Lời Chúa THỨ TƯ TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN

Chủ nhật - 04/02/2024 18:28 |   163
“Từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng.” (Mc 7,14-23)

07/02/2024
THỨ TƯ ĐẦU THÁNG TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN

t4 t5 TN

Mc 7,14-23


NƠI PHÁT XUẤT TỘI LỖI
“Từ bên trong, từ lòng người, phát xuất những ý định xấu: tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng.” (Mc 7,14-23)

Suy niệm: Đức Giê-su kể ra một loạt những điều xấu xa: “tà dâm, trộm cắp, giết người, ngoại tình, tham lam, độc ác, xảo trá, trác táng, ganh tị, phỉ báng, kiêu ngạo, ngông cuồng.” Tất cả đều phát xuất từ bên trong, từ lòng người. Ngài còn xác định ai “nhìn người nữ mà có lòng thèm muốn thì trong lòng đã phạm tội ngoại tình với người ấy rồi” (Mt 5,28). Quả thật, trước khi phạm tội trong hành động hay trong lời nói, người ta đã bắt đầu phạm tội từ trong tư tưởng, trong ước muốn rồi. Mọi tội lỗi bắt đầu phát xuất từ trong lòng; bởi thế, “những điều xấu xa từ bên trong xuất ra mới làm cho con người ra ô uế”.

Mời Bạn: Là con người, chúng ta ai mà không phạm tội? Vậy mà khi lỗi phạm, người ta lại hay ‘đổ thừa’, quy trách điều xấu đó là ‘vì lý do khách quan’, do hoàn cảnh bên ngoài, tại người này, tại người kia. Thậm chí có lúc chúng ta giống như A-đam ‘đổ tội’ cho cả Thiên Chúa nữa: “Người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con ăn” (St 3,12). Bởi thế, để có thể chừa bỏ tội lỗi, thay vì nhìn ra ‘chung quanh’, trước tiên hãy dừng lại, nhìn sâu vào lòng mình để tìm ra ‘mối tội đầu’ trong lòng chúng ta và tìm phương cách ‘nhổ tận gốc’ điều xấu xa ấy khỏi tâm hồn chúng ta.

Sống Lời Chúa: Tôi dành thời gian mỗi tối để xét mình một ngày đã qua và quyết tâm sửa lỗi bằng việc làm cụ thể.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con ơn khiêm nhường để con nhận ra gốc rễ tội lỗi trong lòng con. Và xin gieo lời Chúa trong lòng con để “uốn lòng con nên giống Trái Tim Chúa”. Amen.

BÀI ĐỌC TRONG THÁNH LỄ
THỨ TƯ TUẦN 5 THƯỜNG NIÊN

Ca nhập lễ

Hãy tiến lên, chúng ta hãy thờ lạy Thiên Chúa, và hãy tiến bước trước nhan thánh Chúa, Đấng tạo thành chúng ta, vì chính Chúa là Thiên Chúa chúng ta.

Lời nguyện nhập lễ

Lạy Chúa, chúng con là con cái trong nhà, chỉ đứng vững khi dựa vào ơn Chúa, xin Chúa hằng che chở chúng con. Chúng con cầu xin…

Bài Ðọc I: 

(Năm lẻ) St 2, 4b-9. 15-17

“Thiên Chúa đặt con người vào vườn địa đàng”.

Bài trích sách Sáng Thế.

Trong ngày Thiên Chúa tạo dựng trời đất, thì chưa có bụi cây nào mọc ngoài đồng, không có một cây rau cỏ nào nẩy mầm ngoài đồng ruộng, vì Chúa là Thiên Chúa chưa cho mưa rơi xuống đất, và chưa có người để trồng trọt, nhưng lúc đó mạch nước từ đất vọt lên, tưới khắp mặt đất.

Vậy Thiên Chúa lấy bùn đất nắn thành con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi và con người trở thành một vật sống.

Thiên Chúa lập một vườn tại Eđen về phía đông và đặt vào đó con người mà Ngài đã dựng nên.

Thiên Chúa cho từ đất mọc lên mọi thứ cây trông đẹp, ăn ngon, với cây sự sống ở giữa vườn, và cây biết lành dữ.

Vậy Thiên Chúa đem con người đặt vào vườn địa đàng, để họ trồng tỉa và coi sóc vườn.

Và Thiên Chúa truyền lệnh cho con người như sau: “Ngươi được ăn mọi thứ trái cây trong vườn, nhưng chớ ăn trái cây biết lành dữ, vì ngày nào ngươi ăn nó, ngươi sẽ phải chết”.

Ðó là Lời Chúa.

Ðáp Ca:

Tv. 103, 1-2a 27-28, 29bc-30

Ðáp: Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa (1a).

Xướng: Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa, lạy Chúa là Thiên Chúa của tôi, Ngài rất ư vĩ đại! Ngài mặc lấy oai nghiêm huy hoàng, ánh sáng choàng thân như mang áo khoác. – Ðáp.

Xướng: Hết thảy mọi vật đều mong chờ ở Chúa, để Ngài ban lương thực cho chúng đúng thời giờ. Khi Ngài ban cho thì chúng lãnh, Ngài mở tay ra thì chúng no đầy thiện hảo. – Ðáp.

Xướng: Ngài rút hơi thở chúng đi, chúng chết ngay, và chúng trở về chỗ tro bụi của mình. Nếu Ngài gởi hơi thở tới, chúng được tạo thành, và Ngài canh tân bộ mặt trái đất. – Ðáp.

Bài Ðọc I (Năm chẵn): 1 V 10, 1-10

“Nữ hoàng Saba đã nhìn thấy mọi sự khôn ngoan của vua Salomon”.

Trích sách Các Vua quyển thứ nhất.

Trong những ngày ấy, nữ hoàng Saba nghe biết Salomon nổi tiếng vì danh Chúa, bà đến hỏi thử ông nhiều câu đố. Bà đến Giêrusalem với đoàn tuỳ tùng đông đảo và nhiều của cải, gồm có lạc đà chở thuốc thơm, vô số vàng và đá ngọc quý báu. Bà yết kiến Salomon và bày tỏ cùng vua mọi nỗi niềm tâm sự. Salomon giải đáp mọi vấn nạn bà nêu ra, và không một lời bí ẩn nào mà không được vua giải đáp.

Nữ hoàng Saba nhìn thấy sự khôn ngoan của Salomon, thấy nhà ngài xây cất, món ăn ngài dùng, nhà của quần thần, trật tự của các công thần và y phục của họ, các quan chước tửu, và các của lễ toàn thiêu mà ngài hiến dâng trong đền thờ Chúa, thì bà hết hồn. Bà thưa cùng vua rằng: “Thật đúng như lời tôi nghe đồn trong xứ tôi về các công trình và sự khôn ngoan của ngài. Và lúc đó tôi không tin những điều người ta kể cho tôi, cho tới khi tôi đến đây, chính mắt tôi đã trông thấy, và tôi quả quyết rằng những điều đồn đại tôi nghe chưa bằng một phân nửa. Sự khôn ngoan và các công trình của ngài còn vĩ đại hơn tiếng đồn tôi đã nghe. Phúc cho thần dân của ngài, và phúc cho các cận vệ của ngài, luôn luôn được ở trước mặt ngài và nghe lời khôn ngoan của ngài. Chúc tụng Thiên Chúa của ngài là Ðấng yêu thương ngài, và đặt ngài lên ngôi báu Israel. Vì Chúa yêu quý Israel muôn đời, nên đã đặt ngài làm vua, để ngài cai trị công minh chính trực”. Vậy bà tặng vua một trăm hai mươi nén vàng, một số rất lớn thuốc thơm và đá ngọc quý giá. Người ta không khi nào thấy một số thuốc thơm nhiều hơn thuốc thơm mà nữ hoàng Saba tặng cho vua Salomon. Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 36, 5-6. 30-31. 39-40

Ðáp: Miệng người hiền thuyết đức khôn ngoan

Xướng: Bạn hãy phó thác đường lối mình cho Chúa, hãy trông cậy vào Người và để chính Người hành động. Người sẽ làm cho chính nghĩa bạn sáng như bình minh, và quyền lợi bạn tỏ như giờ ngọ.

Xướng: Miệng người hiền thuyết đức khôn ngoan, và lưỡi người nói điều đoan chánh. Luật Thiên Chúa ở trong lòng người, và bước chân người không xiêu té.

Xướng: Người hiền được Chúa ban ơn cứu độ, trong cơn khốn khó, Người là chỗ họ dung thân. Chúa bang trợ và giải thoát họ, Người giải thoát và cứu họ khỏi lũ ác nhân, vì họ đã nương tựa vào Người.

Alleluia: Ga. 15, 15b

Alleluia, alleluia – Chúa phán: “Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết.- Alleluia.

Phúc Âm: Mc 7,14-23

“Những gì từ con người ta xuất ra, đó là cái làm cho người ta ra ô uế”

Bài trích Phúc Âm theo Thánh Marcô.

Khi ấy, Chúa Giêsu lại gọi dân chúng mà bảo rằng: “Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta. Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người ta xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế. Ai có tai để nghe thì hãy nghe”.

Lúc Người lìa dân chúng mà về nhà, các môn đệ hỏi Người về ý nghĩa dụ ngôn ấy.

Người liền bảo các ông: “Các con cũng mê muội như thế ư? Các con không hiểu rằng tất cả những gì từ bên ngoài vào trong con người không thể làm cho người ta ra ô uế được, vì những cái đó không vào trong tâm trí, nhưng vào bụng rồi xuất ra”.

Như vậy Người tuyên bố mọi của ăn đều sạch.

Người lại phán: “Những gì ở trong người ta mà ra, đó là cái làm cho người ta ô uế. Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng.

Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho ngươì ta ô uế”.

Ðó là Lời Chúa.

Lời nguyện tiến lễ

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, trong muôn vật Chúa đã dựng nên, Chúa đã lấy bánh và rượu để nuôi dưỡng loài người; xin cho bánh rượu này cũng trở nên bí tích đem lại cho chúng con sự sống muôn đời. Chúng con cầu xin…

Ca hiệp lễ

Thiên hạ hãy cảm ơn Chúa vì Chúa nhân hậu, và những điều kỳ diệu của Ngài đối với loài người, bởi Người đã cho người đói khát được no nê, người cơ hàn được tràn trề thiện hảo.

Hoặc đọc:

Phúc cho những ai đau buồn, vì họ sẽ được ủi an. Phúc cho những ai đói khát điều công chính, thì họ sẽ được no thoả.

Lời nguyện hiệp lễ

Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho chúng con cùng được chia sẻ một tấm bánh, cùng được uống chung một chén rượu; xin cho cộng đoàn chúng con đây biết thành tâm hiệp nhất trong tình yêu của Ðức Kitô, để nhờ đó mà cả thế giới này được hưởng ơn cứu độ. Chúng con cầu xin…

Suy niệm

THAY ĐỔI TỪ BÊN TRONG
Lm. Giuse Tạ Minh Quý

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su đã cho thấy “Không có gì từ bên ngoài vào trong con người mà có thể làm cho họ ra ô uế. Chỉ có những gì từ con người ta xuất ra, chính những cái đó mới làm cho họ ra ô uế.” Người còn giải thích thêm: “Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu, ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng.”

Những lời của Chúa Giê-su giúp chúng ta hiểu rõ về hai điều. Thứ nhất, không gì từ bên ngoài có thể làm tổn thương hoặc làm cho tâm trí của chúng ta trở nên xấu, trừ khi chúng ta cho phép chúng xảy ra. Không phải những lời nói, cách ứng xử của người khác hay là các sự kiện xảy ra xung quanh chúng ta làm cho chúng ta trở nên người xấu, nhưng chính cách tiếp nhận, xử lý thông tin và phản ứng của chúng ta đối với những điều ấy làm cho chúng ta trở nên người xấu. Thứ hai, những tư tưởng xấu đều xuất phát từ trong tâm. Tâm tối đen thì sinh ra những tư tưởng và ước muốn đen tối.

Nếu những tư tưởng đen tối đều xuất phát từ tâm đen tối, thì những tư tưởng tốt đẹp sẽ xuất phát từ tâm trong sáng. Điều quan trọng là chúng ta phải biết thay đổi từ bên trong, từ chính cách suy nghĩ và cảm nhận cuộc sống của chính mình. Khi ta thay đổi thế giới sẽ đổi thay. Xin Chúa Giêsu ngự trị trong tâm hồn mỗi người chúng ta, giúp chúng ta thanh luyện và thay đổi lối suy nghĩa của mình, để tâm trong sáng phát xuất ra những tư tưởng và ước muốn tốt đẹp, góp phần thánh hóa thế giới hôm nay.

 

CÁI THANH SẠCH VÀ CÁI Ô UẾ (Mc 7,14-23)
Lm. Giuse Đinh Lập Liễm

1. Sau khi nói về tính cách vụ hình thức, bây giờ Chúa nói về sự thanh sạch và ô uế. Chúa Giê-su dạy cho dân chúng biết không có gì bên ngoài nhập vào mà làm cho người ta nhơ bẩn, nhưng chính cái bên trong con người mới làm cho họ ra nhơ bẩn. Các môn đệ không hiểu lời Chúa nói, nên khi về đến nhà, các ông xin Chúa giải thích điều đó. Người bảo: mọi vật bên ngoài nhập vào con người không thể làm cho họ nhơ bẩn, vì nó không vào trong lòng họ được chỉ vào trong bụng rồi tống ra ngoài. Chính lòng con người mới làm cho họ nhơ bẩn, vì từ đáy lòng họ phát xuất ra những ý tưởng xấu xa, như trộm cướp, gian dâm, độc ác…

2. Các luật sĩ và biệt phái nhấn mạnh đến sự thanh tẩy phần xác hơn là thanh sạch phần hồn; họ đặt nghi thức bên ngoài lên trên nhiệm vụ bác ái và công bằng xã hội.

Họ tỉ mỉ giữ luật rửa tay, lau chén trước khi ăn, vì cho rằng tay bẩn, chén bẩn làm cho người ta ra ô uế, trong khi lại coi nhẹ chính cõi lòng, nơi chất chứa bao tâm tình ghen tuông, thù ghét đối với tha nhân và đủ thứ toan tính phạm tội.

Chúa Giê-su đặt sự thanh sạch tâm hồn lên trên sự thanh sạch thân xác. Vì chính từ cõi lòng, con người xây dựng cuộc sống luân lý mình. Tâm hồn trong sạch hay không, không phải vì do những hoàn cảnh phụ thuộc bên ngoài, nhưng do những quyết định trong thâm tâm mình.

3. Chúa Giê-su giải thích cho các môn đệ về dụ ngôn những cái thanh sạch và những cái ô uế: không phải từ cái bên ngoài vào trong con người, nhưng cái từ trong con người mà ra, mới làm cho con người ra ô uế. Chúa dựa vào hình ảnh của việc ăn uống và tiêu hóa để diễn tả: mọi sự Chúa tạo dựng cho con người đều tốt đẹp, nhưng do những tư tưởng, ý định và tâm tình bất chính của con người, làm biến đổi thành những cái xấu.

Qua bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giê-su cho các Tông đồ hiểu rằng khuôn khổ hẹp hòi của tôn giáo cũ không còn thích hợp với những đòi hỏi của một tôn giáo mới mà Người sẽ thiết lập. Bởi vì các ông sẽ được sai đi đến với mọi dân tộc, thuộc mọi nền văn hóa, rất khác biệt với môi trường Do-thái. Khi đó các ông phải chú ý đến điều chính yếu, đừng lúng túng vì những cổ lệ là những cái làm cho người ngoại giáo thành tâm thiện chí, là những người không có tục lệ ăn uống giống như người Do-thái, không thể nào gia nhập Giáo hội Chúa được.

4. Chúa Giê-su đã nói: không phải cái từ bên ngoài có thể làm cho người ta ra ô uế, mà chính là những cái phát xuất từ bên trong, từ lòng của con người như tham lam, tà dân, giết người, trộm cắp, độc ác, xảo trá, ganh tị… Chính những cái đó mới làm cho người ta ra xấu xa ô uế.

Ngày xưa Đức Khổng Tử có dạy các môn đệ của mình, một câu rất vắn gọn nhưng rất xúc tích. Câu ấy như thế này: Tư vô tà: đừng nghĩ bậy.

Cổ nhân cũng thường hay nói đến chữ Tâm”. Nếu con người có được cái tâm trong sáng thì cuộc sống ắt sẽ tốt đẹp, còn những kẻ “Tâm tà” thì dù cái mã bên ngoài có tốt đẹp đến đâu đi nữa sớm muộn rồi cũng bị lộ tẩy.

Người Tây phương cũng thường nói: Tư tưởng của bạn thế nào thì hành động của bạn sẽ như vậy”.

5. Truyện: Lối hành xử của hai vị sư.

Truyện thiền kể: Một buổi chiều kia, sau trận mưa đầu mùa, cảnh vật tươi mát hẳn lên, thiên nhiên càng thêm hữu tình, hai nhà sư Tandan và Êkinô cùng xuống núi, thong dong tản bộ dọc theo con đường dẫn vào một ngôi đền ở làng quê.

Tới một khúc đường quẹo, hai người gặp một cô gái xinh đẹp trong bộ Kimônô sặc sỡ và chiếc khăn quàng bằng lụa óng ả. Cô gái đứng bên vệ đường dáng vẻ băn khoăn vì không thể băng qua khúc đường lầy lội với một trang phục như thế. Nhà sư Tandan liền bảo:

– Đi lối này cô bé!

Rồi không để cô gái kịp xoay xở, Tandan nhanh tay bồng cô bé lên, bế cô gái qua vũng lầy và đặt cô xuống phía bên kia. Cô gái cúi đầu tỏ dấu cảm ơn, còn sư thì mỉm cười đáp lễ rồi tiếp tục cuộc đi dạo.

Thế nhưng, kể từ lúc ấy thì Êkino đổi hẳn thái độ. Anh không thèm nói một lời nào với người bạn nữa. Mãi cho đến khi hai người dừng chân trước một ngôi đền, thì lúc ấy Êkinô mới hậm hực nói với Tandan:

– Chúng ta là những nhà sư, không được phép gần đàn bà, nhất là phụ nữ trẻ đẹp. Nguy hiểm lắm! Sao anh lại dám làm như thế?

Tandan mỉm cười và thản nhiên đáp:

– Tôi đã bỏ nàng ở chỗ vũng lội rồi. Còn anh, sao anh vẫn mang nàng tới tận nơi đây?

Đúng là những cái bên ngoài không làm cho người ta ra ô uế, mà chính là cái phát xuất từ bên trong.

BẮT NGUỒN TỪ BÊN TRONG
Lm. Minh Anh, Tgp. Huế

“Chỉ những gì từ con người xuất ra, mới làm cho họ ra ô uế”.

“Một điều khiến lương tâm con người nhạy bén với Thiên Chúa là thói quen cởi mở với Ngài bắt nguồn từ bên trong!” - Carl Henry.

Kính thưa Anh Chị em,

Cùng với Carl Henry, Tin Mừng hôm nay nói đến hai điều trái ngược nhau vốn cùng ‘bắt nguồn từ bên trong!’. “Chỉ những gì từ con người xuất ra, mới làm cho họ ra ô uế”. Ấy thế, cũng chỉ những gì ‘bắt nguồn từ bên trong’ mới là điều làm cho người ta nên thánh thiện!

Chúa Giêsu từng nói, “Vương Quốc Thiên Chúa, ở giữa anh em”; “ở trong anh em”. Vì thế, mọi cuộc chiến chống lại Vương Quốc cũng ‘bắt nguồn từ bên trong’ mỗi người! Tội nguyên tổ “tước đoạt sự thánh thiện và công chính nguyên thuỷ”; bản chất con người “tổn thương bởi những năng lực tự nhiên của nó”. Vì thế, nó phải chịu “sự ngu dốt, đau khổ và thống trị của cái chết; và có khuynh hướng nghiêng chiều về tội”. “Sự nghiêng chiều này được gọi là dục vọng!”. Chính dục vọng khuynh đảo mọi rối loạn vốn nổi lên trong con người. Những khuynh hướng này, nếu được chấp nhận, là điều làm cho người ta ra ô uế.

Tuy nhiên, sự thánh thiện cũng ‘bắt nguồn từ bên trong’; những tư tưởng và ước muốn đã được thanh tẩy vốn đã được sắp xếp theo tiêu chuẩn Phúc Âm. Bấy giờ, sự thánh thiện cũng sẽ nổi lên bề mặt bằng những việc lành cụ thể trong lời nói và hành động.

Tiếc thay, con người thường quan tâm đến mặt nổi. Bạn và tôi thường lo lắng thái quá về việc được người khác nhìn nhận! Chúa Giêsu không đồng ý với người biệt phái khi họ cho rằng, việc dùng một số thức ăn nhất định, sẽ làm cho người ta ra ô uế. Ngài không tốn tiền mua những thứ này. Ngài hướng sự chú ý vào trái tim! Ngài thấy mọi sự trong trái tim, cả khi không ai nhìn thấy. Ngài thấy hai đồng kẽm của bà goá trong đền thờ là tất cả những gì bà có để nuôi sống. Như vậy, điều ‘bắt nguồn từ bên trong’ có thể tác hại to tát, nhưng cũng có thể là điều làm cho con người nên vĩ đại. Nhiều người là sao sáng trong thế giới lại vô tích sự dưới cái nhìn của Thiên Chúa! Điều quan trọng là Chúa nghĩ gì?

Nhìn thấy sự giàu có của Salômon, nữ hoàng Sơva hết hồn. Sự khôn ngoan lẫn thịnh vượng của vua vượt xa điều bà mong đợi - bài đọc một. Bà nói, “Phúc thay kẻ luôn được túc trực trước mặt ngài và nghe biết sự khôn ngoan”; Thánh Vịnh đáp ca tiết lộ, “Miệng người công chính niệm lẽ khôn ngoan”. Bà thốt lên, “Chúc tụng Thiên Chúa của ngài!”. Tuy nhiên, đó chỉ là những mặt nổi bà thấy, bà không thấy cái ‘bắt nguồn từ bên trong’. Salômon coi thường Chúa khi chạy theo thần của các bà vợ. Vì thế, Chúa truất phế ông.

Kính thưa Anh Chị em,

“Cũng chỉ những gì ‘bắt nguồn từ bên trong’ mới là điều làm cho người ta nên thánh thiện!”. Lời Chúa mời gọi bạn và tôi xét xem động lực nội tâm; đồng thời, thách thức chúng ta thanh luyện con tim mình. Tại sao tôi làm điều này? Đó có phải là lựa chọn phát xuất một từ trái tim lương thiện và chân thành? Hay đó chỉ là những lựa chọn nghiêng chiều vào cách tôi sẽ được người khác nhìn nhận? Ước mong sao, mọi động lực của chúng ta trong sáng; vì lẽ, nó khởi đi từ một trái tim kết hợp sâu sắc với trái tim rất thánh của Chúa Giêsu.

Chúng ta có thể cầu nguyện,

“Lạy Chúa, đừng để con chạy theo lời khen và tiếng vỗ tay. Vì chúng sẽ không bao giờ cùng. Xin thanh luyện con từ bên trong, để trái tim con luôn ngát hương thiên đàng!”, Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây