thánh Thần ngay từ lòng mẹ, sẽ đem nhiều con cái Israel trở về cùng Chúa là Thiên Chúa.

Trẻ này sẽ đi trước Người, trong thần trí và quyền lực của Elia, để đổi lòng dạ cha ông về với con cháu, kẻ ngổ nghịch về lại với lương tri của những người công chính, dọn cho Chúa một đoàn dân chuẩn bị.

Giacaria thưa với Thiên Thần rằng: “Làm sao tôi biết được, vì tôi đây đã già, và vợ tôi cũng đã cao niên?”

Thiên Thần liền đáp: “Ta là Gabriel, ta đứng chầu trước mặt Thiên Chúa, ta được sai đến nói với ngươi, và báo cho ngươi tin lành nầy.

Thì đây, ngươi sẽ nín câm và không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra; bởi vì ngươi đã không tin lời ta, là những lời sẽ nên trọng khi đến thời của chúng”.

Dân chúng đang trông đợi Giacaria, lấy làm lạ vì ông ở lâu trong cung thánh.

Nhưng lúc ra, ông không nói được, và họ biết ông đã thấy điềm lạ trong cung thánh.

Còn ông thì chỉ làm hiệu cho họ, và vẫn bị câm.

Khi những ngày thánh vụ của ông đã mãn, ông trở về nhà.

Sau những ngày ấy, Elisabéth vợ ông thụ thai, và bà ẩn mình trong năm tháng, bà nói rằng: “Chúa đã làm cho tôi thế nầy, trong những ngày Người đoái thương, cất nỗi khổ nhục tôi khỏi người đời.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin đoái nhìn của lễ chúng con dâng tiến trên bàn thờ và xin lấy quyền năng mà thánh hoá những lễ vật nghèo hèn của chúng con. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng mùa vọng II

Ca hiệp lễ

Chúa chính là Vầng Đông rực rỡ, tự chốn cao vời viếng thăm ta, dẫn ta bước vào đường nẻo an bình.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng, xin cảm tạ Chúa vì hồng ân Thánh Thể chúng con vừa lãnh nhận. Xin làm cho chúng con cũng khao khát mong chờ những hồng ân Chúa sắp tặng ban để tâm hồn chúng con trở nên thanh thoát đón mừng lễ Giáng Sinh của Ðấng cứu độ chúng con. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.

Suy niệm

TRUYỀN TIN CHO ÔNG DA-CA-RI-A (Lc 1,5-25)
Lm. Giu-se Đinh Lập Liễm

1. Thời vua Hê-rô-đê, có vị tư tế tên là Da-ca-ri-a và vợ là Ê-li-sa-bét. Cả hai là người công chính, nhưng đã già mà không có con. Một hôm ông Da-ca-ri-a  trúng thăm vào cung thánh dâng hương cho Chúa. Đang lúc dâng hương ông thấy Thiên thần hiện ra báo cho ông biết: Chúa đã nhận lời ông cầu nguyện, vợ ông sẽ mang thai và sinh con trai đặt tên là Gio-an. Người này sẽ nên cao trọng, sống khắc khổ, sẽ dọn đường cho Chúa Cứu Thế.

Nhưng ông Da-ca-ri-a không tin, nên ông bị câm. Còn vợ ông thì thật sự có thai đúng như lời Thiên thần truyền.

2. Thử thách đối với ông Da-ca-ri-a và bà Ê-li-sa-bét.

Trong những lúc bị thử thách, chúng ta không biết bám víu vào đâu vì những người chung quanh đều bất lực không thể giúp chúng ta. Lúc đó, chúng ta chỉ biết dựa vào đức tin phó thác cho Chúa, xin Ngài đến cứu giúp.

Kinh Thánh cho biết hai ông bà là người công chính trước mặt Thiên Chúa (Lc 1,6), nhưng Chúa lại để cho hai ông bà bị hiếm muộn, son sẻ, mà theo quan niệm người Do thái là người có tội bị Thiên Chúa phạt, như người ta nói:

Cây khô không lộc, người độc không con”.

Nhưng công việc của Thiên Chúa thì chúng ta không hiểu được. Có thể đó là những điều Chúa thử thách rồi Người sẽ ban ơn cho như trường hợp hai ông bà hôm nay.

Vấn đề son sẻ được đề cập đến rất nhiều trong Cựu Ước như bà Sa-ra, bà Rê-bê-ca, bà Ra-khen, mẹ ông Sam-son, mẹ ông Sa-mu-en và Ê-li-sa-bét đều là những phụ nữ son sẻ, nhưng đã sinh con và những người con của họ đều là những người đã được Thiên Chúa chọn và dùng vào trong công trình vĩ đại của Người. Điều đó cho chúng ta thấy sự bất lực của con người lại tỏ bày quyền năng của Thiên Chúa trong công việc của Người.

3. Theo tinh thần của bài Tin Mừng hôm nay, một gia đình đã có một lời cầu nguyện rất sốt sắng: Lạy Chúa, qua câu chuyện trên đây, Chúa muốn cho con biết: nếu con sống đẹp lòng Chúa, thì dù con xin điều gì khó khăn cách mấy, Chúa cũng sẽ sẵn sàng ban cho con. Như trường hợp vợ chồng ông Da-ca-ri-a không hy vọng gì có con, nhưng ông bà là người công chính luôn luôn sống đẹp lòng Chúa, nên chẳng những cho được sinh con mà còn chọn con ông bà làm tiền hô dọn đường cho Chúa.

Xin cho gia đình con và các gia đình luôn sống đẹp lòng Chúa, hằng ngày siêng năng sốt sắng thờ phượng Chúa, tuân giữ luật Chúa, để được Chúa ban ơn cần thiết, nhất là để được Chúa thương chọn nhiều người trong gia đình chúng con giúp việc Chúa.

4. Theo gương thánh Gio-an Tẩy giả đến làm chứng cho ánh sáng cũng là làm chứng cho Chúa Cứu Thế. Chúng ta cũng phải làm chứng cho Chúa bằng bất cứ cách nào: “Các con là chứng nhân của Thày” (Lc 24,48).

Chúng ta có thể làm chứng cho Chúa bằng lời nói, chữ viết hay bất cứ phương tiện nào, nhưng phương tiện có tính cách thuyết phục nhất là đời sống thức tế của chúng ta, chính con người chúng ta là dấu ấn của Thiên Chúa để người ta trông thấy chúng ta thì đồng thời cũng nhìn ra Chúa. Trong việc phong thánh cho Linh mục Gio-an Vi-a-nê, cha sớ xứ Ars, một nhà điều tra phong thánh có hỏi một người trong giáo xứ về đời sống của ngài, thì người giáo dân ấy chỉ trả lời vỏn vẹn bằng mấy chữ: Tôi đã trông thấy Thiên Chúa trong một con người”.

5. Truyện: Một chứng tích hùng hồn.

Sau những tháng năm làm đầy tớ cho một gia đình quí phái, Sophie Beranski phải thất nghiệp.

Ngày kia, gia đình Hersten, một gia đình Do thái thuê nàng về chăm sóc cho mấy đứa trẻ trong nhà họ. Ngay hôm đầu tiên khi biết được Sophie là người Công giáo, ông chủ đã đặt điều kiện là nàng không được “giảng đạo” cho con cái ông. Sophie nhận lời. Và chiều hôm ấy, lúc còn lại một mình trong phòng, nàng lấy một mảnh giấy nhỏ, viết một dòng chữ xếp lại và bỏ vào chiếc huy chương cha nàng để lại, rồi mang vào cổ. Lũ trẻ trong nhà nhiều lần đòi Sophie cho coi chiếc huy hương ấy nhưng nàng nhất định không cho: bí mật của đời cô mà!

Dưới sự săn sóc chỉ bảo của Sophie, lũ trẻ trong gia đình của Hersten càng ngày càng trở nên nhu mì ngoan ngoãn. Cuộc sống đang lặng lẽ trôi qua, tai họa dồn dập xảy đến: Bé Naim đau nặng. Cả nhà cuống quít đưa đi bệnh viện. Sophie tình nguyện túc trực ngày đêm ở đó. Rồi thêm hai đứa nữa cũng ngã bệnh. Gánh đã nặng lại càng nặng thêm. Tuy nhiên Sophie vẫn tận tình phục vụ cách vui vẻ cho đến khi ba đứa nhỏ trở lại bình thường. Rồi một hôm, kết quả của những ngày lao nhọc thức khuya dậy sớm, Sophie ngã bệnh và từ trần.

Hai năm trôi qua. Hôm nay là ngày giỗ của Sophie Beranski. Người ta thấy cả gia đình Hersten dậy sớm và cùng nhau đến nhà thờ Công giáo dự thánh lễ. Phải chăng là phép lạ.

Không! Sau khi Sophie đã mất được ít lâu, tình cờ khi mở chiếc huy chương mà tụi trẻ đã vất lăn lóc từ lâu trong một hộc tủ, ông Hersten rút ra được mảnh giấy trên có ghi dòng chữ: Khi người ta cấm tôi nói về đạo của tôi, tôi quyết sống đạo của tôi trước mặt họ như một chứng từ hùng hồn”.

Ông hết sức cảm phục. Cả gia đình ông cũng thế. Sau đó tất cả mọi người đều đến nhà thờ xin được học đạo và lãnh nhận bí tích Rửa tội.

TIN TƯỞNG VÀ VÂNG PHỤC
(Ngày 19 tháng 12)
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Qua Lời Tổng Nguyện của ngày lễ hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Qua điềm lạ Đức Trinh Nữ sinh con, Chúa đã tỏ cho trần gian thấy Vầng Hồng chiếu tỏa vinh quang Chúa, là chính Đức Giêsu Kitô, và xin Chúa giúp chúng ta biết họp mừng Mầu Nhiệm Giáng Sinh với một niềm kính tin toàn vẹn, và một lòng vâng phục thẳm sâu.

Trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, ngôn sứ Isaia đã cho thấy: Thiên Chúa muốn dùng việc Người làm đối với Babylon, để nói với một thế giới chỉ tin cậy vào sức riêng của mình, và Người nói cho họ biết: sự khôn ngoan kiêu hãnh của họ, sẽ đưa họ đến chỗ suy vong. Ơn cứu độ đích thực ở bên những người nghèo của Thiên Chúa: những người hằng luôn tin kínhvâng phục thánh ý Người, cho dẫu, họ phải đối mặt với bao thử thách, gian truân.

Trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Irênê đã nói: Người nào không kiêu căng, không tự phụ; người nào sống trong tình yêu của Thiên Chúa, lại biết vâng phục và tạ ơn, người ấy sẽ được Thiên Chúa ban cho vinh quang lớn lao hơn, và được tăng triển cho đến khi nên giống Đấng đã chịu chết vì mình, và họ sẽ không có chi phải sợ, bởi vì, Thiên Chúa sẽ làm cho những bàn tay rã rời nên mạnh mẽ, cho những đầu gối bủn rủn được vững vàng. Người sẽ đến xét xử và thưởng phạt: chính Người sẽ đến để cứu thoát chúng ta.

Ca Nhập Lễ cho chúng ta thấy: Đấng phải đến sẽ đến, Người không trì hoãn đâu! Và trên khắp cõi bờ, chúng ta sẽ không còn phải sợ, vì chính Người là Đấng Cứu Độ chúng ta. Chính Chúa sẽ cứu độ chúng ta, phần chúng ta là cộng tác với Người bằng lòng tin tưởng toàn vẹn và sự vâng phục thẳm sâu.

Bài đọc một, được trích từ sách Thủ Lãnh, đã cho thấy: nhờ lòng tin tưởng và sự vâng phục của hai vợ chồng ông Manôác, mà ông Samson đã được sinh ra như lời sứ thần loan báo.

Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 70, vịnh gia đã chúc tụng: Miệng chứa chan lời tán tụng Chúa, suốt ngày con chẳng ngớt tôn vinh Ngài. Vì lạy Chúa, chính Ngài là Đấng con trông đợi, lạy Thiên Chúa, chính Ngài là Đấng con tin tưởng ngay từ độ thanh xuân. Từ thuở sơ sinh, con nương tựa vào Ngài, Ngài đã kéo con ra khỏi lòng mẹ.

Câu Tung Hô Tin Mừng mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay cho thấy: việc Samson và Gioan Tẩy Giả được sinh ra cách lạ lùng là điều báo trước: Đức Kitô là chồi non từ gốc tổ Giêsê, cũng sẽ được sinh ra cách lạ lùng, Người sẽ đến chiêu tập muôn dân dưới cờ hiệu và giải thoát chúng ta. Chính Người là Vầng Đông rực rỡ soi chiếu cho chúng ta.

Trong bài Tin Mừng, sứ thần đã nói với ông Dacaria: Này đây ông sẽ bị câm, không nói được, cho đến ngày các điều ấy xảy ra, bởi vì ông đã không tin lời tôi, là những lời sẽ được ứng nghiệm đúng thời đúng buổi. Khi đi trong đường hầm tăm tối, chúng ta nhìn thấy có một ánh sáng nhỏ phía trước, nếu chúng ta cứ kiên trì, nhẫn nại tiến về phía ánh sáng đó, thì dần dần chúng ta sẽ thoát khỏi bóng tối đang vây bủa chúng ta. Khi đối mặt với những khó khăn, thử thách, chúng ta hãy cứ vững dạ an tâm, bởi vì, như lời Ca Hiệp Lễ hôm nay: Chúa chính là Vầng Đông rực rỡ, tự chốn cao vời sẽ viếng thăm ta, Người sẽ dẫn ta bước vào đường nẻo an bình. Ước gì chúng ta hằng luôn tin tưởngvâng phục thánh ý Chúa, nhất là, trong những hoàn cảnh éo le, tưởng chừng như không có lối thoát. Ước gì được như thế!

NHỮNG CON ĐƯỜNG ĐÁNG KINH NGẠC
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy?”.

“Chúng ta đã quen nghe tin xấu! Hầu hết những ‘tin tức’ được coi là ‘tin tức’ trên các ‘chương trình tin tức’ gần như là tin xấu. Những điều sai trái trên thế giới xem ra luôn đáng để đưa tin hơn những điều đúng đắn. Vì thế, khi nghe một tin tốt, chúng ta có thể nghi ngờ về nó; liệu có đúng không? Và chúng ta bắt đầu tìm kiếm những nhược điểm trong đó!” - Martin Hogan.

Kính thưa Anh Chị em,

“Liệu có đúng không?” cũng là những gì câu chuyện ly kỳ Tin Mừng hôm nay tường thuật! Zacharia, người được sứ thần Gabriel truyền đạt một tin tốt: Elisabeth, vợ ông, sẽ sinh cho ông một con trai. Nhưng với ông, nó quá tốt để trở thành sự thật! “Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy?”. Lý luận của con người thường nông cạn; vì thế, nó đánh mất bao cơ hội để có thể hiểu được ‘những con đường đáng kinh ngạc’ của Thiên Chúa.

Zacharia không cho phép mình tận hưởng một tin tốt lành đến thế để có thể vui mừng vì nó. Việc không tin dẫn ông đến việc mất ‘khả năng nói’. Việc không chịu lắng nghe, hoặc không lắng nghe kỹ dẫn chúng ta đến chỗ không tin. Như Zacharia, bạn và tôi có thể chậm nghe những tin mừng, kể cả tin mừng về những sáng kiến yêu thương Chúa dành cho mình qua Chúa Giêsu. Chúng ta nghĩ, đây có thể là tin tốt cho người khác, nhưng với tôi thì không. Hãy dành cả ngày sống để lắng nghe những thông điệp của Chúa; đặc biệt trong Lời của Ngài! Hãy dành cả cuộc đời để học cách lắng nghe Tin Mừng! Hãy tiếp thu nó, để nó định hình chúng ta là ai, làm gì, nói gì và nói như thế nào hầu có thể khám phá ‘những con đường đáng kinh ngạc’ của Ngài!

Bài đọc Thủ Lãnh hôm nay cho thấy mẫu gương lặng thinh đáng bắt chước của vợ chồng Manôac trước tin vui của sứ thần. Bà mẹ được báo cho biết sẽ sinh một con trai, Bà đi vào và nói với chồng rằng, “Một người của Thiên Chúa đã đến gặp tôi”. Họ đã tin, Samson đã chào đời. Và hai người đã có thể cất lên “Miệng chứa chan lời tán tụng Chúa, suốt ngày con chẳng ngớt tôn vinh Ngài” như lời Thánh Vịnh đáp ca.

Kính thưa Anh Chị em,

“Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy?”. Khi Thiên Chúa kéo ai vào sự hiện diện của Ngài, Ngài muốn người ấy tĩnh lặng trước mặt Ngài để có thể lắng nghe Ngài. Bạn có chăm chú lắng nghe tiếng Chúa và suy gẫm lời Ngài với lòng tin tưởng, cậy trông không? Hay bạn thường lý luận và tệ hơn, với những lý luận ‘thuần thế tục’. Zacharia chưa đủ cởi mở trước những đường lối khôn lường của Thiên Chúa và sự hiểu biết của ông chỉ ở tầm thấp. Tin Mừng mời gọi chúng ta mở lòng đón nhận ‘những con đường đáng kinh ngạc’ của Thiên Chúa; đồng thời cảnh báo chúng ta rằng, những ‘kỳ vọng hạn chế’ của chúng ta nơi Thiên Chúa có thể cản trở công việc của Ngài và cũng có thể khiến chúng ta kém sống động hơn với những gì Ngài đã dự định cho mỗi người.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, dạy con lặng thinh và chìm sâu vào trong trước mỗi thông điệp của Chúa; bằng không, con sẽ đánh mất cơ hội khám phá ‘những con đường đáng kinh ngạc’ Chúa dành cho con!”, Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây