Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 3 MÙA VỌNG

Chủ nhật - 17/12/2023 18:25 |   122
“Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà, vì thế Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.” (Lc 1,26-38)

20/12/2023
thứ tư tuần 3 MÙA VỌNG

t4 t3 MVb

Lc 1,26-38


cuộc gặp gỡ có một không hai
“Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ toả bóng trên bà, vì thế Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.” (Lc 1,26-38)

Suy niệm: Cuộc gặp gỡ hôm nay đối với Đức Ma-ri-a là quá bất ngờ, nhưng đối với Chúa lại là “giờ” hành động để thực hiện lời hứa cứu độ. Đây được coi như cuộc gặp gỡ chia đôi lịch sử giữa hai đối tác không hề tương xứng: giữa trời với đất, giữa Thiên Chúa và con người, giữa Đấng Tạo thành và loài thụ tạo. Cuộc gặp gỡ và trao đổi hôm nay minh chứng Thiên Chúa vẫn luôn ưu ái và đánh giá cao sự góp phần của con người, là thụ tạo được dựng nên “giống hình ảnh của Thiên Chúa”, đúng như lời Thánh Âu-tinh nhận xét: “Để tạo dựng nên con, Chúa không cần có con. Nhưng để cứu chuộc con, Chúa cần có con.” Bằng lời thưa “Xin Vâng”, Đức Ma-ri-a là người đầu tiên góp phần vào công trình cứu chuộc của Thiên Chúa.

Mời Bạn: Mỗi khi chúng ta bằng lòng làm theo những gì Thánh Thần và Hội Thánh hướng dẫn là chúng ta cũng góp phần làm cho ơn cứu chuộc của Chúa thấm nhập và lan toả ra với những anh chị em chung quanh.

Chia sẻ: Tôi xét lại có khi nào mình thiếu tinh thần “xin vâng” để rồi có những hành động tự cao, thiếu bác ái gây ảnh hưởng xấu đến tình hiệp nhất của cộng đoàn và cản trở cho công việc truyền giáo không.

Sống Lời Chúa: Tôi không tự cao đặt mình ngồi ‘chiếu trên’ mỗi khi cần nói về Chúa cho người khác, và ngược lại, tôi cũng không tự ti nhưng luôn quảng đại góp phần trong công việc tông đồ.

Cầu nguyện: Đọc hoặc hát: “Mẹ ơi, đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng ‘xin vâng’.”

Ngày 20 Tháng 12: (O Clavis David) Ôi chìa khoá nhà David, và điều luật của nhà Israël. Khi Ngài đã mở ra thì chẳng ai có thể đóng lại; khi Ngài đã đóng lại thì chẳng ai có thể mở ra. Xin đến và đưa ra khỏi ngục tù, những ai đang ngồi trong bóng tối tử thần. Tiếng “xin vâng” của Đức Maria đã mở ra cho nhân loại một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên cứu độ. Xin giúp chúng con biết học đòi gương khiêm nhường của Mẹ để chúng con luôn luôn thuận theo ý Chúa, ấp ủ Lời Chúa trong lòng, và cũng như Mẹ, chúng con cũng có thể hạ sinh Chúa cho thế giới hôm nay. Amen.
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
thứ tư tuần 3 MÙA VỌNG

Ca nhập lễ

Từ gốc tổ Gie-sê sẽ đâm ra một chồi, khắp mặt đất sẽ tràn ngập vinh quang Chúa, và mọi người sẽ thấy ơn Thiên Chúa cứu độ.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, trong ngày truyền tin, Chúa đã muốn cho Ðức Trinh Nữ đón nhận Ngôi Lời vĩnh cửu của Chúa, được đầy tràn ánh sáng của Thánh Thần và trở nên cung điện của Ðấng Tối Cao. Xin giúp chúng con học đòi gương khiêm nhường của Ðức Trinh Nữ để luôn luôn thuận theo ý Chúa. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: Is 7, 10-14

“Này đây một trinh nữ sẽ thụ thai”.

Bài trích sách Tiên tri Isaia.

Ngày ấy, Chúa phán bảo cùng vua Achaz rằng: “Hãy xin Thiên Chúa, Chúa ngươi, một dấu ở dưới lòng đất hay ở trên trời cao”. Nhưng vua Achaz thưa: “Tôi sẽ không xin, vì tôi không dám thử Chúa”.

Và Isaia nói: “Vậy nghe đây, hỡi nhà Ðavít: Làm phiền lòng người ta chưa đủ ư, mà còn muốn làm phiền lòng Thiên Chúa nữa? Vì thế, chính Chúa sẽ cho các ngươi một dấu: này đây một trinh nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai, và tên con trẻ sẽ gọi là Emmanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 23, 1-2. 3-4ab. 5-6

Ðáp: Chúa ngự qua, chính Ngài là Hoàng Ðế hiển vinh

Xướng: Chúa là chủ trái đất và mọi vật làm sung mãn nó, chủ địa cầu và muôn loài cư trú ở trong. Vì chính Ngài xây dựng nó trên biển cả, và Ngài giữ vững nó trên chỗ nước nguồn.

Xướng: Ai khá trèo lên cao sơn của Chúa, ai được đứng trong nơi thánh của Ngài? Người tay vô tội và lòng thanh khiết, người không để lòng xu hướng bả phù hoa.

Xướng: Người đó sẽ được Chúa chúc phúc cho, và được Thiên Chúa là Ðấng cứu độ ban ân thưởng. Ðó là dòng dõi người tìm kiếm Chúa, người tìm kiếm long nhan Thiên Chúa nhà Giacóp.

 Alleluia

Alleluia, alleluia! – Lạy Chìa khoá Ðavít, Ngài mở cửa thiên quốc, xin hãy đến cứu thoát người bị xiềng xích đang ngồi trong bóng tối tăm khỏi cảnh ngục tù! – Alleluia.

 Phúc Âm: Lc 1, 26-38

“Này trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một con trai”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy Thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ Galilêa, tên là Nadarét, đến với một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc chi họ Ðavít, trinh nữ ấy tên là Maria. Thiên thần vào nhà trinh nữ và chào rằng: “Kính chào Bà đầy ơn phước, Thiên Chúa ở cùng Bà. Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ”. Nghe lời đó, Bà bối rối và tự hỏi lời chào đó có ý nghĩa gì. Thiên thần liền thưa: “Maria đừng sợ, vì đã được nghĩa với Chúa. Này Bà sẽ thụ thai, sinh một con trai và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao trọng và được gọi là con Ðấng Tối Cao. Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu Ðavít, tổ phụ Người. Người sẽ cai trị đời đời trong nhà Giacóp, và triều đại Người sẽ vô tận”.

Nhưng Maria thưa với Thiên thần: “Việc đó xảy đến thế nào được, vì tôi không biết đến người nam?” Thiên thần thưa: “Chúa Thánh Thần sẽ đến với Bà, và uy quyền Ðấng Tối Cao sẽ bao trùm Bà. Vì thế Ðấng Bà sinh ra sẽ là Ðấng Thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. Và này, Isave chị họ Bà cũng đã thụ thai con trai trong lúc tuổi già, và nay đã mang thai được sáu tháng, người mà thiên hạ gọi là son sẻ, vì không có việc gì mà Chúa không làm được”.

Maria liền thưa: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên thần truyền”. Và Thiên thần cáo biệt Bà.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin vui lòng chấp nhận lễ tế cao trọng nhất chúng con sắp dâng lên; và khi chúng con cùng chia sẻ tế phẩm là Mình và Máu Ðức Kitô, xin cho chúng con được hưởng ơn cứu độ mà chúng con đang tin tưởng đợi chờ. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng mùa vọng II

Ca hiệp lễ

Thiên thần nói với Đức Ma-ri-a rằng: “Này bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, đặt tên là Giê-su”.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa đã lấy lương thực bởi trời nuôi dưỡng chúng con, xin cũng che chở phù trì và làm cho chúng con được nghiệm thấy nguồn an vui đích thực khi cử hành bí tích Thánh Thể. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

Truyền tin cho Đức Ma-ri-a (Lc 1,26-38)
Lm. Giu-se Đinh Lập Liễm

1. Đến ngày ấn định, Chúa sai thiên thần Gabriel đến thành Nagiarét, báo cho Đức Ma-ri-a đã đính hôn với thánh Giu-se: bà được đầy ơn phúc. Chúa đã chọn bà làm Mẹ Thiên Chúa. Bà sẽ sinh Con Đấng Tối Cao.

Ma-ri-a thưa với Thiên Thần là việc đó không thể xảy ra được vì bà giữ mình đồng trinh không biết đến việc vợ chồng thì làm sao sinh con được. Nhưng Thiên Thần cho bà biết việc đó do Chúa Thánh Thần làm, nên Đấng bà sinh ra là Đấng Thánh, là Con Thiên Chúa… Đồng thời Thiên Thần cũng nói cho biết việc bà Elizabeth đã có thai sáu tháng rồi, vì không có việc gì Thiên Chúa không làm được.

Bấy giờ Bà Ma-ri-a thưa với Thiên Thần: “Này tôi là tôi tớ Chúa, tôi xin vâng như lời Thiên Thần truyền”.

2. Thiên Chúa cần con người cộng tác với Ngài.

Thiên Chúa có thể cứu độ con người bằng bất cứ cách nào theo sự khôn ngoan thượng trí của Ngài. Mặc dù “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”, nhưng trong công cuộc cứu độ này, Ngài không muốn hành động một mình mà muốn có sự cộng tác của con người. Chính vì vậy mà Ngài đã sai sứ thần Gabriel đến hỏi ý kiến Đức Ma-ri-a trong việc làm Mẹ Đấng Cứu Thế. Ngài tôn trọng tự do của con người. Ngài không áp đặt mà chỉ đề nghị. Ngài muốn sự đáp trả sáng suốt của con người. Sau khi Đức Ma-ri-a đã thưa xin vâng, Ngôi Hai Thiên Chúa lập tức đầu thai trong lòng trinh nữ Ma-ri-a và Ma-ri-a đã trở thành Mẹ của Con Thiên Chúa.

3. Trở nên dụng cụ để Thiên Chúa dùng.

Đức Ma-ri-a đã trở nên dụng cụ Thiên Chúa dùng trong công cuộc cứu chuộc loài người sau tiếng “Xin vâng” của Đức Mẹ.

Khi nói đến dụng cụ là nói đến một đồ vật để con người sử dụng theo ý mình. Dụng cụ chỉ biết phục tùng theo ý muốn người sử dụng. Không bao giờ dụng cụ có thể nói với người sử dụng tại sao lại dùng vào việc nọ việc kia, mà chỉ biết hoàn toàn vâng theo người sử dụng nó, có khi người sử dụng phế thải cả dụng cụ, thì chính dụng cụ ấy cũng không có quyền phản đối.

Đức Ma-ri-a đã đặt mình dưới quyền sử dụng của Thiên Chúa vì Ngài nhận thấy mình chỉ là người đầy tớ vô dụng. Tuy nhiên, Chúa có thể dùng vào việc lớn lao mà mình không ngờ. Chúng ta có thể tìm được hình ảnh này trong văn chương bình dân Việt nam:

Ai làm cho cải tôi ngồng,
Cho dưa tôi khú, cho chồng tôi chê.
Chồng chê thì mặc chồng chê,
Dưa khú nấu với cá trê ngọt lừ.

                                                (Ca dao)

Thánh Gioan Vianney, lúc còn là một chủng sinh, học hành rất chậm chạp, tưởng chừng như ngài không có đủ khả năng để tiến tới chức Linh mục. Ngày kia, thừa lệnh Giám mục giáo phận, một vị giáo sư Thần học, đã đến khảo sát Vianney, tội ngiệp Vianney đã không thưa được câu nào. Không giữ được bình tĩnh, vị giáo sư đã đập bàn quát lớn:

– Vianney, anh dốt như con lừa. Với một con lừa như anh, Giáo hội sẽ làm được gì?

Vianney khiêm tốn bình tĩnh trả lời:

– Thưa thầy, ngày xưa Samson chỉ dùng cái hàm của một con lừa, để đánh bại được ba ngàn quân Philitinh, vậy với cả một con lừa này, Thiên Chúa không làm được gì sao?

4. Đức Ma-ri-a có một lòng tin sâu sắc.

Sau khi đã nghe sứ thần báo tin và cắt nghĩa cho Đức Maria hiểu theo quyên lực vô biên của Thiên Chúa, Ngài đã sẵn sàng thưa “Xin vâng”. Câu xin vâng đã nói lên lòng tin sâu sắc của Đức Maria vào quyền năng của Thiên Chúa.

Lịch sử cứu độ thời Cựu ước bắt đầu bằng một hành vi đức tin của Abraham. Ông được gọi là “cha của những kẻ tin”. Lịch sử cứu độ thời Tân Ước cũng bắt đầu bằng hành vi đúc tin của Đức Mẹ. Đức Ma-ri-a được gọi là “mẹ của những kẻ tin”. Lịch sử cứu độ của mỗi người cũng phải bắt đầu bằng hành vi đức tin của người đó.

5.  Truyện: Đức tin nhỏ mà lớn.

Có một bà nổi tiếng đạo dức, nhân hậu và luôn bình tâm trước mọi thử thách. Một bà khác ở xa đó ít dặm, nghe nói thế thì tìm đến, và hy vọng học được bí quyết để sống bình tâm, hạnh phúc. Bà hỏi:

– Thưa bà, có phải bà có một đức tin lớn lao?

Bà thưa:

– Ồ không, tôi không phải là người có đức tin lớn lao, mà chỉ là người có đức tin bé nhỏ đặt vào một Thiên Chúa lớn lao.

KHIÊM NHƯỜNG THUẬN THEO Ý CHÚA
(Ngày 20 tháng 12)
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Qua Lời Tổng Nguyện của ngày lễ hôm nay, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: trong ngày truyền tin, Chúa đã muốn cho Đức Trinh Nữ được đầy tràn ánh sáng của Thánh Thần, và trở nên cung điện của Đấng Tối Cao, để đón nhận Ngôi Lời vĩnh cửu của Thiên Chúa. Ước gì chúng ta học đòi gương khiêm nhường của Đức Trinh Nữ mà luôn luôn thuận theo ý Chúa.

Khiêm nhường thuận theo ý Chúa là điều không dễ chút nào, nhưng, đó lại là cửa ngõ dẫn đưa chúng ta vào hưởng những ân lộc dư đầy của Thiên Chúa. Thật vậy, nếu chúng ta muốn được như Mẹ, trở nên cung điện để đón nhận Ngôi Lời vĩnh cửu của Thiên Chúa, chúng ta phải chấp nhận để cho Chúa thanh luyện chúng ta, như trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, ngôn sứ Isaia đã nói: Này Ta đã tinh luyện ngươi, không phải trong lò lửa như người ta luyện bạc, nhưng trong lò khổ nhục khốn cùng.

Trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, được trích từ Bài Ca Ngợi Mẹ Đồng Trinh, thánh Bênađô đã nài xin Mẹ: Xin Mẹ trỗi dậy với lòng tin, chạy ra với lòng mến và mở cửa bằng sự ưng thuận. Đây Mẹ đã nói: Vâng, này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa làm cho tôi như lời thần sứ nói.

Trong bài đọc một của Thánh Lễ, trước sự cứng đầu cứng cổ của Dân Chúa, ngôn sứ Isaia đã tuyên sấm với mong muốn: nhờ dấu lạ này, mà Dân Chúa biết quay về quy phục Thiên Chúa: Nghe đây, hỡi nhà Đavít, các ngươi làm phiền thiên hạ chưa đủ sao, mà còn muốn làm phiền cả Thiên Chúa của tôi nữa? Vì vậy, chính Chúa Thượng sẽ ban cho các ngươi một dấu: Này đây người trinh nữ sẽ mang thai, sẽ sinh hạ con trai, và đặt tên là Emmanuen.

Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 23, vịnh gia đã cho thấy, chỉ những ai tay sạch lòng thanh, trung thành với Thiên Chúa mới được lên núi thánh của Người: Chúa sẽ ngự vào, chính Người là Đức Vua vinh hiển. Ai được lên núi Chúa? Ai được ở trong đền thánh của Người? Đó là kẻ tay sạch lòng thanh, chẳng mê theo ngẫu tượng.

Lời tiên báo của ngôn sứ Isaia: Này đây một trinh nữ sẽ mang thai, và lời truyền tin của sứ thần cho Đức Maria: Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, cả hai lời tiên báo này đều nhắm tới Đức Kitô, là Đức Vua vinh hiển sẽ ngự đến, là Đấng giữ chìa khóa nhà Đavít sẽ phá tan mọi xích xiềng, tăm tối, như câu Tung Hô Tin Mừng của ngày lễ hôm nay: Lạy Đức Kitô, Ngài nắm giữ chìa khoá nhà Đavít, Ngài mở cửa đưa vào Nước vĩnh hằng. Xin Ngài đến đem ơn giải thoát, cho tù nhân khỏi hết xích xiềng, cho họ không còn ngồi dưới bóng đêm.

Trong bài Tin Mừng, sứ thần đã báo cho Đức Maria biết: Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.

Đức Vua vinh hiển, Đấng giữ chìa khóa nhà Đavít, Đấng muôn dân trông đợi, lại dùng cách thế khiêm nhường, vâng phục thánh ý Chúa Cha để giải thoát nhân loại khỏi xiềng xích của bóng đêm tội lỗi. Đức Maria đã thưa tiếng “xin vâng” để cho Đấng Vâng Lời nhập thể trong cung lòng Mẹ. Mẹ luôn theo sát Con của Mẹ trong khiêm nhường vâng phục thánh ý Thiên Chúa. Ước gì chúng ta cũng biết bắt chước Mẹ khiêm nhường thuận theo ý Chúa trong mọi hoàn cảnh để ơn cứu độ của Chúa được thành toàn nơi chính bản thân chúng ta và nơi những người xung quanh. Ước gì được như thế!

RẤT NGƯỜI VÀ RẤT THÁNH
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa!”. “Xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói!”.

Chính khách William Wilberforce nói, “Tôi đã sống quá nhiều cho uy tín chính trị; vì thế, linh hồn tôi chết đói, còm cõi và gầy gò!”. Sau một thất bại trên chính trường, ông tiết lộ, “Tôi đã quá tằn tiện với Chúa”. Và ông kết luận, “Chúa cho phép tôi được vấp ngã!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Chúa cho phép tôi được vấp ngã!”, đó là một trải nghiệm vừa cay đắng vừa ngọt ngào, một trải nghiệm ‘rất người và rất thánh!’. Vì lẽ, không có gì nằm ngoài kế hoạch của Thiên Chúa, kể cả thất bại. Các chi tiết của biến cố Truyền Tin hôm nay cho thấy điều đó.

“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa!”. Nói đến “nữ tỳ” hay “tôi tớ” là nói đến một cái gì đó ‘rất người’, yếu hèn, dễ thất bại. Vậy mà, Thiên Chúa thường kêu gọi từng người với những gì yếu hèn và dễ thất bại của họ. Biến cố Truyền Tin đã xảy ra ở một nơi cụ thể; với một thiếu nữ yếu hèn cụ thể; cũng như lời hứa về ‘ái nữ tinh tuyền’ này cũng đã tiên báo cụ thể với một vị vua cụ thể. Chính Thiên Chúa đích thân hứa ban Đấng Cứu Độ với Akhát, vào một thời điểm rõ ràng - bài đọc Isaia - “Này đây người trinh nữ sẽ mang thai, sẽ sinh hạ con trai”. Sống đức tin, sống ơn gọi, là sống mối quan hệ cá nhân cụ thể của tôi với Chúa. Và quan trọng hơn, tôi có đáp lại Ngài cách cá nhân như vậy không?

“Xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần nói!”. Maria, một thiếu nữ xuân thì, nhờ cởi mở với kế hoạch của Thiên Chúa, đã tạo nên một sự khác biệt cho nhân loại, mở ra kỷ nguyên cứu độ! Cũng thế, bạn và tôi được mời thưa “Vâng” với Chúa để cũng có thể tạo nên một sự khác biệt khi xây dựng một nền văn minh tình thương ‘rất thánh’ dù khá nhỏ bé, vì ai trong chúng ta cũng có thể góp phần xây dựng Vương Quốc.

Đã từ lâu, dân Chúa ngóng đợi một vị Thiên Sai, Maria cũng mong chờ Ngài; tuy nhiên, không bao giờ cô nghĩ rằng, mình có thể là mẹ của Đấng ấy! Và sẽ rất thú vị nếu có một câu hỏi tương tự, “Vậy khi nào Thiên Chúa mới phái một ai đó đến cứu thế giới hôm nay?”. Kìa, Ngài phái rồi! Trên thực tế, Ngài đã cố làm điều đó qua bạn và tôi! Mỗi chúng ta dù là ‘rất người’ vẫn có thể là một vị thánh. Với sức mạnh của ân sủng, chúng ta có thể cứu lấy thế giới. Tại sao không? Thiên Chúa đã gọi tôi, trao cho tôi một sứ mệnh. Vấn đề là tôi có nhận ra cuộc sống của tôi có thể ‘tuyệt vời’, nếu nó được sống ‘tuyệt vời’ với một tình yêu ‘rất thánh’ tràn đầy ‘tuyệt vời’ như Đức Mẹ không!

Kính thưa Anh Chị em,

“Tôi đây là nữ tỳ của Chúa!”. Ước gì bạn và tôi có thể thưa lên như thế! Thiên Chúa ban hơi thở, sự sống và ân sủng; để với những ân phúc ấy, chúng ta hoàn tất kế hoạch ‘rất thánh’ của Ngài. Thế nhưng, đừng quên “Chúa cho phép tôi được vấp ngã!”. Phải, ngang qua những thất bại, yếu hèn, Ngài thanh luyện chúng ta. Như vậy, vấn đề là mỗi người cần biết uốn mình theo ý muốn của Ngài. Không ai khác có thể thay tôi làm công việc đó. Như Maria, mỗi người hãy hoàn tất ơn gọi của mình trong khiêm tốn. Vì thế, dẫu ‘rất người’, với ơn Chúa, bạn và tôi vẫn có thể góp phần vào kế hoạch ‘rất thánh’ của Ngài.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, linh hồn con còm cõi, gầy gò vì con quá tằn tiện với Chúa. Dạy con “đừng tuyệt vọng”, nhưng biết đứng lên và đi tới sau mỗi lần vấp ngã!”, Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây