Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 3 MÙA CHAY

Chủ nhật - 03/03/2024 18:33 |   134
“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.” (Mt 5,17-19)

06/03/2024
THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 3 MÙA CHAY

t4 t3 MC

Mt 5,17-19

ĐỨC GIÊ-SU “ĐẾN ĐỂ KIỆN TOÀN”
“Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Mô-sê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.” (Mt 5,17-19)

Suy niệm: Trong Cựu Ước, Thiên Chúa cho biết ý muốn của Ngài qua Lề Luật và lời các ngôn sứ. Nhưng “vào thời sau hết này, Thiên Chúa phán dạy qua Người Con” là Đức Giê-su (x. Hr 1,1). Ngài đến không phải để xoá sổ Cựu Ước, nhưng để kiện toàn, để mặc khải trọn vẹn ý định của Thiên Chúa. Kiện toàn ở đây không có nghĩa là thêm hay bớt theo số lượng mà là đưa tinh thần của Lề luật đạt đến ý nghĩa trọn hảo, là làm cho lời hứa cứu độ của Chúa Cha được thực hiện hoàn tất nơi Đức Ki-tô.         
 

Mời Bạn: Quả thật, chẳng những Chúa Giê-su gói gọn tất cả Lề Luật trong một giới răn “mến Chúa yêu người”, trong đó, yêu người là thước đo chính xác nhất cho lòng mến Chúa; mà hơn nữa, “yêu người như chính mình” cách tuyệt hảo nhất là phải “yêu người như Chúa yêu ta”; đó chính là điều mà Đức Giê-su gọi là “giới răn mới của Thầy” (Ga 13,34). Đồng thời, để thực hiện luật yêu thương đó đến chỗ kiện toàn thì phải bắt đầu từ chỗ “yêu thương người anh em mà mình trông thấy” trước đã, rồi mới có thể “yêu mến Thiên Chúa là Đấng mà minh không trông thấy” (x. 1Ga 4,20).      
 

Sống Lời Chúa: Dành thời gian để thăm viếng một người già yếu neo đơn hoặc bệnh tật đang ở gần bạn. 
 

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giê-su, luật Chúa là luật đem lại hạnh phúc cho con người. Xin cho chúng con biết thi hành luật ấy cách trung thành với lòng yêu mến. Xin cũng ban cho chúng con lòng nhân ái và vị tha, để chúng con biết yêu thương và đối xử với người khác như Chúa đã yêu thương và đối xử với chúng con. Amen.    

Thứ Tư MC III: Lạy Chúa! Trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng không qua đi. Có người nghĩ sóng là đại dương, có người nói sóng chỉ là ảo tưởng. Sự thật là có cái gì đó ở giữa, làm trung gian. Có người nói Chúa nệ luật khi Chúa nói một chấm một phết không bỏ, có người nói Chúa phá luật khi chữa bệnh ngày Sabát, không rửa tay trước khi ăn... Xin cho chúng con sống tâm tình sám hối Mùa Chay bằng cách: đừng nhảy từ sóng vào đại dương, nhưng ở giữa để nhìn thấy được cả hai, khi đó, cuộc sống của chúng con sẽ trở thành một tổng hợp, chúng con sẽ giữ luật theo đúng tinh thần của Chúa. Amen.
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
THỨ TƯ TUẦN 3 MÙA CHAY

Ca nhập lễ

Xin Chúa hướng dẫn tôi bước theo lời răn của Chúa, xin đừng để điều gian ác nào thống trị trong mình tôi..

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, Chúa dùng mùa chay thánh để rèn luyện chúng con và nuôi dưỡng bằng lời hằng sống. Xin cho chúng con biết ăn ở tiết độ, hầu được thanh thoát mà phụng sự Chúa hết lòng và đồng tâm nhất trí trong lời cầu nguyện. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: Ðnl 4, 1. 5-9

“Các ngươi hãy tuân giữ các giới răn và đem thực hành bằng việc làm”.

Trích sách Ðệ Nhị Luật.

Môi-sen nói với dân chúng rằng: “Hỡi Israel, giờ đây hãy nghe các lề luật và huấn lệnh mà tôi dạy bảo các ngươi phải thực hành, để được sống và được vào chiếm hữu phần đất mà Chúa là Thiên Chúa cha ông các ngươi sẽ ban cho các ngươi. Các ngươi nên biết, tôi thừa lệnh Chúa là Thiên Chúa tôi mà truyền dạy cho các ngươi biết lề luật và huấn lệnh của Chúa, để các ngươi thi hành các điều ấy trong phần đất mà các ngươi chiếm hữu; các ngươi phải tuân giữ và thực hành, vì đó là sự khôn ngoan và sáng suốt của các ngươi trước mặt muôn dân, để khi nghe nói đến tất cả các lề luật ấy, họ nói: “Thật, dân tộc vĩ đại này là một dân khôn ngoan và sáng suốt”. Không một dân tộc vĩ đại nào được các thần ở bên cạnh mình, như Chúa là Thiên Chúa chúng ta ở bên cạnh chúng ta khi chúng ta kêu cầu Người. Có dân tộc thời danh nào khác có lễ nghi, huấn lệnh công chính, và bộ luật như tôi trình bày trước mặt các ngươi hôm nay không?

“Vậy các ngươi hãy ý tứ và giữ mình. Trong suốt đời các ngươi, đừng quên và đừng để lòng xao lãng những điều các ngươi đã thấy. Hãy dạy cho con cháu các ngươi biết các điều ấy”.

Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 147, 12-13. 15-16. 19-20

Ðáp: Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa .

Xướng: Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa. Hãy ngợi khen Thiên Chúa của ngươi, hỡi Sion! vì Người giữ chặt các chốt cửa thành ngươi; Người đã chúc phúc cho con cái ngươi trong thành nội.

Xướng: Người đã sai lời Người xuống cõi trần ai, và lời Người lanh chai chạy rảo. Người khiến tuyết rơi như thể lông cừu, Người gieo rắc sương đông như tro bụi trắng.

Xướng: Người đã loan truyền lời Người cho Giacóp, những thánh chỉ và huấn lệnh Người cho Israel. Người đã không làm cho dân tộc nào như thế, Người đã không công bố cho họ các huấn lệnh của Người.

Câu Xướng Trước Phúc Âm

Chúa phán: “Ta không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối và được sống”.

PHÚC ÂM: Mt 5, 17-19

“Ai giữ và dạy người ta giữ, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đừng tưởng Ta đến để huỷ bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để huỷ bỏ, nhưng để kiện toàn. Vì Ta bảo thật các con: Cho dù trời đất có qua đi, thì một chấm, một phẩy trong bộ luật cũng không bỏ sót, cho đến khi mọi sự hoàn thành. Bởi vậy, ai huỷ bỏ một trong những điều luật nhỏ mọn nhất, và dạy người khác làm như vậy, sẽ kể là người nhỏ nhất trong Nước Trời; trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”.

Ðó là lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Chúa, xin chấp nhận những lời cầu nguyện và lễ vật của cộng đoàn dân Chúa. Vì thánh lễ chúng con đang cử hành, xin Chúa giữ gìn chúng con khỏi mọi điều ác hại. Chúng con cầu xin…

Lời tiền tụng mùa chay

Ca hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa đã chỉ cho tôi biết đường lối trường sinh, Chúa đã cho tôi no đầy hoan hỷ ở trước thiên nhan .

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, xin cho bánh bởi trời chúng con vừa được ăn nơi bàn tiệc thánh xóa bỏ mọi lỗi lầm của chúng con, và làm cho chúng con đáng hưởng phúc trường sinh Chúa đã hứa. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

KIỆN TOÀN LỀ LUẬT
Lm. Giuse Tạ Minh Quý

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su khẳng định Ngài đến không phải để bãi bỏ lề luật, nhưng là để kiện toàn. Không có tài liệu nào cho thấy Chúa Giê-su ngồi để chỉnh sửa văn bản luật, vậy phải hiểu sự kiện toàn lề luật của Ngài cách nào? Trước tiên, Chúa Giê-su đến để làm cho tất cả những gì mà lề luật và lời các ngôn sứ loan báo về Ngài được trở nên ứng nghiệm, nghĩa là được kiện toàn ở nơi chính đời sống của Ngài. Tiếp đến, Chúa Giê-su không hoàn thiện lề luật theo nghĩa văn bản, nhưng hoàn thiện về tinh thần, làm cho luật thấm nhuần tình bác ái yêu thương – luật luôn khởi đi từ con tim. Như thế, Chúa Giê-su vừa kiện toàn, vừa là gương mẫu, vừa chỉ cho các môn đệ của Ngài phương thế để sống và chu toàn lề luật.

Là người tín hữu tin và bước đi theo Chúa Ki-tô, chúng ta cũng được mời gọi kiện toàn lề luật nơi đời sống mỗi người. Không phải là viết ra những điều luật mới, mà là nội tâm hóa và làm cho những điều luật, nhất là luật yêu thương mà Chúa Giê-su truyền dạy được trở thành lối sống và phương cách ứng xử của chúng ta. Chúa Giê-su đã chỉ ra những cách sống yêu thương hết sức cụ thể như: cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, thăm người đau yếu, cầu nguyện cho người ngược đãi, hoặc yêu thương cả kẻ thù… Ngài cũng mời gọi thực hành từ những điều nhỏ nhất, với những người bé nhỏ nhất, như cho họ một ly nước lã cũng làm cho chính Chúa rồi. Lạy Chúa Giê-su, Thánh Phao-lô đã dạy chúng con: “yêu thương là chu toàn lề luật” (Rm 13,10), xin giúp chúng con biết cụ thể hoá mọi điều Chúa dạy bằng hành động yêu thương bác ái đối với hết mọi người chúng con gặp gỡ trong đời sống hằng ngày. 

 

“TA ĐẾN KHÔNG PHẢI ĐỂ PHÁ HỦY MÀ LÀ KIỆN TOÀN”
Giuse Vinhsơn Ngọc Biển, SSP

Thánh Gioan Bosco nói với các môn sinh của ngài rằng: “Hãy trung thành giữ luật, luật sẽ gìn giữ con”.

Thật vậy, lề luật nó như cái bản lề để giúp cho cánh cửa cuộc đời được đứng vững.

Chính Đức Giêsu đã trung thành giữ luật cách yêu mến và trung thành. Chỉ khi nào luật không làm cho con người ta tốt hơn, mà ngược lại, nó đè bẹp con người, thì lúc đó Ngài lên tiếng chống đối.

Hai lối hiểu và hai cách giữ luật khác nhau, nên những nhà lãnh đạo Dothái và Đức Giêsu có sự đối kháng kích liệt. Họ cho rằng Đức Giêsu đến để bãi bỏ lề luật, còn Đức Giêsu thì khẳng định: “Các người đừng tưởng Ta đến để hủy bỏ các lề luật hay các tiên tri. Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn”.

Nói cách khác, Đức Giêsu vẫn rất tôn trọng luật Cựu Ước, mà cụ thể là trong Ngũ Kinh, vì ở đó chứa đựng ý muốn và lệnh truyền của chính Thiên Chúa. Tuy nhiên, nhiều lúc, vì họ đã giữ luật theo kiểu mặt chữ, nên không còn tình thương, lòng mến, và luật đã trở thành phương tiện cho người ta hà hiếp, bóc lột và kết án nhau.

Khi phản đối lối gán ghép tội của các Luật Sĩ và Pharisêu gây ra cho mình, Đức Giêsu khẳng định không những không phá bỏ, mà còn kiện toàn và làm cho luật trở nên nhân nghĩa hơn.

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay nhắc cho chúng ta rằng: hãy biết giữ luật trong lòng mến. Trung thành yêu mến luật vì nơi đó Thiên Chúa tỏ bày thánh ý của Ngài. Tuy nhiên, giữa việc giữ luật và đời sống phải đi đôi với nhau. Không thể sống theo kiểu “ngôn hành bất nhất” như Luật Sĩ và Pharisêu, vì họ dùng luật của Chúa để triệt hạ nhau khi luật của Chúa đã bị bóp méo.

Lạy Chúa Giêsu, luật của Chúa là luật vì con người và hạnh phúc của nhân loại. Xin Chúa ban cho chúng con biết yêu mến và thi hành luật ấy cách trung thành trong lòng mến Chúa và yêu người. Xin cho chúng con đừng vì luật mà cứng ngắc với anh chị em mình khi chúng con rơi vào tình trạng giả hình, chỉ câu nệ vào những hình thức bên ngoài mà quên đi những cái chính yếu bên trong. Amen.

ĐƯỢC NUÔI DƯỠNG BẰNG LỜI HẰNG SỐNG
(THỨ TƯ TUẦN 3 MÙA CHAY)
Emmanuel Nguyễn Thanh Hiền, OSB

Qua Lời Tổng Nguyện của Thứ Tư Tuần 3 Mùa Chay này, các nhà phụng vụ muốn chúng ta ý thức rằng: Chúa dùng Mùa Chay Thánh mà rèn luyện và nuôi dưỡng chúng ta bằng Lời Hằng Sống, xin Chúa cho chúng ta biết ăn ở tiết độ, hầu chúng ta được thanh thoát mà phụng sự Chúa hết lòng và đồng tâm nhất trí trong lời cầu nguyện.

Lời Hằng Sống của Thiên Chúa là các điều răn được viết trên hai bia đá, mà ông Môsê mang từ trên núi xuống cho Dân Chúa. Trong bài đọc một của giờ Kinh Sách, sách Xuất Hành cho thấy: Tương quan giữa ông Môsê với Thiên Chúa thân tình như với bạn hữu. Gương mặt tỏa sáng của ông Môsê cho thấy con người phải trong sáng như thế nào, mới có khả năng: đón nhận Lời Hằng Sống và truyền đạt lại cho người khác.

Sống theo Lời Chúa dạy sẽ làm cho tâm hồn chúng ta trở nên trong sạch, để có thể nhìn thấy Thiên Chúa. Trong bài đọc hai của giờ Kinh Sách, thánh Thêôphilô, Giám Mục Antiôkhia đã nói: Nếu bạn hiểu những điều ấy mà sống cho trong sạch, thánh thiện và công chính, bạn sẽ được thấy Thiên Chúa. Đây là lúc Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Chúng ta phải chứng minh giá trị của mình qua bao nỗi gian nan, qua bao phen đói khát. Trong mọi sự, chúng ta phải chứng tỏ mình là những người phục vụ Thiên Chúa. Chúng ta hãy lấy sự công chính, lấy sức mạnh của Thiên Chúa làm vũ khí chống lại kẻ thù.

Đức Giêsu nói: Lương thực của Thầy là làm theo thánh ý Chúa Cha. Là môn đệ của Đức Giêsu, chúng ta cũng không có một lương thực nào khác ngoài những gì Chúa truyền dạy, như trong bài đọc một của Thánh Lễ, sách Đệ Nhị Luật đã tường thuật: Ông Môsê nói với dân rằng: Giờ đây, hỡi Ítraen, hãy nghe những thánh chỉquyết định tôi dạy cho anh em, để anh em đem ra thực hành. Như vậy anh em sẽ được sống và sẽ được vào chiếm hữu miền đất mà Đức Chúa, Thiên Chúa của cha ông anh em, ban cho anh em. Trong bài Đáp Ca, Thánh Vịnh 147, vịnh gia cũng cùng chung một tâm tình như thế khi kêu gọi: Giêrusalem hỡi, nào tôn vinh Chúa! Chúa bày tỏ lời Người cho nhà Giacóp, chiếu chỉ luật điều cho Ítraen. Chúa không đối xử với dân nào như vậy, không cho họ biết những điều luật của Người.

Lề Luật, đường lối, thánh chỉ, quyết định của Chúa đều là Lời Hằng Sống, và câu Tung Hô Tin Mừng, mà các nhà phụng vụ đã chọn cho ngày lễ hôm nay đã cho chúng ta thấy sức mạnh và hiệu năng của Lời ấy: Lạy Chúa, Lời Chúa là thần khí và là sự sống. Chúa mới có những lời đem lại sự sống đời đời. Trong bài Tin Mừng, chính Đức Giêsu cũng đã xác nhận: Anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Ai tuân hành và dạy làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong Nước Trời.

Lời Hằng Sống là của ăn nuôi dưỡng chúng ta, là linh dược chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền của chúng ta. Ước gì chúng ta biết dìm mình vào trong Lời Chúa, để cho Lời Chúa thấm nhập vào trong chúng ta, như rượu thấm nhập vào xác con rắn độc, để biến nọc độc của nó thành dược chất, thành rượu thuốc chữa bệnh. Khi đi theo đường lối của Chúa, sống theo những gì Chúa dạy, chắc chắn, chúng ta phải chấp nhận trả giá, bởi vì, con cái Thiên Chúa luôn bị con cái thế gian bách hại. Tuy nhiên, nếu chúng ta cứ kiên trì nhẫn nại sống theo đường lối, huấn lệnh của Chúa, thì chúng ta sẽ được nhìn thấy Chúa, chiêm ngưỡng vinh quang của Chúa trong cuộc đời chúng ta. Ước gì được như thế!

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây