Lời Chúa THỨ NĂM TUẦN 3 MÙA CHAY

Thứ tư - 06/03/2024 18:35 |   148
Trong số đó có mấy người lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.” Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. (Lc 11,14-23)

07/03/2024
THỨ NĂM ĐẦU THÁNG TUẦN 3 MÙA CHAY
Thánh Perpêtua và Fêlicita, tử đạo

t5 t3 MC

Lc 11,14-23

BỆNH ‘MÙ DẤU LẠ’
Trong số đó có mấy người lại bảo: “Ông ấy dựa thế quỷ vương Bê-en-dê-bun mà trừ quỷ.” Kẻ khác lại muốn thử Người, nên đã đòi Người một dấu lạ từ trời. (Lc 11,14-23) 

Suy niệm: Người mù thể lý không thấy ánh sáng không phải vì không có mặt trời hoặc mặt trời không chiếu sáng mà vì chính họ không có khả năng nhìn thấy ánh sáng. Những người bị thành kiến che khuất tầm nhìn cũng vậy, họ giống như đeo kính đen, chỉ thấy một màu đen tối dù thực sự bầu trời vẫn trong sáng. Trong khi dân chúng chứng kiến Chúa Giê-su trừ quỷ câm thì sửng sốt nhìn nhận Ngài là “Con vua Đa-vít”, là Đấng Mê-si-a, thì có những người –phúc âm theo Mát-thêu cho biết đó là những người Pha-ri-sêu (x. Mt 12,22-24)– lại vì thành kiến không nhận ra dấu lạ mà còn xuyên tạc Chúa “dựa thế Bê-en-dê-bun” là tướng quỷ để trừ quỷ. Thành kiến khiến họ bị ‘mù dấu lạ’, họ không thể nhận biết “Triều đại của Thiên Chúa đã đến ở giữa họ” rồi.
 

Mời Bạn: Ai dám nói con mắt đức tin của mình luôn luôn sáng? Có người ‘mù dấu lạ’ mà cứ tưởng mình sáng, không thấy cần được chữa lành! “Lời Chúa là ngọn đèn soi bước chân con” (Tv 118,105). Ánh sáng Lời Chúa vẫn có đó, nhưng vấn đề là bạn có để ánh sáng đó hướng dẫn hay không. Trong một ngày, bạn có dành thời gian để đọc và suy niệm Lời Chúa, để Lời Ngài trở thành “ngọn đèn soi bước chân bạn” không?
 

Sống Lời Chúa: Dành thời gian ngay đầu ngày để suy niệm Lời Chúa, để Lời Ngài hướng dẫn bạn trong cả ngày sống.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp chúng con sống tinh thần mùa Chay bằng cách sống theo Lời Chúa, ngõ hầu chúng con nhận ra được việc Chúa làm trên thế giới này và trên cuộc đời chúng con.

Thứ Năm MC III: Lạy Chúa! Chúa đã khiển trách nặng lời, khi những người Pharisêu cho rằng: Chúa dựa thế quỷ vương mà trừ quỷ, và Chúa cũng đã cảnh báo họ khi nói: “Ai không cùng Tôi thu góp, là phân tán”. Nếu những người Pharisêu biết bỏ đi cái nhìn định kiến về Chúa, họ sẽ có được cái nhìn của trực giác, cái nhìn bất nhị, để có thể nhìn thấy mọi sự trong sự thu góp. Chính tại tâm hồn phân rẽ của họ, mà họ bị phân tán không thể cùng Chúa thu góp. Xin cho chúng con sống tâm tình sám hối Mùa Chay bằng cách: thoát khỏi tư duy logic nhị nguyên để quy hướng mọi sự về Chúa, là cội nguồn duy nhất phát sinh mọi sự. Amen.
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
THỨ NĂM TUẦN 3 MÙA CHAY

Ca nhập lễ

Chúa phán: “Ta là phần rỗi của dân Ta. Trong bất cứ nghịch cảnh nào họ kêu cầu Ta, Ta sẽ nhậm lời họ, và Ta sẽ là Chúa của họ đến muôn đời”.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa uy linh cao cả. Nay đã gần đại lễ vượt qua, cúi xin Chúa cho lòng chúng con thêm sốt sắng nhiệt thành để đón mừng mầu nhiệm cứu độ. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: Gr 7, 23-28

“Này là dân không chịu nghe lời Chúa là Thiên Chúa của họ”.

Trích sách Tiên tri Giêrêmia.

Ðây Chúa phán: Ta truyền cho họ lời này: Các ngươi hãy nghe lời Ta, thì Ta sẽ là Thiên Chúa các ngươi, và các ngươi sẽ là dân Ta. Các ngươi hãy đi trong mọi đường lối mà Ta truyền dạy cho các ngươi, để các ngươi được hạnh phúc.

Nhưng họ không nghe, họ không chịu lắng tai, họ vẫn chạy theo ý định và lòng xấu xa của họ, họ đã ngoảnh mặt đi chứ không nhìn Ta. Từ ngày cha ông họ ra khỏi đất Ai-cập cho đến ngày nay, ngay từ sáng sớm, Ta lần lượt sai các tiên tri tôi tớ của Ta đến với họ, nhưng họ không nghe Ta, không chịu lắng tai nghe. Họ tỏ ra cứng đầu cứng cổ, và còn sống tệ hơn cha ông họ! Ngươi có nói cho họ biết tất cả các điều ấy, thì họ sẽ không nghe ngươi đâu; Vậy ngươi hãy nói cho họ biết: Này là dân không chịu nghe lời Chúa là Thiên Chúa của họ, không chấp nhận kỷ luật, lòng trung tín đã mất và miệng họ không còn nhắc đến nữa.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 94, 1-2. 6-7. 8-9

Ðáp: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: Các bạn đừng cứng lòng

Xướng: Hãy tới, chúng ta hãy reo mừng Chúa, hãy hoan hô Ðá Tảng cứu độ của ta! Hãy ra trước thiên nhan với lời ca ngợi; chúng ta hãy xướng ca để hoan hô Người.

Xướng: Hãy tiến lên, cúc cung bái và sụp lạy; hãy quỳ gối trước nhan Chúa, Ðấng tạo thành ta. Vì chính Người là Thiên Chúa của ta, và ta là dân Người chăn dẫn, là đoàn chiên thuộc ở tay Người.

Xướng: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: “Ðừng cứng lòng như ở Mêriba, như hôm ở Massa trong khu rừng vắng, nơi mà cha ông các ngươi đã thử thách Ta, họ đã thử Ta mặc dầu đã thấy công cuộc của Ta”.

Câu Xướng Trước Phúc Âm

Ðây là lúc thuận tiện, đây là ngày cứu độ.

PHÚC ÂM: Lc 11, 14-23

“Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca.

Khi ấy, Chúa Giêsu trừ một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi, người câm liền nói được và dân chúng đều bỡ ngỡ. Nhưng có mấy người trong bọn họ nói rằng: “Ông ta nhờ tướng quỷ Bêelgiêbút mà trừ quỷ”. Mấy kẻ khác muốn thử Người, nên xin Người một dấu lạ từ trời xuống. Nhưng Người biết ý của họ, liền phán:

“Nước nào tự chia rẽ, sẽ diệt vong, và nhà cửa sẽ sụp đổ chồng chất lên nhau. Vậy nếu Sa-tan cũng tự chia rẽ, thì nước nó làm sao đứng vững được? Bởi các ngươi bảo Ta nhờ Bêeliêbút mà trừ quỷ, vậy nếu Ta nhờ Bêelgiêbút mà trừ quỷ, thì con cái các ngươi nhờ ai mà trừ? Bởi đó, chính con cái các ngươi sẽ xét xử các ngươi. Nhưng nếu Ta nhờ ngón tay Thiên Chúa mà trừ quỷ, ắt là nước Thiên Chúa đã đến giữa các ngươi rồi.

“Khi có người khoẻ mạnh và võ trang đầy đủ canh giữ nhà mình, thì của cải người đó được an toàn; nhưng nếu có người mạnh hơn xông đến đánh bại hắn, thì sẽ tước hết khí giới hắn tin tưởng, và làm tiêu tan hết những gì đã tước đoạt. Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta, và ai không thu góp với Ta là phân tán”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin thanh tẩy chúng con sạch mọi khuynh hướng xấu để của lễ chúng con dâng đáng được Chúa ưng nhận. Chúa đã hứa cho chúng con hạnh phúc thật đời đời, xin đừng để những thú vui giả trá mê hoặc lòng chúng con. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng mùa chay

Ca hiệp lễ

Chúa đã ban bố những huấn lệnh để người ta tuân giữ ân cần, nguyện cho đường lối của tôi vững chắc, để tuân giữ các thánh chỉ của Ngài.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa đã ban bí tích Thánh Thể làm lương thực nuôi dưỡng chúng con; nhờ hiệu lực của bí tích này, xin làm cho cuộc đời chúng con được hoàn toàn đổi mới. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

ĐỨNG VỀ “PHE” CỦA CHÚA GIÊ-SU
Lm. Gioan Trần Văn Viện

Khởi đầu sứ vụ rao giảng, Chúa Giê-su đã được Chúa Thánh Thần dẫn vào trong sa mạc để chịu quỷ cám dỗ và sau khi đã tìm mọi cách cám dỗ Người, quỷ đã bỏ đi và chờ đợi thời cơ khác (x. Lc 4,1-13). Cuộc chiến giữa Chúa Giê-su và Sa-tan nơi sa mạc vẫn tiếp tục xảy ra trong cuộc đời rao giảng của Chúa và cụ thể trong bài Phúc Âm hôm nay, Người đã trừ một tên quỷ câm.

Giúp con người thoát khỏi sự ràng buộc của thế lực sự dữ và ban cho họ đời sống mới là sứ mạng của Chúa Giê-su nơi trần gian. Sa-tan đã chiến thắng tất cả mọi người khi đã cám cám dỗ thành công con người đầu tiên là A-đam. Và từ thời điểm này, Sa-tan trở thành “một người mạnh được vũ trang đầy đủ” để canh giữ của cải – là những linh hồn đã bị nó chiếm hữu. Nhưng Đức Giê-su, Con Thiên Chúa, giờ đây là “người mạnh thế hơn” đã đến trần gian để chiến thắng Sa-tan và tước bỏ mọi vũ khí của nó. Với cái chết và sự phục sinh của Người, sự dữ đã bị đánh bại hoàn toàn và con người được giải thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi, phục hồi phẩm giá đã bị mất xưa kia và được ban ân huệ để bước vào Vương Quốc dành cho những người con của Thiên Chúa.

Cho đến ngày Đức Giê-su Ki-tô trở lại trong vinh quang, cuộc chiến đấu với Sa-tan còn tiếp diễn khi mà con người vẫn đang gặp phải những cám dỗ và lôi cuốn để làm sự dữ. Nhưng bây giờ Sa-tan chỉ có thể bủa vây xung quanh mà không có khả năng làm hại tới những người đã thuộc về Đức Ki-tô cách trọn vẹn. Vì thế mỗi người chúng ta được mời gọi đứng hoàn toàn về phía của Chúa. Giữa Sa-tan và Chúa, chúng ta chỉ được chọn một như lời Người đã khẳng định: “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán” (c. 23). Ước gì, trong mùa Chay thánh này, mỗi chúng ta hãy nhìn nhận những lầm lỗi, thiếu sót của mình và thân thưa với Chúa rằng: “Xin cứu con thoát khỏi địch thù, lạy Chúa, bên Ngài con trú ẩn” (Tv 143,9).

 

ĐỪNG “CHỤP MŨ” NHAU NHƯ THẾ! (Lc 11, 14-23)
Giuse Vinhsơn Ngọc Biển SSP

Có một tu sĩ đảm trách công việc mục vụ bệnh nhân Sida. Tuy nhiên, do sơ xuất, ngài đã bị nhiễm căn bệnh thế kỷ này qua người bệnh trong khi chăm sóc họ. Nhưng thật chớ trêu, thay vì được mọi người nâng nỡ, khích lệ, thì họ lại bàn tán, gán ghép những chuyện không mấy tốt đẹp cho vị tu sĩ nhiệt tình vì sứ vụ này!

Đây cũng chính là căn bệnh truyền kiếp ở mọi thời, đó là, người ta không thích ai, hay ai đó uy tín hơn mình, thì họ sẵn sàng dùng đến biện pháp nói hành, hay chụp mũ để hạ gục đối phương!

Hôm nay, Đức Giêsu cũng rơi vào tình trạng trên khi bị dân chúng chụp cho Ngài thứ mũ hết sức đê hèn như:

Ngài trừ được quỷ là do liên minh với quỷ khi nhân danh tướng quỷ để trừ quỷ!

Tại sao họ lại vu khống và nói hành Đức Giêsu như vậy? Thưa chỉ vì một chuyện rất đơn giản, ấy là:

Đức Giêsu ngày càng uy tín trước mặt dân chúng vì những việc tốt đẹp và lời dạy khôn ngoan của Ngài, khiến dân chúng tôn vinh Ngài là một tiên tri vĩ đại. Vì thế, những Luật Sĩ và Phairisêu bối rối, hoang mang và sinh lòng ghen tuông, tức tối đối với Ngài.

Họ đã dùng đến trò thâm hiểm nhất để bêu rếu và mục đích nhằm hạ gục Đức Giêsu khi nói là Ngài “nhờ tướng quỷ để mà trừ quỷ”.

Khi gán cho Đức Giêsu như thế, họ muốn nói với dân rằng: Đức Giêsu là người thuộc về thế giới của ma quỷ. Khi Ngài đã thuộc về ma quỷ, thì lẽ đương nhiên không nên tin vào con người này cũng như những lời dạy dỗ của Đức Giêsu.

Đây là một phương pháp triệt hạ đối phương bằng cách đánh vào uy tín.

Tuy nhiên, Đức Giêsu đã đặt ngược lại vấn nạn với hai câu hỏi để lật tẩy trò đê hèn của chúng, Ngài hỏi:

Nếu Xatan cũng tự chia rẽ chống lại chính mình, thì nước nó tồn tại sao được?”; và: “Nếu tôi dựa thế Bêendêbun mà trừ quỷ, thì con cái các ông dựa thế ai mà trừ?”!

Khi hỏi như thế, Đức Giêsu một mặt cho thấy lý chứng của những Luật Sĩ và Pharisêu tự mâu thuẫn, khập khiễng, không ăn khớp với nhau, bởi vì cứ theo lập luận của họ, thì phải chăng một nước mạnh lại dùng chính kẻ mạnh để tiêu diệt kẻ yếu cùng đồng minh với mình hay sao? Hay nếu Quỷ Vương cho mượn quyền lực của hắn để tiêu diệt tay chân của hắn thì nước đó đã đến thời mạt vận?

Trong đời sống của chúng ta hôm nay nhiều khi rơi vào tình trạng của những Luật Sĩ và Pharisêu khi sử dụng những chiêu thức bỉ ổi là nói hành, nói xấu để bôi nhọ thanh danh tiếng tốt của anh chị em mình.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy biết đứng về phía sự thật để trả lại cho anh chị em mình những giá trị đích thực khi họ vì lòng yêu mến Chúa mà thi hành những bổn phận của họ để loan báo tình thương của Thiên Chúa cho mọi người. Đồng thời chúng ta biết cộng tác với nhau để làm cho triều đại của Thiên Chúa mau đến.

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban cho chúng con trong Mùa Chay thánh này, luôn biết yêu thương, nâng đỡ nhau để cùng nhau loan truyền và làm chứng cho Chúa bằng đời sống bác ái, yêu thương. Amen.


SỐT SẮNG NHIỆT THÀNH MỪNG ĐẠI LỄ
(THỨ NĂM TUẦN 3 MÙA CHAY)
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Năm Tuần 3 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Nay đã gần đại lễ Vượt Qua, cúi xin Chúa cho lòng chúng ta thêm sốt sắng nhiệt thành, để đón mừng mầu nhiệm Cứu Độ.

Sốt sắng nhiệt thành mừng đại lễ Vượt Qua được thể hiện qua việc nhiệt thành quay trở về với Chúa tuân giữ giao ước của Người. Trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Xuất Hành tường thuật lại việc Thiên Chúa lập giao ước với Dân của Người. Các điều khoản của giao ước cho thấy: Thiên Chúa là Đấng Duy Nhất, và chúng ta phải quy hướng mọi sự về Người. Thật vậy, Thiên Chúa đã dùng ông Môsê mà ban bố Lề Luật. Còn ân sủng và chân lý thì nhờ Đức Giêsu Kitô mà có. Chưa có ai thấy Thiên Chúa bao giờ. Chỉ có Con Một là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở gần bên lòng Chúa Cha, mới tỏ cho chúng ta biết Thiên Chúa.

Sốt sắng nhiệt thành mừng đại lễ Vượt Qua bằng cách nhiệt thành quay trở về với Chúa trong cầu nguyện, bởi vì, như trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, linh mục Tetulianô đã cho thấy: Cầu nguyện là của lễ thiêng liêng hủy bỏ các hy lễ cũ, Thiên Chúa phán: Ngần ấy hy lễ của các ngươi, đối với Ta, nào nghĩa lý gì? và Đức Giêsu cũng đã cho thấy: Giờ đã đến, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật. Thiên Chúa là thần khí và Người tìm kiếm những ai thờ phượng Người như thế.

Trong bài đọc một của Thánh Lễ, ngôn sứ Giêrêmia đã cho thấy Dân Chúa không nghe tiếng Đức Chúa, Thiên Chúa của mình, không chấp nhận lời sửa dạy. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 94, vịnh gia đã kêu gọi: Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! Người phán: Các ngươi chớ cứng lòng, như tại Mêriba, như ngày ở Maxa trong sa mạc, nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức và dám thử thách Ta, dù đã thấy những việc Ta làm.

Câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay cũng là lời kêu gọi quay trở về cùng Chúa: Đức Chúa phán: Ngay lúc này, các ngươi hãy hết lòng trở về với Ta, bởi vì Ta từ bi nhân hậu. Trong bài Tin Mừng, Đức Giêsu đã kết thúc cuộc tranh luận với những người gán cho Chúa dựa thế quỷ vương Bêendêbun mà trừ quỷ bằng câu: Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.

Sốt sắng nhiệt thành mừng đại lễ Vượt Qua là nhiệt thành quay trở về thờ phượng Chúa trong thần khí và sự thật, nghĩa là, không còn thờ phượng Thiên Chúa trên núi này hay núi kia nữa, nhưng, Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào, chúng ta cũng có thể thờ phượng Chúa bằng cách quy hướng mọi sự về Chúa mọi nơi mọi lúc, nghĩa là, chúng ta để cho Chúa chi phối mọi tư tưởng, lời nói và việc làm của chúng ta. Đi theo sự hướng dẫn của Chúa là đi trong ánh sáng, để rồi, tất cả mọi điều chúng ta nghĩ đều là nghĩ tốt, mọi sự chúng ta nói đều là nói tốt, và mọi việc chúng ta làm đều là làm tốt. Nghĩ tốt, nói tốt, và làm tốt sẽ giúp chúng ta nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện. Ước gì chúng ta luôn biết quay trở về với Chúa, nên một với Chúa trong mọi sự. Ước gì được như thế!

LỢI KHÍ CỦA LỜI
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Khi quỷ xuất rồi, thì người câm nói được!”.

McCheyne viết cho Edwards, một tân linh mục, “Xét về độ tinh khiết và sự hoàn hảo của một dụng cụ, bạn sẽ thành công! Tuy nhiên, điều đó không đến từ những tài năng Chúa ban cho bằng việc bạn nên giống Chúa Giêsu mỗi ngày! Giống Ngài, bạn trở thành một vũ khí khủng khiếp trong tay Thiên Chúa. Bởi lẽ, bạn sẽ là một ‘lợi khí của Lời’.

Kính thưa Anh Chị em,

Lời Chúa hôm nay tiết lộ, “Việc trở nên một vũ khí khủng khiếp trong tay Thiên Chúa” là điều mà người môn đệ phải ao ước ở mọi thời! Giêrêmia, thời Cựu Ước; bạn và tôi, thời Tân Ước, chúng ta cần ‘mở miệng’, trở nên một ‘lợi khí của Lời’, nói cho mọi người thông điệp của trời, “Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa!” - Thánh Vịnh đáp ca.

Giêrêmia tường thuật những gì Chúa nói với ông, “Ngươi sẽ nói với chúng tất cả những điều ấy!”; “Hãy bước theo mọi đường lối Ta truyền dạy!” - bài đọc một. Tin Mừng tường thuật việc Chúa Giêsu trừ một quỷ câm, khi quỷ ra khỏi, người câm nói được. Với sự kiện này, chúng ta tự hỏi: Rất nhiều người cần nghe Tin Mừng! Vậy điều gì cản trở tôi nói Lời của Chúa cách cởi mở, trung thực và rõ ràng? Nhiều người đang rối bời trong cuộc sống; đang thấy mình đi trên một con đường không lối ra, dẫn đến lầm lạc và huỷ hoại. Bạn và tôi vẫn thản nhiên nhìn họ đi trên những con đường này sao?

Trước khi được chữa, người câm dường như bị chiếm hữu hoàn toàn bởi quỷ, đến nỗi anh mất khả năng nói; nhưng sau khi được lành, anh nói rành rọt! Phần chúng ta, dẫu không chịu tác động của quỷ ở mức tương tự, cũng thường bị cản trở bởi những “Quỷ Câm!”. Nó thường tìm cách tác động theo hướng khiến chúng ta sợ hãi loan báo Lời cách tự do, chân thành và tức thời; nó luôn áp lực, khiến chúng ta bối rối, do dự, mỗi khi có cơ hội. Và dù hiếm khi rơi vào quyền lực của nó hoàn toàn, chúng ta vẫn thường bị nó tác động đến nỗi mất khả năng nói. Đang khi lẽ ra, chúng ta phải có khả năng nói Lời bất cứ khi nào, với bất cứ ai và bất cứ nơi đâu, thời thuận tiện cũng như không thuận tiện! Đấng Phục Sinh đã nói về Saolô, “Người này là lợi khí Ta chọn!”.

Kính thưa Anh Chị em,

“Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa!”, đó là sứ điệp chúng ta kêu mời; nhưng trước hết, cũng là sứ điệp gửi cho chính bạn và tôi! Mỗi ngày Chúa Giêsu ban Lời, Ngài mong chúng ta trở thành những môn đệ tín trung biết lắng nghe, được Lời biến đổi, hầu trở nên một ‘Lời Giêsu’ khác; nói đúng hơn, nên ‘lợi khí của Lời’. Bấy giờ, trong tay Thiên Chúa, bạn và tôi cũng là một vũ khí khủng khiếp, không phải để gieo tai rắc hoạ nhưng đem lại bình an và yêu thương cho thế giới! Điều này tuỳ thuộc hoàn toàn vào việc chúng ta có nên giống Chúa Giêsu không! Bị quỷ ám, chúng ta không có khả năng nói, không muốn nói; thậm chí, không dám nói… vì lẽ, chưa nên giống Chúa Giêsu. Hãy để Ngài chữa lành, sử dụng bạn như một lợi khí thánh, lợi khí của sự thật và tình yêu!

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa Giêsu, đừng để con nên giống một cán bộ hay bất cứ ai trừ một mình Chúa. Và như thế con sẽ là một vũ khí khủng khiếp trong tay Ngài!”, Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây