Lời Chúa THỨ BA TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN

Thứ bảy - 11/11/2023 19:36 |   216
“Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.” (Lc 17,10)

14/11/2023
THỨ BA TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN

t3 t32 TN

Lc 17,7-10


ĐẦY TỚ VÔ DỤNG
“Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.”  (Lc 17,10)

Suy niệm: Chủ vắng nhà, gà vọc niêu tôm”. Bình thường gà kiếm ăn ngoài sân vườn. Nhưng khi chủ vắng nhà, những con gà táo tợn có thể vào tận trong bếp, cạy vung nồi kiếm mồi. Kiếm ăn là việc phải làm để sống. Nhưng kiếm ăn không đúng chỗ trở thành hành vi quậy phá, không chấp nhận được. Câu tục ngữ trên ám chỉ xáo trộn khi lạm dụng chức quyền, người ta không hành xử đúng với địa vị, chức phận của mình. Đành rằng, các môn đệ thật đáng khen khi hoàn thành sứ mạng phục vụ, tuy nhiên họ không được coi đó như ‘công trạng’ để rồi lên mặt kiêu căng. Trái lại, Chúa dạy họ phải khiêm tốn, coi mình như đầy tớ vô dụng, chỉ làm việc bổn phận theo lệnh truyền của chủ mà thôi.

Mời Bạn: Thánh Phao-lô tâm sự: Thật vậy, đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!” (1Cr 9,16). Biếng nhác, thiếu tinh thần trách nhiệm, cộng tác là một thiếu sót. Tuy nhiên, tham gia việc chung để rồi cậy công, kiêu căng tự phụ lại là một tệ nạn nguy hiểm không kém. Lạc giáo, ly giáo thường không đến từ bên ngoài nhưng từ những cá nhân, tổ chức bên trong Giáo hội, bất chấp quyền bính, đề xuất và áp đặt những điều sai trái với giáo huấn Hội thánh.

Sống Lời Chúa: Tôi phục vụ cộng đoàn trong tinh thần khiêm tốn, biết lắng nghe và vâng phục.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, xin cho chúng con biết quên mình phục vụ, theo ơn Chúa Thánh Thần hướng dẫn, để góp phần xây dựng sự bình an và hiệp nhất trong cộng đoàn Hội Thánh. Amen.

Ngày 14 tháng 11: Lạy Chúa! Khi cầu nguyện cho những người đã qua đời, xin cho chúng con cũng biết xin cho chính mình được ơn chết lành, muốn “chết lành”, thì trước hết, chúng con phải lo “sống thánh” bằng cách thực hành các mối phúc mà Chúa đã truyền dạy: “Phúc cho ai bị bách hại”. Bách hại mà Chúa muốn nói ở đây là những bách hại không thể tránh được, chứ không phải loại bách hại, mà chúng con tự gây ra cho mình, qua việc ngược đãi người khác, hay làm cho người khác không thể chịu nổi do thói kiêu căng của chúng con. Xin cho chúng con ý thức rằng: Bách hại không phải là chuyện của quá khứ, vì hôm nay chúng con cũng kinh nghiệm nó, hoặc là qua việc đổ máu của nhiều vị tử đạo thời nay, hoặc như bị vu khống và bị lừa dối: như Chúa gọi là “có phúc”, khi người ta vu khống chúng con đủ điều xấu xa vì Chúa. Amen.
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
THỨ BA TUẦN 32 THƯỜNG NIÊN

Ca nhập lễ

Xin cho lời tôi khẩn nguyện thấu đến tai Chúa; lạy Chúa, xin Chúa lắng tai nghe tiếng tôi kêu cầu.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin đẩy xa những gì cản bước tiến chúng con, trên đường về với Chúa, để một khi xác hồn thanh thản, chúng con được hoàn toàn tự do thực hiện ý Chúa. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: (Năm I) Kn 2, 23 – 3, 9

“Ðối với con mắt người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết, nhưng thật ra các ngài sống trong bình an”.

Trích sách Khôn Ngoan.

Thiên Chúa đã tạo dựng con người giống hình ảnh Chúa để sống vĩnh viễn. Nhưng bởi ác quỷ ghen tương, nên tử thần đột nhập vào thế gian: kẻ nào thuộc về nó thì bắt chước nó.

Linh hồn những người công chính ở trong tay Chúa, và đau khổ sự chết không làm gì được các ngài. Ðối với con mắt người không hiểu biết, thì hình như các ngài đã chết, và việc các ngài từ biệt chúng ta, là như đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng thật ra, các ngài sống trong bình an. Và trước mặt người đời, dầu các ngài có chịu khổ hình, lòng cậy trông của các ngài cũng không chết.

Sau một giây lát chịu khổ nhục, các ngài sẽ được vinh dự lớn lao, vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa, và chấp nhận các ngài như của lễ toàn thiêu. Khi đến giờ Chúa ghé mắt nhìn các ngài, các người công chính sẽ sáng chói và chiếu tỏ ra như ánh lửa chiếu qua bụi lau. Các ngài sẽ xét xử các dân tộc, sẽ thống trị các quốc gia, và Thiên Chúa sẽ ngự trị trong các ngài muôn đời.

Các ngài đã tin tưởng ở Chúa, thì sẽ hiểu biết chân lý, và trung thành với Chúa trong tình yêu, vì ơn Chúa và bình an sẽ dành cho những người Chúa chọn.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 33, 2-3. 16-17. 18-19

Ðáp: Tôi chúc tụng Thiên Chúa trong mọi lúc

Xướng: Tôi chúc tụng Thiên Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên lỉ ngợi khen Người. Trong Thiên Chúa linh hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.

Xướng: Thiên Chúa để mắt coi người hiền đức, và tai Người lắng nghe tiếng họ cầu. Thiên Chúa ra mặt chống người làm ác, để tẩy trừ di tích chúng nơi trần gian.

Xướng: Người hiền đức kêu cầu và Chúa nghe lời họ, Người cứ họ khỏi mọi nỗi âu lo. Thiên Chúa gần gũi những kẻ đoạn trường, và cứu chữu những tâm hồn đau thương dập nát.

Bài Ðọc I: (Năm II) Tt 2, 1-8. 11-14

“Chúng ta hãy sống đạo đức, khi trông đợi niềm hy vọng hạnh phúc và cuộc xuất hiện của Ðức Giêsu Kitô là Thiên Chúa và là Ðấng cứu độ chúng ta”.

Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi cho Titô.

Con thân mến, con hãy giảng dạy những gì hợp với đạo lý lành mạnh. Những ông cao niên hãy sống tiết độ, đoan trang, khôn ngoan, lành mạnh trong đức tin, đức mến, đức kiên nhẫn. Các bà cao niên cũng thế, phải ăn ở thánh thiện, chớ nói hành nói xấu, chớ mê say rượu chè, nhưng biết dạy đường lành, để dạy cho các thiếu phụ biết mến chồng thương con, khôn ngoan, thanh khiết, tiết độ, chăm lo việc nhà, hiền hậu, tùng phục chồng, để lời Thiên Chúa khỏi bị xúc phạm.

Các thanh niên cũng thế, con hãy khuyên dạy cho chúng biết tiết độ. Trong mọi sự, con hãy nên gương mẫu về các việc lành, tinh tuyền trong giáo huấn, trang nghiêm, lời lẽ lành mạnh không ai bắt bẻ được, để đối phương phải xấu hổ, vì không thể nói xấu chúng ta điều gì.

Vì chưng, ân sủng của Thiên Chúa, Ðấng Cứu Ðộ chúng ta, đã xuất hiện cho mọi người, dạy chúng ta từ bỏ gian tà và những dục vọng trần tục, để sống tiết độ, công minh và đạo đức ở đời này, khi trông đợi niềm hy vọng hạnh phúc và cuộc xuất hiện sự vinh quang của Ðức Giêsu Kitô là Thiên Chúa cao cả và là Ðấng Cứu Ðộ chúng ta. Người đã hiến thân cho chúng ta để cứu chuộc chúng ta khỏi mọi điều gian ác, luyện sạch chúng ta thành một dân tộc xứng đáng của Người, một dân tộc nhiệt tâm làm việc thiện.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 36, 3-4. 18 và 23. 27 và 29

Ðáp: Người hiền được Chúa ban ơn cứu độ (c. 39a).

Xướng: Hãy trông cậy Chúa và hãy làm lành, để được cư ngụ trong đất nước, thọ hưởng an ninh. Hãy hân hoan tin tưởng vào Chúa, Người sẽ ban cho sự lòng bạn thỉnh cầu. 

Xướng: Chúa chăm lo cho mạng sống người nhân đức, và phần gia nghiệp họ còn mãi muôn đời. Nhờ ơn Chúa mà hiền nhân vững bước, và Người yểm hộ đường lối người đi.

Xướng: Hãy tránh ác và hãy làm lành, hầu được an cư tới ngàn thu. Những người hiền sẽ được đất nước, và cư ngụ ở đó tới ngàn thu. – Ðáp.

Alleluia: Cl 3, 16a và 17c

Alleluia, alleluia! – Nguyện cho lời Chúa Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em; anh em hãy nhờ Ðức Kitô mà tạ ơn Chúa Cha. – Alleluia.

Phúc Âm: Lc 17, 7-10

“Chúng tôi là đầy tớ vô dụng: vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán: “Ai trong các con có người đầy tớ cày bừa hay chăn súc vật ngoài đồng trở về liền bảo nó rằng: “Mau lên, hãy vào bàn dùng bữa”, mà trái lại không bảo nó rằng: “Hãy lo dọn bữa tối cho ta, hãy thắt lưng và hầu hạ ta cho đến khi ta ăn uống đã, sau đó ngươi mới ăn uống”? Chớ thì chủ nhà có phải mang ơn người đầy tớ, vì nó đã làm theo lệnh ông dạy không? Thầy nghĩ rằng không.

“Phần các con cũng vậy, khi các con làm xong mọi điều đã truyền dạy các con, thì các con hãy nói rằng: “Chúng tôi là đầy tớ vô dụng, vì chúng tôi đã làm điều chúng tôi phải làm”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin mở lượng khoan hồng đoái nhìn lễ vật Hội Thánh Chúa tiến dâng; để khi cử hành lễ tưởng niệm Con Chúa chịu khổ hình thập giá, chúng con biết đem cả tâm hồn lãnh nhận ơn phục sinh. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ

Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi, trên đồng cỏ xanh rì, Người thả tôi nằm nghỉ, Người hướng dẫn tôi tới nguồn nước, chỗ nghỉ ngơi.

Hoặc đọc

Hai môn đệ đã nhận ra Chúa Giêsu khi Người bẻ bánh.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, chúng con xin hết lòng cảm tạ, vì Chúa đã dùng của ăn thánh bồi dưỡng chúng con, và tuôn đổ trên chúng con sức mạnh của Chúa, xin tiếp tục ban ơn Thánh Thần giúp chúng con bền chí sống cuộc đời ngay thẳng. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

KHIÊM NHƯỜNG TRONG PHỤC VỤ (Lc 17,7-10)
Lm. Giu-se Đinh Lập Liễm

1. Tiếp tục chương 17, Đức Giê-su đã dựa vào dụ ngôn người đầy tớ của ông chủ để dạy các Tông đồ tinh thần khiêm nhường trong phục vụ. Đức Giê-su dạy bài học phục vụ. Muốn phục vụ, trước hết hãy khiêm tốn, khiêm tốn đến mức tự coi mình là đầy tớ. Khi ta đã coi mình là đầy tớ rồi thì ta sẽ không ngại phục vụ người khác, hơn nữa ta sẽ coi tất cả những gì ta làm cho người khác đều là bổn phận. Chúng ta không nên huênh hoang, tự đắc với những gì mình làm được vì tất cả mọi sự đều do Chúa ban. Chúng ta chỉ là dụng cụ của Chúa, nên phải có thái độ khiêm tốn khi phục vụ.

2. Bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giê-su muốn các môn đệ đề cao cảnh giác trước tính kiêu ngạo của những người biệt phái và luật sĩ. Họ quan niệm Thiên Chúa như một ông chủ hà khắc, chi li, thưởng phạt tùy theo công đức của mỗi người. Chính vì thế mà họ coi những việc lành phúc đức như ăn chay, cầu nguyện, hãm mình, bố thí… là những việc lành  mà Thiên Chúa buộc phải thưởng bội hậu cho họ. Hình ảnh của người đầy tớ tự cho mình là người vô dụng mà Đức Giê-su sử dụng trong mạch văn này có ý nói rằng, con người không có bất cứ quyền nại đến công nghiệp của mình để buộc Thiên Chúa ban ơn cho mình. Thiên Chúa ban ơn cho con người một cách nhưng không, và để đáp lại ân huệ của Ngài, con người chỉ có thể nói lên lòng tri ân và phó thác mà thôi. Tất cả cuộc sống của mình, tất cả những gì mình làm được, con người chỉ có thể và dâng lên Thiên Chúa như một đáp đền và phó thác mà thôi (Hiền Lâm).

3. Tin Mừng hôm nay còn mời gọi chúng ta nhìn nhận những thiếu sót của chúng ta: có lẽ dung mạo của một Chúa Ki-tô phục vụ và phục vụ cho đến chết chưa được phản ánh trên gương mặt  của các Ki-tô hữu; tinh thần phục vụ đích thực của Ki-tô giáo vẫn chưa được sáng tỏ và thể hiện qua cách sống của các Ki-tô hữu. Đức Giê-su đã khẳng định: “Khi làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi chỉ làm những việc bổn phận mà thôi”. Đầy tớ là người làm tất cả mọi sự vì chủ, đầy tớ là người hoàn toàn sống cho chủ. Dĩ nhiên, ở đây, Đức Giê-su không có ý đề cao quan hệ chủ tớ trong xã hội. Ngài đã không xem quan hệ trong xã hội con người và Thiên Chúa như một quan hệ chủ tớ; Ngài đã chẳng mạc khải cho chúng ta Thiên Chúa như một người Cha và mời gọi chúng ta gọi Thiên Chúa là Cha sao (R.Veritas)?

4. Người đầy tớ trong câu chuyện cũng hữu dụng đấy chứ. Vì hữu dụng, ông chủ mới nuôi đầy tớ trong nhà. Quả thật, hằng ngày người ta làm việc đủ thứ việc nào là đồng áng, nào là chăn chiên; lại còn phục vụ bàn ăn cho chủ. Nhưng người đầy tớ của Chúa thì vừa vô dụng, vừa hữu dụng. Vô dụng bởi vì Chúa là Đấng hoàn hảo vô cùng. Chúng ta có làm công kia việc nọ gọi là làm cho Chúa  thì cũng không vì thế mà Chúa được hoàn hảo hơn. Nhưng hữu dụng ở chỗ Ngài muốn chúng ta cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa ngõ hầu “làm vinh danh Chúa và mưu ích cho các linh hồn”, trong đó mưu ích cho chính chúng ta nữa (5 phút Lời Chúa).

5. Tóm lại, qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa dạy chúng ta hãy sống khiêm nhường. Bởi vì tất cả những khả năng, những thành công, những việc lớn nhỏ chúng ta làm được đều do Chúa ban, không có Chúa chúng ta không làm gì được và cũng không làm được gì. Chúng ta chỉ là dụng cụ của Chúa, nên không được huênh hoang tự đắc, nếu huênh hoang đề cao cái tôi, khuếch đại giá trị của mình, tự cho mình là có công trạng hay không có mình thì không xong hay không hoàn thành được. Đó là kiêu ngạo mà thôi. Xin Chúa cho tất cả chúng ta luôn biết làm việc trong ý hướng ngay lành và nhất là trong tinh thần khiêm nhường.

6. Truyện: Khiêm tốn là một điều khó.

Một thầy rabbi già đau bệnh nằm liệt giường. Các môn đệ thì thầm nói chuyện bên cạnh ông. Họ hết lời ca tụng các nhân đức vô song của thầy.

Một người trong bọn họ nói: “Từ thời Sa-lô-môn đến nay, chưa có ai khôn ngoan như thầy”. Người khác nói: “Đức tin của thầy ngang ngửa với đức tin của tổ phụ Áp-ra-ham”. Người thứ ba nói: “Chắc chắn sự kiên nhẫn của thầy không thua sự kiên nhẫn của ông Gióp”. Người thứ tư thêm vào: “Về sự cầu nguyện thân mật với Chúa, chỉ có Maisen và thầy mà thôi”.

Vị rabbi tỏ ra bồn chồn không vui. Khi các môn đệ đã ra về hết, vợ ông mới hỏi: “Ông có nghe họ ca tụng ông không”?

Ông liền trả lời: “Có”. Nhưng vợ ông lại hỏi: “Thế tại sao ông lại tỏ thái độ bực tức như thế”? Vị rabbi than phiền: “Vì không có ai nhắc đến sự khiêm tốn của tôi”.

KHÔN và DẠI
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Lời Tổng Nguyện trong suốt Tuần 32 Thường Niên này là: xin đẩy xa những gì cản bước tiến chúng ta, trên đường về với Chúa, để một khi xác hồn thanh thản, chúng ta được hoàn toàn tự do thực hiện ý Chúa.

Sự khôn ngoan của thế gian sẽ ngăn cản bước tiến của chúng ta trên đường về với Chúa. Sự khôn ngoan của Thập Giá sẽ làm cho chúng ta được thanh thản, hoàn toàn tự do để thực hiện ý Chúa.

Khôn ngoan của thế gian sẽ cậy nhờ vào những gì thế gian ban tặng. Khôn ngoan của Thập Giá sẽ tìm nương ẩn nơi Thiên Chúa như lời Ca Nhập Lễ: Lạy Chúa, xin cho lời con nguyện vọng lên tới tai Ngài, xin lắng nghe tiếng lòng thổn thức. Chúng ta tìm nương ẩn nơi Chúa, bởi vì, Chúa là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì. Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ như lời Ca Hiệp Lễ mà các nhà phụng vụ đã chọn cho tuần này.

Bài đọc một, được trích từ sách Khôn Ngoan, cho thấy: Linh hồn người công chính ở trong tay Thiên Chúa, và chẳng cực hình nào động tới được nữa. Bọn ngu si coi họ như đã chết rồi; khi họ ra đi, chúng cho là họ gặp phải điều vô phúc. Lúc họ xa rời chúng ta, chúng tưởng là họ bị tiêu diệt, nhưng thực ra, họ đang hưởng an bình. Người đời nghĩ rằng họ đã bị trừng phạt, nhưng họ vẫn chứa chan hy vọng được trường sinh bất tử.

Bài Đáp Ca, với Thánh Vịnh 33, vịnh gia cho thấy: những ai cậy trông vào Chúa sẽ không thất vọng bao giờ, cho dẫu, đang gặp cơn nguy khốn, họ vẫn không ngừng chúc tụng Chúa. Họ kêu xin, và Chúa đã nhận lời, giải thoát khỏi mọi cơn nguy khốn. Chúa gần gũi những tấm lòng tan vỡ, cứu những tâm thần thất vọng ê chề.

Câu Tung Hô Tin Mừng mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay là: Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, Cha Thầy và Thầy sẽ đến với người ấy. Kiên trì, nhẫn nại thực hiện những gì Chúa dạy, Chúa sẽ không bỏ mặc bao giờ.

Khôn ngoan theo kiểu thế gian là tìm đủ mọi cách để quy về mình, có lợi cho mình. Khôn ngoan của Thập Giá thì quy hướng mọi sự về Chúa và làm vinh danh Chúa. Trong bài Tin Mừng, người đầy tớ không quy về mình, nhưng, đã biết quy hướng về ông chủ, và chỉ nhận mình là người đầy tớ vô dụng, chỉ làm việc bổn phận mà thôi.

Kính sợ Chúa là đầu mối khôn ngoan. Người đầy tớ kính sợ ông chủ nên chuyên chăm là việc, dù có làm được gì, thì vẫn ý thức thân phận đầy tớ của mình. Chúng ta chỉ là đất sét trong tay người thợ gốm, dù cục đất sét của chúng ta có trở thành kiệt tác, khiến mọi người ngưỡng mộ, thì chúng ta vẫn chỉ là thụ tạo trong tay Thiên Chúa sáng tạo. Chúng ta được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Thiên Chúa là Đấng đang soi gương, chúng ta chỉ là hình ảnh trong gương, ấy thế mà, chúng ta lại muốn tiếm quyền Thiên Chúa, chúng ta muốn thủ tiêu người đang soi gương, làm như thế, tưởng là khôn ngoan, nhưng, thật ra, là dại hết chỗ nói.

Tất cả đều do bởi ơn Chúa. Hồng ân Chúa như mưa như mưa, chúng ta hứng, thì có nước. Việc hứng nước không phải là điều kiện để cho mưa rơi; Mưa rơi cách nhưng không, chẳng liên quan gì đến việc hứng nước, nhưng, trời mưa, mà chúng ta không hứng, thì chúng ta sẽ không có nước, việc hứng nước là điều kiện để chúng ta có được nước, chứ không phải điều kiện để mưa rơi. Lời ca tụng của chúng ta chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng, đem lại cho chúng ta sự sống đời đời.

Ý thức mình chỉ là đầy tớ vô dụng là khôn ngoan; tự cao tự đại với những gì mình làm được, rồi phủ nhận thân phận đầy tớ của mình là ngu dại. Nhận thức đúng chỗ đứng của mình, chúng ta sẽ đẩy xa được những gì cản bước tiến chúng ta, trên đường về với Chúa, và sẽ giúp xác hồn chúng ta được thanh thản, mà hoàn toàn tự do thực hiện ý Chúa.

THƯỚC ĐO ĐỨC TIN

Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, “Chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi!”.

Tại một miền quê khá yên tĩnh, một mục sư tận tuỵ phục vụ, dù con số giáo dân thật ít ỏi. Năm này qua năm khác, sứ vụ của ông xem ra khá đơn điệu. Chỉ sau nhiều năm, ông mới biết, một trong những người mà ông đã chinh phục cho Chúa Kitô là Charles Spurgeon, mệnh danh “Hoàng Tử của Các Nhà Truyền Giáo”. Spurgeon đã đem về cho Chúa hàng vạn linh hồn. “Không có giới hạn nào cho những điều tốt mà một người có thể làm, nếu người ấy không quan tâm đến phần thưởng!”.

Kính thưa Anh Chị em,

Sứ điệp Tin Mừng hôm nay không dựa trên thái độ của ‘chủ’ nhưng dựa trên thái độ của ‘tớ’, thái độ phục vụ! Chúa Giêsu cho biết, đó chính là ‘thước đo đức tin’ của người môn đệ. ‘Tớ’ phải hoàn thành nhiệm vụ mà không mong đợi phần thưởng của ‘chủ’.

Chúa Giêsu tiết lộ điều này bằng một dụ ngôn, mà thoạt đầu, gây bối rối: một ông chủ hống hách và thờ ơ. Nhưng chính thái độ khô khốc ‘chủ tớ’ của ông lại làm nổi bật sự nhu mì nơi người đầy tớ. Đây là cách bày tỏ đức tin bạn và tôi cần có đối với Chúa: khiêm tốn phục vụ, không tính toán hay viện cớ mình đã làm được điều này điều kia.

“Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng” diễn tả sự khiêm nhường và sẵn lòng, mang lại nhiều lợi ích cho Giáo Hội và thế giới từ những con người thầm lặng. Nếu tôi tớ phải hoàn thành bổn phận của họ, thì chúng ta, môn đệ Giêsu, phải hoàn thành sứ mệnh Ngài trao biết bao! Chúng ta sẽ làm tất cả cách hân hoan, vui vẻ; vì lẽ, bất cứ điều gì chúng ta có, chúng ta là, đều đã là quà tặng của Thiên Chúa và chúng đến từ Ngài.

Đối với những người có đức tin, mọi sự đều là dấu chỉ; đối với những người yêu thương, mọi thứ đều là quà tặng! Làm việc cho Vương Quốc đã là một phần thưởng lớn lao; do đó câu nói “Chúng tôi là những đầy tớ vô dụng” không nên được giải thích với sự chán nản hay buồn bã, nhưng đó phải là tâm tình  của một môn đệ đầy tràn niềm vui thực sự khi biết mình được mời cộng tác với Chúa trong tiến trình cứu độ của Ngài. Thánh Vịnh đáp ca thật sâu lắng, “Tôi sẽ không ngừng chúc tụng Chúa!”. Thế thôi!

Đức Bênêđictô 16 nói, “Nếu chúng ta phục vụ ý muốn của Thiên Chúa với lòng khiêm tốn, không đòi hỏi bất cứ điều gì từ Ngài, thì chính Chúa Giêsu lại phục vụ chúng ta, giúp đỡ chúng ta, khích lệ chúng ta; Ngài ban cho chúng ta sức mạnh và sự thanh thản!”. Bài đọc khôn ngoan hôm nay viết, “Ai trung thành, sẽ được Chúa yêu thương và cho ở gần Người, vì Người ban ân phúc và xót thương những ai Người tuyển chọn!”. Sự trung thành tin yêu đó là ‘thước đo đức tin’ của người môn đệ!

Kính thưa Anh Chị em,

“Chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi!”. Phục vụ Thiên Chúa, bạn và tôi đừng bao giờ nghĩ mình đang ‘làm ơn’ cho Ngài! Đó không phải là một hành động ‘rộng lượng’ từ phía chúng ta mà là ‘rộng lượng’ từ phía Ngài! Chúa chẳng hề nợ ai! Như Mẹ Maria, bạn và tôi xem những gì Chúa trao là một ân phúc trọng đại; và coi đó là ‘phương tiện’ nhanh nhất Chúa ban để chúng ta cất bước trên lộ trình hướng tới đỉnh trọn lành. Hiểu được Chúa là ai, chúng ta sẽ không bao giờ ngần ngại làm tôi tớ, thậm chí là nô lệ Ngài.
Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, thông thường, ‘chưa làm, con đã đòi thưởng’. Dạy con làm điều tốt một cách không giới hạn, chẳng màng quan tâm đến việc thưởng khen chốn bụi trần này!”, Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây